De situatieHet recht op onderwijs is één van de basisrechten van kinderen. Overal ter wereld. Het recht op onderwijs is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgenomen. Toch kunnen miljoenen kinderen niet naar school. Als zij hun huis moeten ontvluchten voor oorlog en geweld wordt de kans dat zij naar school kunnen vijf keer zo klein.

In 2018 hielpen wij 216.903 kinderen. Dat zijn 9.430 schoolklassen.

Jeppe Schilder

Zo bieden wij onderwijs

'Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt inzetten om de wereld te veranderen'. Beter dan Nelson Mandela kunnen wij het niet verwoorden. Dankzij scholing kunnen kinderen hun eigen toekomst vormgeven. Dat geldt voor iedereen, maar zéker voor kinderen die opgroeien in oorlog.
Can't Wait To Learn Libanon

Leren lezen en rekenen

Lees meer Sluiten

Leren lezen, schrijven en rekenen. Makkelijker gezegd dan gedaan als alle schoolgebouwen zijn verwoest, er geen leraren meer zijn, of als je in een vluchtelingenkamp woont. Daarom ontwikkelden wij een onderwijsprogramma om kinderen in oorlog snel, flexibel en effectief lees- en rekenonderwijs te bieden: via educatieve spellen op tablets.

Colombia onderwijs kinderen War Child programma

Op eigen tempo leren

Lees meer Sluiten

Iedereen leert op zijn of haar eigen tempo. Wij spelen hier met onze onderwijsprogramma's op in. Onze educatieve spellen zijn namelijk zo ontwikkeld dat de persoonlijke voortgang van de kinderen bepaalt wanneer zij klaar zijn om iets nieuws te leren. Écht onderwijs op maat dus. Zo worden de kinderen actief gestimuleerd om stappen te zetten.

Erfbelasting vrij nalatenschap voor ANBI War Child

Kennis gelijk toepassen

Lees meer Sluiten

Spelend leren de kinderen lezen, tellen en rekenen. Ze ontdekken hoe ze hun rekenkennis in de praktijk kunnen toepassen. In het spel openen ze bijvoorbeeld een winkeltje. Of ze helpen een dorpsgenoot met geiten hoeden. Zo blijft de kennis beter hangen, en leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren binnen hun gemeenschap.

Recht op onderwijs heeft elk kind. Ook in oorlog. Met onderwijs geven wij kinderen in oorlog de touwtjes in handen om zelf een toekomst op te bouwen

Kinderen getroffen door oorlog blijven leren met onderwijs op tablets

Kennis is macht. Dat klinkt misschien afgezaagd, maar voor kinderen in oorlogsgebieden is onderwijs dé manier om een toekomst op de bouwen. Daarom ontwikkelden wij samen met een aantal internationale, lokale en Nederlandse partnerorganisaties, Can't Wait To Learn. Dankzij tablets, inbegrepen instructiefilmpjes en op maat gemaakte interactieve spellen, kunnen kinderen het onderwijs volgen waar zij recht op hebben.

“De kinderen hebben lol en zijn heel gemotiveerd. Ze hebben een positief gevoel bij wat ze leren."
Kate Radford, projectleider Can't Wait to Learn
Educatieve spellen via Can't Wait To Learn in Soedan

Spannend in het begin, maar als snel hebben de kinderen de smaak te pakken

Foto: War Child

Can't Wait To Learn Libanon

Kinderen in Libanon volgen inhaalonderwijs op tablets

Foto: War Child

Bestaande onderwijssystemen versterken

Onze onderwijsprogramma’s sluiten aan bij en versterken de bestaande onderwijssystemen. Daarom werken we nauw samen met de Ministeries van Onderwijs. Wij springen in als een land of regio niet in staat is elk (gevlucht) kind te onderwijzen. Dan zetten wij alternatieve leerplekken op, of organiseren wij bijlessen voor deze kinderen.

Tabletonderwijs voor kinderen in oorlog

Daar waar wij het meest nodig zijn

Op onze leerplekken richten wij ons vooral op kinderen die het meest benadeeld en daardoor vaak kwetsbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat zij niet te ver achterop raken, en zo snel mogelijk weer kunnen instromen in het reguliere onderwijs. Dit doen wij bijvoorbeeld aan de hand van educatieve spellen op tablets. Maar ook door lokale leraren te coachen, om zo de kwaliteit van het lokale onderwijs te verbeteren.