Informatie voor de media

Op zoek naar informatie over ons werk, interviewverzoeken, beeldmateriaal of contact met collega's in onze programmalanden? Neem contact op met onze woordvoerder.

Jeroen Kostense | Woordvoerder
tel: ++31654974886

Wil je onze persberichten ontvangen of heb je een persgerelateerde vraag? Stuur dan een e-mail naar onderstaand adres.