Privacyverklaring

CLICK HERE FOR THE ENGLISH VERSION

1. INLEIDING

Stichting War Child (War Child) is een onafhankelijke humanitaire organisatie die ervan overtuigd is dat kinderen niet in oorlog thuishoren en dat kinderen het recht hebben om in vrede op te groeien, zonder angst en geweld, om zich zo te ontplooien tot hun volle potentieel en zich te ontwikkelen tot wie zij willen zijn. Door kinderen bescherming te bieden tegen geweld en door het aanbieden van psychologische ondersteuning en onderwijs, heeft War Child een blijvende impact. War Child is afhankelijk van uw hulp om haar doelen te verwezenlijken. U kunt dit doen door te doneren, of door op een andere wijze aan onze doelen bij te dragen; alle hulp is meer dan welkom.

Uw privacy vinden wij erg belangrijk. Deze privacyverklaring voor de persoonsgegevens van donoren, deelnemers (aan projecten), R&D, leveranciers en business partners (de Privacyverklaring) geeft aan hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze Privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door War Child en de aan haar verbonden bijkantoren, hierna: War Child, wij of ons. Wij willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens het verwerken en delen van uw gegevens en wij zijn vastberaden om hierbij uw privacy te waarborgen.

Deze Privacyverklaring kan in de loop van de tijd worden aangepast. De meest recente Privacyverklaring is gepubliceerd op onze website. Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 augustus 2019. U kunt deze Privacyverklaring opslaan of uitprinten door te klikken op de toetsen bovenaan deze pagina.

2. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door War Child van alle persoonsgegevens van haar donoren, leveranciers, business partners, uitvoeringspartners, coalitiepartners en andere individuen. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op alle deelnemers aan onderzoeken en projecten van wie de gegevens worden bewaard en verwerkt op een server binnen de EU. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, stagiairs, zelfstandige consultants en vrijwilligers in het kader van hun dienstbetrekking of hun stage-, vrijwilligerswerk- of opdrachtrelatie met War Child of op de verwerking van persoonsgegevens verzameld via de website www.voorwarchild.nl.

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

War Child is de verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens die binnen het bereik van deze Privacyverklaring vallen. Deze Privacyverklaring geeft aan welke persoonsgegevens verwerkt worden door War Child en ten behoeve van welk doel, en aan welke personen of entiteiten de gegevens zullen worden of mogen worden overhandigd. War Child mag uw persoonsgegevens delen met derden. Om meer hierover te lezen, bekijk paragraaf 6 van deze Privacyverklaring.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEGEVENS?

4.1 Als u communiceert met War Child (online of offline) (niet als een deelnemer aan een project of als R&D-deelnemer)

(i) Om uw vragen te beantwoorden en klachten af te handelen
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Als u contact met ons opneemt op ons kantoor (War Child Nederland, Helmholtzstraat 61-G 1098, LE Amsterdam, telefoonnummer: 020 - 422 7777), via onze e-mailadressen (info@warchild.nl / yourrights@warchild.nl / jouwrechten@warchild.nl / klacht@warchild.nl), via het contactformulier op de websites van War Child of communiceert met onze werknemers, consultants, stagiairs of vrijwilligers, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om te reageren op uw vraag en deze te beantwoorden of om te reageren op uw klacht en deze af te handelen.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van gerechtvaardigd belang. Ons gerechtsvaardigd belang voor dit doeleinde is dat we uw klachten en vragen op een juiste manier willen afhandelen.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde leveren we enkel uw e-mailadres en naam aan Flycatcher zodat zij een vragenlijst kunnen versturen. Wij verwerken vervolgens uw antwoorden in ons systeem zodat wij in de toekomst beter met u kunnen communiceren.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Als u met ons contact heft opgenomen via het contactformulier op www.warchild.nl, dan zal uw contactformulier na 1 maand worden verwijderd. Als we uw persoonsgegevens moeten bewaren ter uitvoering van een specifiek verzoek of om een klacht die door u is ingediend af te handelen, dan zullen we uw persoonsgegevens bewaren voor zolang dat nodig is om uw verzoek uit te voeren of uw klacht af te handelen plus 1 maand, waarna deze zullen worden verwijderd. Als we uw persoonsgegevens moeten bewaren voor controle- of administratieve doeleinden, dan zullen deze verwijderd worden 7 jaar na de laatste donatie.

