Hoe geven wij kinderen in oorlog onderwijs?

Met onderwijs geven wij kinderen in oorlog de touwtjes in handen om zelf een toekomst op te bouwen

De situatie

Meer dan 32 miljoen kinderen uit conflictgebieden zien nooit een leraar. Als zij hun huis moeten ontvluchten, wordt de kans dat zij naar school kunnen vijf keer zo klein. En eenmaal aangekomen in een vluchtelingenkamp is onderwijs volgen voor veel kinderen nog steeds onmogelijk.

Oorlog laat meestal geen spaan heel van de infrastructuur van een land. Scholen, ziekenhuizen en bruggen liggen vaker wel dan niet in puin. Als alles vernietigd is, waar leer je dan?

Kinderen getroffen door oorlog blijven leren met onderwijs op tablets

Kennis is macht. Dat klinkt misschien afgezaagd, maar voor kinderen in oorlogsgebieden is onderwijs dé manier om een toekomst op de bouwen. Daarom ontwikkelde War Child, samen met een aantal internationale, lokale en Nederlandse partnerorganisaties, Can't Wait To Learn. Dankzij tabletcomputers, inbegrepen instructiefilmpjes en op maat gemaakte interactieve spellen, kunnen kinderen:

  1. Hun lees- en rekenvaardigheden verbeteren
  2. Zelfstandig en in eigen tempo leren
  3. Kennis opdoen die ze meteen in hun omgeving kunnen toepassen
“De kinderen hebben lol en zijn heel gemotiveerd. Ze hebben een positief gevoel bij wat ze leren."
Kate Radford, projectleider Can't Wait to Learn

Tabletonderwijs voor kinderen in oorlog

Alternatieve onderwijsmethoden

Onze onderwijsprogramma’s sluiten aan bij en versterken de bestaande onderwijssystemen. Daarom werken we nauw samen met de Ministeries van Onderwijs. Wij springen in als een land of regio niet in staat is elk (gevlucht) kind onderwijs te bieden. Dan zetten wij alternatieve leerplekken op, of organiseren wij bijlessen voor deze kinderen.

Colombia onderwijs

Kinderen in Colombia volgen inhaalonderwijs

Foto: War Child

Oeganda onderwijs

Na gevlucht te zijn uit Zuid-Soedan kan hij in Oeganda weer naar school

Foto: Jeppe Schilder

Daar waar wij het meest nodig zijn

Op deze leerplekken richten wij ons vooral op kinderen die het meest benadeeld en daardoor vaak kwetsbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat zij niet te ver achterop raken, en zo snel mogelijk weer kunnen instromen in het reguliere onderwijs. Dit doen wij bijvoorbeeld aan de hand van educatieve spellen op tablets. Maar ook door lokale leraren te coachen, om zo de kwaliteit van het lokale onderwijs te verbeteren.