Doorbreek het zwijgen

“Als kind van drie, moest ik onderduiken. Zonder mijn ouders.
En toen wij elkaar na drie jaar weer vonden, werd erover gezwegen alsof er niets was gebeurd. Was er toen maar een War Child…” Hanneke Groenteman (80).

De oorlog bepaalt hun leven, ook 75 jaar later nog. Dat ondervinden de kinderen die opgroeiden met de Tweede Wereldoorlog, zoals Hanneke. Toen zweeg men over die vreselijke tijd. Oorlogskinderen van nu kunnen we wél hun verhaal laten vertellen.

We weten dat één op de vijf kinderen die een oorlog meemaken, daar later last van krijgt. Ze voelen zich boos, of bang, of kunnen anderen niet meer vertrouwen, of kampen met depressies. We weten ook dat ouders hun wonden van de oorlog soms doorgeven aan hun kinderen.

Ook nu groeien er kinderen op in oorlog. Wereldwijd 149 miljoen. Ook nu maken ze vaak de meest afschuwelijke dingen mee. Ze hebben dezelfde onzichtbare wonden. Ook nu zijn hun families bezig met overleven en is er weinig ruimte voor gevoelens.

Met één groot verschil: nu kunnen we kinderen wél steunen.

Wij leven al 75 jaar in vrijheid en vrede. Wij weten nu hoe we steun moeten bieden, waarmee de meeste kinderen oorlog te boven komen. Samen kunnen we het zwijgen doorbreken.

Kinderen zijn veerkrachtig. Wanneer ze een veilige plaats hebben, ze hun gevoelens kunnen uiten en wanneer ze mogen zingen, spelen en leren, kunnen ze het verleden achter zich laten.

En wanneer we hun ouders, familie en onderwijzers ook begeleiden, zorgen we ervoor dat deze kinderen weer kind kunnen zijn.

Hoe we samen steun kunnen bieden
Girl in Oeganda in red dress, experienced war in Burundi

Help een kind zijn oorlogsverhaal te verwerken

Ik help maandelijks met €

Ik geef een kind elke maand psychosociale steun

Ik geef twee kinderen elke maand psychosociale steun

Ik geef drie kinderen elke maand psychosociale steun

Ik geef een kind een kwartaal lang psychosociale steun

Ik geef een kind een half jaar lang psychosociale steun

Ik geef een kind een jaar lang psychosociale steun

Doorbreek het zwijgen

Voor €150.000
helpen we 18750 kinderen het zwijgen te doorbreken

€128.505

Heb je vragen, wil je je ervaringen delen of zoek je steun vanwege de Tweede Wereldoorlog? Dan kun je terecht bij het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties.