TeamUp voor gevluchte kinderen wereldwijd

Samen met Save the Children en UNICEF Nederland bundelt War Child haar ervaring en expertise in TeamUp: het programma voor gevluchte kinderen in Nederland - en ver daarbuiten.
War Child TeamUp voor refugee children - volunteers

Wereldwijd doen gevluchte kinderen en jongeren mee aan onze TeamUp-activiteiten

Foto: War Child

Children playing together during a War Child's TeamUp session

TeamUp helpt gevluchte kinderen hun angsten even loslaten en plezier terugvinden

Foto: War Child

Zoektocht naar veiligheid

Wereldwijd zijn meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. De helft hiervan is kind. Zij zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Daarom bundelden we met Save the Children en UNICEF Nederland onze ervaring en expertise in het programma TeamUp om gevluchte kinderen met sport- en spelactiviteiten sociaal en emotioneel te ondersteunen.

Gevluchte kinderen zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. In het nieuwe land van aankomst hebben ze te maken met nieuwe stressfactoren; mogen we blijven? Maak ik hier vrienden? Is de taal niet te moeilijk om te leren? Veel kinderen zijn bang en onzeker geworden. Stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Bij TeamUp doen we daar wat aan

TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.

De activiteiten

  • Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen weer kind kunnen zijn;
  • Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen;
  • Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;
  • Zorgen ervoor dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.
Lindsay from Iran is participating in War Child's programme TeamUp for refugee children

Lindsay was vijf jaar oud toen ze met haar ouders Iran ontvluchtte en in Nederland aankwam

Foto: Julie Hrudova

Lindsay from Iran is participating in War Child's programme TeamUp for refugee children

In het azc doet Lindsay mee met de activiteiten van TeamUp: “Nu we TeamUp hebben vind ik het hier wel leuk”

Foto: Julie Hrudova

In Nederland en ver daarbuiten

TeamUp biedt ondersteuning aan gevluchte kinderen in ruim 40 Nederlandse opvanglocaties en 30 nieuwkomersscholen. De activiteiten zijn wekelijks op een vaste dag, op een vast tijdstip en worden volgens een duidelijke structuur uitgevoerd. In opvanglocaties begeleiden getrainde professionele vrijwilligers de activiteiten. Op scholen wordt dit gedaan door leerkrachten.

Daarnaast wordt de methodiek buiten Nederland in vijftien landen geïmplementeerd, waaronder: Burundi, Oeganda, Colombia, Sri Lanka, Zuid-Soedan, Zweden en de bezette Palestijnse gebieden. Dit jaar wordt TeamUp in Zweden ingezet en start de samenwerking met SOS Kinderdorpen Internationaal, zodat het programma ook in Italië en Griekenland kan worden uitgevoerd.

“TeamUp helpt om stress te verlichten omdat je activiteiten doet en daarna ontspant. Met TeamUp meer dan met sport omdat ik in TeamUp niets moet. Ik ben vrij."
Deelnemer TeamUp, 11 jaar

Bekijk hoe Nelson baat heeft bij TeamUp

TeamUp op school

Inmiddels is TeamUp op School actief op meer dan 30 scholen. Heb jij als onderwijsinstelling interesse om te starten met TeamUp? Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden wij twee trajecten aan! Bekijk hier het aanbod van TeamUp op School. Een meer uitgebreide toelichting op het TeamUp op School programma en het aanbod (incl. tarieven) vind je in de brochure.

Wetenschap

De methodiek van TeamUp wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd om kwaliteit en relevantie te garanderen.

Dit zijn onze TeamUp-partners

Save the Children logo

Save the Children

Save the Children helpt kinderen in nood als gevolg van armoede, conflicten en rampen.

Naar website
UNICEF Logo

UNICEF

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Naar website

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie

Logo AMIF - Europese Unie fonds voor asiel, migratie en integratie - partner War Child

het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Het AMIF Fonds biedt subsidie voor asiel en opvang, integratie en terugkeer.

Naar website