(ii) Om donaties in te zamelen, te verwerken en relatiebeheer
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw donatie(s) te beheren en in te zamelen. Dit omvat het gebruiken van uw persoonsgegevens om potentiële donateurs actief te benaderen via verschillende kanalen zoals Online, Telemarketing, Deur-tot-Deur, Directe Mailing en TV marketing. War Child gebruikt geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, om ons relatiebeheer beter in te delen en te verbeteren, wat ons in staat stelt om betere en meer specifieke relaties op te bouwen ter verbetering van onze fondsenwerving.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een juridische verplichting en op basis van het uitvoeren van een donateursovereenkomst en gerechtvaardigd belang. Wij willen hiermee de communicatie met onze donateurs verbeteren waarmee wij beogen om onze financiering te optimaliseren, en om de algehele kwaliteit en uitvoering van onze projecten te verbeteren, wat War Child in staat stelt om meer deelnemers (aan projecten) te bereiken.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw woonadres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en creditkaartinformatie wanneer van toepassing, en uw correspondentie met ons.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor maximaal 10 jaar na beëindiging van uw overeenkomst om u op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(iii) Om ervoor te zorgen dat uw rechten opgenomen in deze Privacyverklaring op correcte wijze worden gehandhaafd en gerespecteerd
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Als persoon van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u verscheidene rechten. Deze rechten kunt u terugvinden in paragraaf 8 van deze Privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw verzoeken aan ons die verband houden met deze rechten uit te kunnen voeren en te beheren. Wanneer u bijvoorbeeld bij ons een beroep doet op uw recht om vergeten te worden, dan moeten wij een minimum aantal persoonsgegevens registreren om het voor ons mogelijk te maken dat we geen contact meer met u opnemen.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang voor dit doeleinde is dat we uw keuzes willen respecteren en er zeker van willen zijn dat we nooit meer contact met u opnemen, voor welk doeleinde dan ook.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw woonadres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaard worden.

(iv) Voor de ontwikkeling en verbetering van onze nieuwsbrieven, campagnes en diensten
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze campagnes en (klanten)service te beoordelen, te analyseren en te verbeteren. Wij gebruiken samengevoegde persoonsgegevens om gedrag te analyseren en onze nieuwsbrieven, campagnes en diensten daarop aan te passen. Wanneer u gegevens invoert of opzoekt via onze websites, dan verwerken wij uw persoonsgegevens ook om analytische rapporten op te stellen. Wij gebruiken samengevoegde persoonsgegevens om het gedrag van klanten te analyseren en onze nieuwsbrieven, campagnes en diensten daarop aan te passen, zodat we ervoor kunnen zorgen te zorgen dat onze klanten relevante informatie ontvangen. Dit betekent dat we registreren hoe vaak u onze nieuwsbrieven leest, hoe vaak onze websites bezoekt en op welke pagina’s u klikt. Het is mogelijk dat wij supplementaire gegevens van publieke bronnen aanschaffen en verzamelen, om onze database voor de bovengenoemde doeleinden aan te vullen.

Daarnaast voeren wij regelmatig onderzoek uit om het tevredenheidsniveau van onze Friends en deelnemers aan projecten vast te stellen door middel van het gebruik van enquêtes. Zulk onderzoek wordt gesponsord en uitgevoerd door onze partner Flycatcher. Wij gebruiken uw antwoorden op deze enquêtes voor kwaliteitsbeoordelingen en om onze klantenservice te verbeteren.

Op basis van de informatie hierboven, kunnen wij onze communicatie, onze nieuwsbrieven en onze websites aanpassen. We kunnen ook onze fondsenwerving op een andere manier benaderen naar aanleiding van onze analyse. Het is ook mogelijk dat we markttrends onderzoeken door middel van statistische analyse om onze marketing te evalueren en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen, maar onderzoeksresultaten worden alleen gerapporteerd op geaggregeerde basis.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Dit doen wij om onze communicatie met onze donateurs te verbeteren waarmee wij beogen om onze financiering te optimaliseren, en om de algehele kwaliteit en uitvoering van onze projecten te verbeteren, wat War Child in staat stelt om meer deelnemers (aan projecten) te bereiken.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw woonadres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en creditkaartinformatie en uw correspondentie met ons. Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die u op een website heeft ingevoerd of die gegenereerd zijn door de functionaliteiten op een website waarvan u gebruik heeft gemaakt en de technische gegevens van uw apparaat zoals het IP-adres, de pagina’s die u heeft bezocht op onze websites, uw klik- en surfgedrag en de lengte van uw sessie.

