Onderzoek de sleutel tot effectieve programma’s voor kinderen in oorlog

Onderzoek van onze onderzoeksafdeling laat zien dat kinderen in veel gevallen niet alleen gebaat zijn bij kindgerichte programma’s, maar ook bij ondersteuning van hun directe omgeving. Daarom richten wij (onderzoek naar) ons werk niet alleen op kinderen in een conflictsituatie, maar ook op hun ouders, gemeenschappen en leerkrachten.

(In)direct kinderen in conflictgebieden helpen

Hoe een kind zich ontwikkelt in een oorlogssituatie wordt voor een groot deel bepaald door zijn of haar directe familie, vrienden, leerkrachten en gemeenschap. Hun ‘ecosysteem’. Om de veerkracht van kinderen in conflictgebieden te versterken en hun welzijn te vergroten, ontwikkelt ons onderzoeksteam daarom een gelaagd systeem van interventies. Door deze holistische aanpak worden de beschermende factoren zo veel mogelijk versterkt en de risicofactoren verlaagd.

Mali participates in TeamUp - War Child in Uganda

Kinderen in een oorlogssituatie hebben recht op passende steun

Foto: Jeppe Schilder

Familie en onderwijs is cruciaal

Oorlog kan rampzalige gevolgen hebben voor families. Kinderen kunnen gescheiden raken van gezinsleden, gedwongen worden om te vluchten, en in het ergste geval familieleden verliezen. Los van deze directe gevolgen, kan het voor ouders ontzettend moeilijk zijn om tijdens en na het conflict hun kind(eren) op de juiste manier te ondersteunen. De situatie kan voor hen ook veel stress opleveren en een gespannen thuissituatie creëren.

In conflictgebieden is toegang tot onderwijs schaars. Schoolgebouwen zijn – als ze nog overeind staan – vaak gesloten, veel docenten zijn gevlucht voor het geweld. Voor kinderen kan dit een achterstand in goed onderwijs veroorzaken, en daarmee een stempel drukken op hun toekomst.

Burundian refugees in refugee settlement in Uganda - War Child

Wij bieden ondersteuning aan kinderen in conflictsituaties, maar ook hun leerkrachten, ouders en gemeenschappen

Foto: Jeppe Schilder

TeamUp kinderen in Gaza Bezette Palestijnse Gebieden activiteiten ontspanning War Child

Wij stimuleren de veerkracht van kinderen in oorlogssituaties

Foto: War Child

Ondersteuning van kinderen, ouders, leerkrachten en gemeenschap

Kinderen hebben recht op bescherming, onderwijs en andere ondersteuning om zich te ontwikkelen en kansen te creëren. Onze verschillende programma’s richten zich op een mix van psychosociale steun, bescherming en onderwijs. In het gelaagde systeem van interventies richten twee programma’s zich specifiek op kinderwelzijn; de zeven andere richten zich vooral op de sociale omgeving van kinderen. Deze programma’s worden versterkt door specifieke methodes om toegang tot en kwaliteit te verbeteren. Deze interventies en methodes worden zorgvuldig ontwikkeld, onderzocht, getest en geëvalueerd alvorens ze geïmplementeerd worden op grotere schaal.

Zo geven wij kinderen en hun omgeving in conflictgebieden de juiste steun

Passend voor elk kind: zo doen we dit

Elk kind, elke familie, elke gemeenschap is verschillend en vraagt om een passende aanpak. Dat is hier in Nederland zo, maar ook in gebieden waar oorlog heerst. Voordat we starten in een nieuwe gemeenschap, bespreken wij de situatie zorgvuldig. We kijken welke programma’s geschikt zijn en welke eventueel aangepast moeten worden. Daarnaast onderzoeken wij welke mogelijke barrières toegang tot de programma’s kunnen blokkeren. Stigma’s of discriminatie kunnen bepaalde groepen buitensluiten en moeten worden geadresseerd. Zo proberen we met een passende aanpak iedereen te bereiken.

Onderzoek War Child onderzoeksteam

Onderzoek voor kinderen in oorlogssituaties wordt door ons onderzoeksteam gedaan

Foto: War Child

Benieuwd naar het gepubliceerde hoofdstuk van ons onderzoeksteam: WCH Care System: Supporting Children Affected by War: Towards an Evidence Based Care System? Stuur een mail naar: info@warchild.nl