Onderzoek de sleutel tot effectieve programma’s voor kinderen in oorlog

Onderzoek van onze wetenschappelijke onderzoeksafdeling laat zien dat kinderen in veel gevallen niet alleen gebaat zijn bij kindgerichte programma’s, maar ook bij ondersteuning van hun directe omgeving. Daarom richten wij (onderzoek naar) ons werk niet alleen op kinderen in een conflictsituatie, maar ook op hun ouders, leerkrachten en gemeenschappen.

(In)direct kinderen in conflictgebieden helpen

Hoe een kind zich ontwikkelt in een oorlogssituatie wordt voor een groot deel bepaald door zijn of haar directe familie, vrienden, leerkrachten en gemeenschap. Hun ‘ecosysteem’. Om de veerkracht van kinderen in conflictgebieden te versterken en hun welzijn te vergroten, ontwikkelt ons onderzoeksteam een gelaagd systeem van methodes. Door deze holistische aanpak verlagen wij de risico's voor kinderen en versterken wij de beschermingslaag om hen heen.

Mali participates in TeamUp - War Child in Uganda

Kinderen in een oorlogssituatie hebben recht op passende steun

Foto: Jeppe Schilder

Ondersteuning van kinderen, ouders, leerkrachten en gemeenschap

Kinderen hebben recht op bescherming, onderwijs en andere ondersteuning om zich te ontwikkelen en kansen te creëren. Onze aanpak richt zich op een mix van psychosociale steun, bescherming en onderwijs. In ons gelaagde systeem van methodes richten twee programma’s zich specifiek op kinderwelzijn; de andere programma's richten zich vooral op de sociale omgeving van kinderen. Voordat wij onze methodes op grotere schaal inzetten, ontwikkelen; onderzoeken; testen; en evalueren wij deze zorgvuldig. Zo geven wij kinderen en hun omgeving in conflictgebieden de juiste steun.

Burundian refugees in refugee settlement in Uganda - War Child

Wij bieden ondersteuning aan kinderen in conflictsituaties, maar ook aan hun leerkrachten, ouders en gemeenschappen

Foto: Jeppe Schilder

TeamUp kinderen in Gaza Bezette Palestijnse Gebieden activiteiten ontspanning War Child

Wij stimuleren de veerkracht van kinderen in oorlogssituaties

Foto: War Child

Passend voor elk kind: zo doen we dit

Elk kind, elke familie, elke gemeenschap is verschillend en vraagt om een passende aanpak. Dat is hier in Nederland zo, maar ook in gebieden waar oorlog heerst. Voordat we starten in een nieuwe gemeenschap, bespreken wij de situatie zorgvuldig. We kijken welke programma’s geschikt zijn en welke eventueel aangepast moeten worden - en hoe precies. Daarnaast onderzoeken wij welke mogelijke barrières toegang tot onze programma’s kunnen beperken. Stigma’s of discriminatie kunnen bepaalde groepen buitensluiten en moeten worden geadresseerd. Zo proberen we met een passende aanpak iedereen te bereiken.