Indien u ervoor kiest om deel te nemen aan onze enquêtes, dan vragen wij u mogelijk om ons persoonsgegevens te verschaffen, zoals uw geslacht, leeftijd, e-mailadres, postcode of beweegredenen om donateur te worden. We kunnen ook de persoonsgegevens die u heeft verschaft in de enquête voor dit doeleinde gebruiken.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor maximaal 10 jaar na intrekking van uw overeenkomst om u op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(v) Ter bescherming van veiligheid, beveiliging en om integriteit te verzekeren
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Bij War Child hechten wij veel waarde aan uw gezondheid, veiligheid, beveiliging en integriteit. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze werknemers, consultants, stagiairs, vrijwilligers, leveranciers en business partners en hun bezittingen te beschermen. Met het oog op onze eigen integriteit is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens screenen en vergelijken met publiekelijk beschikbare sanctielijsten van de overheid en/of wethandhavingsinstanties.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Dit doen wij om veiligheid te verschaffen aan onze werknemers, vrijwilligers, stagiairs en bezoekers. Het screenen gebeurt op grond van toepasselijk recht en verplichtingen opgelegd door sommige van onze institutionele donoren.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw naam en beeldmateriaal verzameld door beveiligingscamera’s op ons kantoor in Amsterdam.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan de wet toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden uit onze systemen. De camerabeelden worden voor 7 dagen bewaard tenzij er sprake is van een specifiek incident (in welk geval de beelden worden bewaard totdat het specifieke incident is afgewikkeld).

(vi) Om aan de wet te voldoen
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

In sommige gevallen verwerkt War Child uw persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er belastingverplichtingen of verplichtingen gerelateerd aan bedrijfsvoering van toepassing zijn.

Om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties of aan toezichthoudende autoriteiten.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, waaronder onder andere op basis van toepasselijke belastingwetgeving en meldplichten aan toezichthouders of met betrekking tot het ontvangen van overheidssubsidie.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde kunnen wij uw contactgegevens verwerken zoals uw woonadres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalingsinformatie, betalings- en bestellingsgeschiedenis, uw ID en uw Kamer van Koophandel- en BTW-gegevens en belastinggegevens.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u verbonden bent met ons en voor maximaal 7 jaar om aan wettelijke verplichtingen en meldplichten te voldoen, tenzij langer vereist is op grond van de verstrekte overheidssubsidie. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(vii) Om uw vitale belangen te beschermen
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Als het noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken om uw vitale belangen te beschermen, dan doen we dat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een (medisch) noodgeval zich voordoet of een specifiek dieetbelang. Voorbeelden is onze Kili-Challenge, waarbij we mensen vragen om hun medische aandoeningen en dieetvoorkeuren.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming en gerechtvaardigd belang. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking aantast. Ons gerechtvaardigd belang voor dit doeleinde is dat wij veiligheid willen verschaffen aan u.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij medische gegevens, en gegevens over diëten en kleding.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als de uitdaging duurt. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

4.2 Wanneer u onze websites gebruikt

(i) Om de functionaliteiten van onze websites voor u te verzorgen en voor hun technisch en functioneel beheer
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Als u onze websites gebruikt, dan verwerken wij technische gegevens om de functionaliteiten van onze websites aan u te verschaffen en om het mogelijk te maken voor de beheerders van onze websites om de websites te beheren en de performance van de websites te verbeteren. Als u gegevens in onze websites invoert, zoals een foto of uw locatie om relevante informatie en functionaliteiten te ontvangen, dan verwerkt War Child deze gegevens om de opgevraagde informatie of functionaliteiten aan u te verschaffen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om het voor u mogelijk te maken om uw gegevens (zoals voorkeuren) op te slaan en om deze te delen met anderen door gebruik te maken van de mogelijkheid om te delen zoals dit is ingesteld op uw apparaat. War Child gebruikt ook cookies om ervoor te zorgen dat u snel en gemakkelijk informatie van onze websites kan terughalen. Lees hier meer over cookies.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van gerechtvaardigd belang. Dit doen wij om onze marketing in het algemeen, fondsenwerving en R&D-inspanningen te verbeteren. Daarnaast doen wij dit om belanghebbenden (stakeholders) en donateurs te informeren.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij persoonsgegevens die u op onze websites heeft ingevoerd of die gegenereerd zijn door de functionaliteiten op een website waarvan u gebruik heeft gemaakt en de technische gegevens van uw apparaat zoals het IP-adres en de internet browser die u gebruikt. De pagina’s die u heeft bezocht op onze websites, uw klik- en surfgedrag en de lengte van uw sessie wordt geregistreerd in Google Analytics, echter op een zodanige manier dat dit niet terug te traceren is naar een individu.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard worden. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(ii) Als u een War Child gepersonaliseerde pagina bij ons opent, om het account te beheren en om vertrouwelijkheid te verzekeren
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Als u ervoor kiest om u bij ons te registreren, dan moet u persoonsgegevens verschaffen, zodat we een persoonlijke account voor u kunnen creëren. Nadat uw account gecreëerd is, zullen we u uw persoonlijke login-informatie toesturen. Deze persoonsgegevens stellen ons in staat om uw account te beheren en maken het voor ons mogelijk om vertrouwelijkheid te verzekeren. Wij kunnen dan bijvoorbeeld uw wachtwoord voor u veranderen. Echter kunnen wij niet uw wachtwoord inzien.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking aantast.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw naam, e-mailadres, titel, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum, woonadres, de overige informatie die u aan uw account heeft toegevoegd, uw logingegevens (inclusief uw wachtwoord), gebruikersnaam en uw rol.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor maximaal 10 jaar na beëindiging van uw steun om u op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(iii) Om het voor u mogelijk te maken om met ons in contact te komen (via social media bijvoorbeeld)
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

