De situatie468 Miljoen kinderen groeien op met de gevolgen van oorlog en conflict. Het geweld in deze gebieden heeft grote invloed op hun gedrag en zorgt voor psychosociale problemen. Zij vertonen daardoor vaker agressief gedrag, zijn teruggetrokken en gaan sociale interactie uit de weg. Sommige kinderen zijn angstig, slapen slecht en gaan weer in hun bed plassen.

In 2023 hielpen wij 761.378 kinderen in oorlog hun leven weer oppakken

Zo bieden wij psychosociale steun

Hoe een kind zich voelt, wat het denkt en hoe het zich gedraagt. Of het een fijne band heeft met familieleden. Of het vrienden kan maken. Psychosociaal welzijn staat centraal in onze programma’s. Met muziek, spel en beweging spreken wij de veerkracht van kinderen aan. Zo zorgen we dat zij zelf de touwtjes in handen nemen.
Children playing with the parachute in Sri Lanka_TeamUp_200226

Lifeskills

Lees meer Sluiten

Levensvaardigheden zijn de vaardigheden die je in het normale dagelijks leven gebruikt. Bijvoorbeeld het opbouwen van vriendschappen, omgaan met problemen, stress op school of in je omgeving. Voor kinderen die oorlog hebben meegemaakt of er nog steeds middenin zitten is het vaak extra lastig om met deze stressoren om te gaan. Hier helpen wij hen mee.

Venezuela kinderen gevlucht Colombia War Child - TeamUp

Omgaan met mensen

Lees meer Sluiten

Opgroeien in oorlog is niet niks. Sommige kinderen gaan zich opeens agressief gedragen, of worden juist heel stil en teruggetrokken. Onze psychosociale steun helpt deze kinderen om te gaan met anderen. Wij leren ze weer op zichzelf en hun omgeving te vertrouwen, en hoe ze op een goede manier met anderen kunnen samenwerken.

Moeder en kind in vluchtelingenkamp in Jordanië - Veilige Plek War Child

Een goede basis

Lees meer Sluiten

Kinderen die opgroeien in conflictgebieden lopen het risico zich minder snel te kunnen ontwikkelen dan leeftijdsgenoten in landen waar geen oorlog heerst. Zo gaan sommige kinderen sociale interactie uit de weg, zijn angstig, slapen slecht of gaan weer in hun bed plassen. Vooral als deze problemen langer aanhouden is het belangrijk dat wij ingrijpen met psychosociale ondersteuning.

Stap voor stap weer zelfverzekerd dankzij psychosociale steun
“Een kind in oorlog heeft zo veel meer nodig dan schoon drinkwater, voldoende eten en een dak boven het hoofd."
Mark Jordans, hoofd Research & Development bij War Child

Zo bieden wij Zuid-Soedanese kinderen in Oeganda psychosociale steun

Essentieel onderdeel van noodhulp

Psychosociale ondersteuning geven aan kinderen in oorlogsgebieden. Daarin zijn wij uniek.

Internationaal komt er gelukkig steeds meer aandacht voor psychosociale ondersteuning als essentieel onderdeel van noodhulp aan kinderen. En terecht. Want met voeding, sanitaire voorziening en een bed ben je er niet. Pas als een kind zich psychosociaal goed voelt, kan het weer bouwen aan de toekomst.

Steun Colombiaanse kinderen - War Child

Dankzij onze interventies gericht op psychosociaal welzijn kunnen deze kinderen in Colombia weer kind zijn

Foto: War Child

Fadi met vriend in vluchtelingenkamp in Libanon - War Child

Psychosociale ondersteuning aan gevluchte Syrische kinderen in Libanon

Foto: War Child

Onderdeel van het geheel

Wij kijken naar het geheel. Werken aan psychosociaal welzijn heeft pas zin als een kind veilig is, en voor kinderen zonder scholing zijn toekomstkansen alsnog beperkt. Daarom combineren wij programma’s voor psychosociale ondersteuning met programma’s gericht op bescherming en onderwijs.