War Child is actief op social media platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Wanneer u contact opneemt met War Child via social media, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, te reageren op uw berichten en contact met u op te kunnen nemen in verband met campagnes die wij voeren via zulke social media kanalen.

Bovendien kunt u contact met ons opnemen via verscheidene communicatiekanalen, wanneer u een ‘Neem contact met ons op’-scherm op een van onze websites bezoekt. Wij bieden u ons e-mailadres aan, zodat u ons feedback en aanbevelingen kan sturen, als ook onze website-, Twitter-, Facebook- en YouTubegegevens. Wanneer u klikt op het bijbehorende icoontje, sturen we u door naar de website of app van de toepasselijke derde partij. Dit kan uw e-mailprovider zijn of een social media platform.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Dit doen wij om onze marketing in het algemeen, fondsenwerving, belangenbehartiging en R&D-inspanningen te verbeteren. Daarnaast doen wij dit om belanghebbenden (stakeholders) en donateurs te informeren.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Hiervoor verwerken wij het communicatiekanaal dat u heeft gekozen om ons te contacteren en de persoonsgegevens die u aan War Child heeft verschaft. Deze omvatten uw (gebruikers)naam, woonadres, e-mailadres, geslacht en de persoonsgegevens die u in uw bericht heeft opgenomen. Daarbij is het mogelijk dat wanneer u op een van de weergegeven buttons klikt, de relevante derde partij cookies op uw apparaat plaatst. Lees hier meer over cookies.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar bewaard worden. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

4.3 Wanneer u zaken met ons doet

(i) Ter beoordeling of acceptatie van een leverancier, business partner en uitvoeringspartner
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer u contact opneemt met War Child of wanneer wij u zien als mogelijke partner of leverancier van War Child, verwerken wij uw persoonsgegevens ter beoordelings- en acceptatiedoeleinden, bijvoorbeeld om uw identiteit te bevestigen en te verifiëren. War Child zal daarnaast uw persoonsgegevens verwerken voor andere administratieve doeleinden zoals voor boekenonderzoek en voor het screenen en vergelijken met publiekelijk beschikbare sanctielijsten van de overheid en/of wethandhavingsinstanties.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om ervoor te zorgen dat ons beleid en richtlijnen van toepassing op donateurs, partners en ter acceptatie van leveranciers en verplichtingen die onze donoren en de wet ons opleggen, nageleefd wordt.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens (of – voor bedrijven – die van de persoon die handelt als dagelijkse manager en de uiteindelijke eigenaar van het bedrijf) zoals woonadres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en creditkaartinformatie en uw correspondentie met ons.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor 7 jaar na afloop van de overeenkomst, tenzij langer vereist is op grond van donor voorwaarden. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(ii) Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer u met ons samenwerkt als leverancier, business partner, uitvoeringspartner of in enige andere hoedanigheid, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden zoals voor het sturen van facturen, het doen van betalingen en het voldoen aan een meldplicht. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw producten of diensten te verzenden of ontvangen en te beheren en ter implementatie en uitvoering van onze of uw projecten of/en programma’s. War Child zal uw persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomst nader uit te voeren, waaronder inbegrepen het leveren van klantenservice.

Als u toegang nodig heeft tot de gebouwen van War Child (inclusief de locaties van projecten), dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor screeningsdoeleinden.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van een overeenkomst met u en gerechtvaardigd belang. Dit doen wij op basis van de overeenkomst die u met War Child bent aangegaan in verband met de voorziening van een bepaalde dienst of samenwerking tussen u en War Child. Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om ervoor te zorgen dat ons beleid en richtlijnen van toepassing op donateurs, partners en ter acceptatie van leveranciers en verplichtingen die onze donoren en de wet ons opleggen, nageleefd wordt.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw woonadres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en creditkaartinformatie, bestelgeschiedenis en andere gegevens bewaard in onze database met alle relaties van War Child.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende 7 jaar na het einde van onze relatie met u. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(iii) Voor relatiebeheer en marketing
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

War Child gebruikt de informatie die bewaard wordt in haar relatiedatabase om u nieuwsbrieven toe te sturen en daarnaast om klantenservice te verlenen en ter uitvoering van accountbeheer. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om marktenquêtes en marketingstrategieën te ontwikkelen, uit te voeren en te analyseren.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming en gerechtvaardigd belang. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking aantast. Ons gerechtvaardigd belang ziet erop om onze marketing in het algemeen en relaties met onze contacten te verbeteren.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw woonadres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, contactvoorkeuren, betalingsinformatie, bestelgeschiedenis en uw correspondentie met ons.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden voor maximaal 10 jaar na het einde van onze relatie met u. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(iv) Voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen en intern beheer
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Wij verwerken uw persoonsgegevens tijdens het uitvoeren en organiseren van onze activiteiten. Dit omvat algemeen management, bestellingenbeheer en het beheer van het vermogen van War Child. War Child verwerkt uw persoonsgegevens ook voor haar interne beheer. We verschaffen centrale verwerkingsfaciliteiten om efficiënter te werken. We voeren audits en onderzoeken uit, implementeren bedrijfscontroles en we beheren en gebruiken bestanden met donateurs, leveranciers en partners. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor finance en accountings-, archiverings- en verzekeringsdoeleinden, voor juridisch en zakelijk advies en in het kader van geschillenbeslechting.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang houdt in het toezien op en verzekeren van naleving van onze nalevingsverplichtingen, bepaalde controleverplichtingen, begrotingsverplichtingen en andere verplichtingen gerelateerd aan naleving.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw woonadres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en creditkaartinformatie, betalings- en bestelgeschiedenis, uw correspondentie met War Child en gegevens die gegenereerd zijn gedurende de uitvoering van de overeenkomst tussen u en War Child.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende 7 jaar na het einde van onze relatie met u. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(v) Voor organisatorische analyse en ontwikkeling en managementverslaggeving
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Bij War Child verwerken wij uw persoonsgegevens ter voorbereiding van en ter uitvoering van managementverslaggeving en analyse. We gebruiken samengevoegde en geanonimiseerde persoonsgegevens om managementverslagen op te stellen en om de activiteiten van War Child te analyseren. We voeren enquêtes uit onder deelnemers (aan projecten), donateurs en partners om meer te leren over uw zienswijze en meningen, ter voorbereiding van onze managementverslaggeving.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang houdt in het toezien op en verzekeren van naleving van onze verplichtingen richting stakeholders, bepaalde controleverplichtingen, begrotingsverplichtingen en andere verplichtingen gerelateerd aan naleving.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw woonadres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en bestellingsgeschiedenis en uw correspondentie met War Child en de informatie die u verschaft wanneer u antwoordt op onze enquêtes.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende 7 jaar. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(vi) Om naleving binnen War Child te monitoren en onderzoeken
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

War Child monitort haar IT-systeem om te controleren of er wordt voldaan aan War Childs beleid en regelgeving, zoals onze Gedragscode (Code of Conduct) en ons informatiebeveiligingsbeleid. Tijdens monitoringactiviteiten is het mogelijk dat er toegang wordt verschaft tot en inzicht wordt verleend in uw persoonsgegevens.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van gerechtvaardigd belang en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Het gerechtvaardigde belang houdt in dat wij onze reputatie in stand willen houden en dat dit War Child in staat stelt om te controleren of haar Gedragscode en IT-beleid worden nageleefd. De wettelijke verplichtingen dienen ertoe om naleving van de toepasselijke wetgeving te verzekeren.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde is het mogelijk dat er toegang wordt verleend tot en inzicht wordt verleend in elk persoonsgegeven dat is opgeslagen in War Childs IT-systeem. De persoonsgegevens waar toegang tot wordt verkregen en die worden bekeken zullen niet bewaard worden voor nalevingsdoeleinden, tenzij we deze nodig hebben om potentiele overtredingen nader te onderzoeken.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens niet bewaard worden, tenzij deze in verband worden gebracht met overtredingen. In dat geval bewaren wij de relevante persoonsgegevens totdat het onderzoek of de procedure tot een einde zijn gebracht.

4.4 Wanneer u deelneemt aan de projecten van War Child

(i) Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden verband houdende met methodes en interventies die door ons ontwikkeld en/of gebruikt worden
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Bij War Child verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met onderzoek en de ontwikkeling van methoden en interventies. Daarbij houdt dit doeleinde ook in het verschaffen van verslagen en het afleggen van verantwoording tegenover onze donateurs en belanghebbenden ten aanzien van de kwaliteit van onze methoden en interventies.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van het algemeen belang. Wij vragen expliciete toestemming wanneer bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een bepaald onderzoekstraject.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij persoonlijke gegevens zoals uw naam en de namen van familieleden, geboortedatum, informatie met betrekking tot de samenstelling van uw familie (bijvoorbeeld het aantal broers en zussen), nationaliteit, geslacht, foto’s, medische informatie, stemopnames van interviews, studentnummer, schoolnaam, district, dorp, cijfers en andere informatie over uw opleiding. Deze exacte lijst van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de onderzoeksdoeleinden die verschillen binnen elk onderzoekstraject.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende 7 jaar na het einde van een onderzoekstraject. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(ii) Om programmadeelnemers te monitoren en hun deelname en resultaat bij te houden
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Bij War Child verwerken wij uw persoonsgegevens die verband houden met de uitvoering van War Childs programma’s. Dit doen wij om ons ervan te verzekeren dat wij onze programma’s beter kunnen plannen, beheren, monitoren en evalueren, waardoor de kwaliteit van onze programma’s zal toenemen, er aan de vereisten gesteld door donateurs zal kunnen worden voldaan en ter verantwoording tegenover onze andere belanghebbenden.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming en gerechtvaardigd belang. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking aantast. Het verzamelen van persoonsgegevens is in sommige gevallen een noodzakelijk element van een project terwijl de betrokkene een minderjarige is die geen toestemming kan verlenen en we ook geen toestemming van een ouder of verzorger kunnen krijgen. In dit geval verwerken wij ook persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij persoonlijke gegevens zoals uw naam en de namen van familieleden, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, foto’s, medische informatie, district, dorp en vluchtelingstatus. Deze exacte lijst van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de programma- en/of onderzoeksopzet en vereisten gesteld door donateurs.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden voor de duur van het programma en programma evaluatie of zolang als dat noodzakelijk is voor de vereisten gesteld door individuele donateurs. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(iii) Voor de ontwikkeling en verbetering van onze programma’s en ondersteunende technologie
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Sommige van onze programma’s en projecten maken gebruik van e-learning materiaal en ondersteunende technologie. War Child kan uw persoonsgegevens monitoren om aan een programmadeelnemer een gepersonaliseerde leerervaring aan te bieden en om het e-learning materiaal en de ondersteunende technologie te verbeteren. Daarom verzamelen wij informatie over het gebruik en in-game activiteiten.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang is dat dit ons helpt om onze projecten te verbeteren waardoor wij meer kinderen, zorgverleners en gemeenschappen kunnen helpen. Het verzamelen van persoonsgegevens is een noodzakelijk element van een project en de betrokkene is een minderjarige die geen toestemming kan verlenen.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij de naam van de student en het studentnummer, actieve periode, tablet ID, game activiteiten en handelingen, game resultaten (score / fouten) en het bereikte level.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens maximaal 3 jaar bewaard worden. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

4.5 Uw keuzes

(i) Wanneer u deelneemt aan prijswedstrijden, evenementen, competities, promotieacties en/of kansspelen, om uw deelname te beheren
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen met promotieacties en uitnodigingen om deel te nemen aan onze prijswedstrijden, evenementen, competities en/of kansspelen. Als u ervoor kiest om aan een van deze activiteiten deel te nemen, dan hebben we uw persoonsgegevens nodig om het mogelijk te maken om deze activiteiten aan te kondigen en te organiseren. Daarbij hebben we uw persoonsgegevens nodig, wanneer u deelneemt aan een van deze activiteiten, om u te laten weten dat u gewonnen heeft, prijzen te verdelen en om respons op prijswedstrijden, evenementen, competities, promotieacties en/of kansspelen te kunnen vaststellen.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking aantast.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw naam, woonadres, e-mailadres en de gegevens die u heeft opgegeven bij de betreffende prijswedstrijd, het evenement, de competitie en/of de kansspelen.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang de prijswedstrijd, het evenement, de competitie of het kansspel waaraan u deelneemt, plaatsvindt en maximaal 10 jaar daarna voor relevante communicatie. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

(ii) Wanneer u heeft toegestemd om betrokken te worden bij fotografie, filmen of op een andere manier betrokken voor publieke communicatie doeleinden
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Als u betrokken bent bij interviews, fotografie, filmen of op een andere manier betrokken bent bij activiteiten die verband houden met het communiceren van onze missie en activiteiten naar buiten toe of die op een andere wijze voor publieke doeleinden dienen (inclusief campagnes), dan mag War Child persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van zodanige communicatie.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking aantast.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde kunnen wij uw foto, verhaal, stem en naam verwerken.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar bewaard en actief gebruikt worden. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens in ons systeem worden gearchiveerd en alleen gebruikt worden voor historische doeleinden.

(iii) Alleen indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief op onze websites, om u relevante informatie te sturen over War Child
(i) Wat houdt dit doeleinde in?

Indien u zich registreert voor onze e-mail nieuwsbrief op onze websites, dan geeft u toestemming om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te ontvangen, die informatie bevatten over onze activiteiten, programma’s en ander nieuws over War Child. Als u zich daarvoor opgeeft, dan verwerken we uw persoonsgegevens om u informatie te verschaffen waarin u geïnteresseerd kunt zijn op basis van uw gegevens, de pagina’s van onze websites die u bezocht heeft, de gegevens die u heeft ingevoerd op onze websites en uw vastgelegde gebruik van War Childs websites.

Op deze manier leren wij uw interesses kennen en zijn wij in staat om u de informatie te verschaffen die voor u het meest interessant is. Als u zich wilt uitschrijven voor de ontvangst van onze e-mail nieuwsbrief, volgt u simpelweg de stappen opgenomen in de nieuwsbrief.

(ii) Op basis van welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming en gerechtvaardigd belang. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking aantast.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook op basis van gerechtvaardigd belang, omdat we onze communicatie met u willen verbeteren.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij:

 • uw naam, geslacht en e-mailadres;
 • uw voorkeuren en interesses, die u bijvoorbeeld actief met ons gedeeld heeft, maar ook de voorkeuren en interesses die afgeleid kunnen worden uit uw vastgelegde interactie met War Childs websites en apps (waarvoor we cookies kunnen gebruiken, lees hier meer over cookies); en
 • de links in onze e-mails waarop u klikt.

(iv) Gedurende welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaard worden, nadat u zich voor de nieuwsbrief heeft uitgeschreven. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

5. COOKIES

We verzamelen ook informatie door het gebruik van cookies. Lees meer over de manier waarop wij cookies gebruiken in ons Cookiebeleid.

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1 Toegang tot uw persoonsgegevens binnen War Child

Als een wereldwijde organisatie, is het mogelijk dat de gegevens die wij verzamelen doorgestuurd worden naar het buitenland via War Childs wereldwijde organisatie. Uw persoonsgegevens kunnen uitgewisseld worden met de kantoren in het veld en met andere organisaties die werkzaam zijn onder de naam War Child. We wisselen uw gegevens uit voor administratieve doeleinden en zodat we een compleet overzicht kunnen hebben van uw contact en overeenkomsten met de War Child-groep.

De werknemers, stagiairs en vrijwilligers van War Child hebben de autorisatie om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen, maar slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het toepasselijke doeleinde en om hun werk te kunnen doen.

6.2 Het is mogelijk dat derde partijen toegang tot uw persoonsgegevens verkrijgen, maar slechts voor het toepasselijke doeleinde

War Child zal nooit uw persoonlijke gegevens aan derde partijen verkopen.

Van tijd tot tijd deelt War Child persoonlijke gegevens binnen samenwerkingen, met onze belanghebbenden (voor verslaggeving, evaluatiedoeleinden, fondsenwerving en communicatiedoeleinden), met uitvoerende organisaties waarmee we samenwerken, en met faciliterende partijen binnen onze projecten. Dit doen wij wanneer dit noodzakelijk is voor de doelen van onze missie.

Gegevensverzamelingen voor onderzoek en ontwikkeling zullen alleen beschikbaar zijn voor samenwerkende organisaties (waaronder organisaties die onderzoekspartner zijn), in overeenstemming met contractuele afspraken met deze individuele organisaties. In deze gevallen zal War Child altijd een verwerkersovereenkomst sluiten. Alle gegevensverzamelingen die naar andere organisaties zijn doorgestuurd zullen niet-identificeerbaar gemaakt worden door middel van unieke numerieke identificatiecodes of pseudoniemen, om vertrouwelijkheid te verzekeren. Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden zullen we alleen resultaten delen op een samengevoegd niveau, zonder mogelijkheid om deze te herleiden naar individuele deelnemers.

Daarnaast maken we in sommige gevallen gebruik van verscheidene IT-systemen van leveranciers. Wanneer dit het geval is, kan het zo zijn dat de betreffende leverancier eveneens toegang heeft tot het systeem waarin uw persoonsgegevens verwerkt zijn.

We maken soms gebruik van IT-systemen die ter beschikking worden gesteld door leveranciers. In deze gevallen kan de betreffende leverancier soms toegang hebben tot het systeem voor ondersteunende doeleinden.

Bovendien bewaren wij soms persoonsgegevens op de servers van externe partijen die servers ter beschikking stellen (hosten) en beheren (bijvoorbeeld voor IT, finance, R&D en HR doeleinden) en partijen die gegevens voor ons in opdracht verwerken, zoals marketing- en mediabureaus. Als zo’n bureau namens ons een campagne uitvoert en Facebook of Google advertenties gebruikt, dan kan zo’n bureau persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres) delen met Facebook of Google om databases overeen te stemmen zodat de targeting binnen zulke campagnes gepersonaliseerd en geoptimaliseerd wordt, wat het best mogelijke resultaat voor War Child bewerkstelligt. Daarnaast kunnen wij, als u in onze database bent opgenomen, uw persoonsgegevens delen met derden die in onze opdracht uw gegevens verrijken of we kunnen ook zelf uw persoonsgegevens verrijken.

We hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met alle derde partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen passende maatregelen treffen op het gebied van privacy en beveiliging en dat zij de toepasselijke privacywetgeving te allen tijde naleven.

De volgende derde partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, wanneer dat relevant is, voor de voorziening van hun producten of diensten aan War Child:

 • Banken.
 • Verzekeringsmaatschappijen.
 • IT-leveranciers.
 • Accountants.
 • Forensische specialisten.
 • Uitvoerende partners of onderzoekspartners.
 • Marketingbureaus, mediabureaus en bedrijven die gegevens verrijken.
 • Consultants.

Wanneer derde partijen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zal War Child de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen treffen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor zover verwerking noodzakelijk is. Derde partijen zullen alleen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en, voor R&D-doeleinden, in overeenstemming met onze Data Sharing and Ownership Policy.

Als uw persoonsgegevens doorgestuurd worden naar een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens, dan zal War Child maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op adequate wijze beschermd zijn, door bijvoorbeeld gebruik te maken van EU-modelcontracten (EU Standard Contract Clauses) met deze derde partijen.

Onder andere omstandigheden zullen uw persoonsgegevens niet verschaft worden aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

6.3 Het gebruik van uw persoonsgegevens door gegevensverwerkers

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt, mogen zij dit slechts doen met inachtneming van de instructies van War Child. Derhalve treden zij op als gegevensverwerker. Wij gaan een overeenkomst aan met zo’n gegevensverwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze overeenkomst worden er door ons verplichtingen opgenomen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens slechts door de gegevensverwerker verwerkt worden tijdens het verlenen van diensten aan ons. Het verwerken van R&D-gegevens door een derde partij zal altijd gebeuren in overeenstemming met onze Data Sharing and Ownership Policy.

7. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We treffen passende maatregelen ter beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens. Dit omvat technische, fysieke en organisatorische beschermingsmaatregelen, de noodzakelijke procedures en beleidsmaatregelen en het creëren van bewustzijn onder werknemers, stagiairs en vrijwilligers van het feit dat het essentieel is om persoonsgegevens te beschermen.

Alle interacties en transacties die plaats vinden via onze websites, zijn beveiligd. Onze websites hebben een gecertificeerd Secure Socket Layers (SSL) certificaat. Dit is standaard beveiligingstechnologie waarmee een gecodeerde verbinding tussen een webserver en een browser tot stand wordt gebracht. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens die worden uitgewisseld tussen de webserver en browsers privé en integraal blijven. Uw financiële transacties worden beheerd door betalingsdienstaanbieders die beveiligde technologische systemen gebruiken.

Wanneer u een betaling doet of op een andere manier bij War Child betrokken raakt, worden uw gegevens op een beveiligde manier doorgegeven aan onze databases, die ook gebruik maken van standaard beveiligingssystemen binnen de industrie.

Binnen het Can’t Wait To Learn-programma worden onderzoeksgegevens gepseudonimiseerd door het gebruik van de ID’s van studenten, in plaats van hun naam. Gegevens worden versleuteld tijdens het overbrengen door middel van een publieke sleutel encryptievorm.

Datalekken

War Child neemt technische en organisatorische maatregelen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, signaleren, rapporteren en af te handelen. In het geval van een datalek zal War Child onverwijld en, wanneer dit mogelijk is, niet langer dan 72 uur na kennisneming, het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk op de gegevensbescherming een risico inhoudt op de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

8. VRAGEN OF VERZOEKEN TOT TOEGANGVERLENING, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING

Als u bezwaar heeft tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door War Child, wilt dat u “wordt vergeten”, eerdere toestemming wilt intrekken of wilt verzoeken om toegang tot, rectificatie van, overdraging van of verwijdering van uw gegevens die door War Child verwerkt worden, kunt u te allen tijden een verzoek sturen aan:

Stichting War Child
t.a.v. Klantenservice, Koen Nomden
Helmholtzstraat 61-G
1098 LE Amsterdam
+31 (0) 20 422 7777
jouwrechten@warchild.nl

N.B! Voordat uw verzoek is toegewezen, kunnen we u vragen om uw identiteit te bevestigen.

Voor meer informatie over de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en om uw rechten te achterhalen, kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken.

Als u het niet eens bent met ons besluit naar aanleiding van een verzoek dat betrekking heeft op inspectie, rectificatie, verwijdering, bezwaarmaking, of indien u enige andere klacht heeft gerelateerd aan uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.