Integriteit, altijd en overal

War Child zet zich in voor de rechten van kinderen en jongeren over de hele wereld die leven met de gevolgen van geweld en gewapende conflicten. Wij steunen kinderen in de moeilijkste tijd van hun leven. Moedigen ze aan hun plezier, geluk en vrijheid terug te vinden. Omdat kinderen niet thuishoren in oorlog. Nooit. We zullen de pijn van oorlog nooit helemaal weg kunnen nemen. Maar we kunnen wel veilige plekken bieden, waar kinderen op adem kunnen komen.

Het is onze plicht om de veiligheid en waardigheid van onze medewerkers en de kinderen die deelnemen aan onze programma's te waarborgen; integriteit en rechtvaardigheid staan ​​daarom centraal in alle activiteiten van War Child. Wij hanteren hierbij de hoogst mogelijke standaard. Integriteit staat binnen onze organisatie altijd en overal hoog in het vaandel.

Integrity Framework

Het Integrity Framework van War Child schrijft voor hoe onze medewerkers, vrijwilligers, partners en andere belanghebbenden en betrokkenen zich dienen te gedragen. Al onze medewerkers, vrijwilligers, partners, leveranciers en anderen die uit naam van War Child handelen dienen zich middels het tekenen van onze zorgvuldig geformuleerde gedragscodes te committeren aan de strenge regels, richtlijnen en procedures van ons integriteitsysteem. Toch kunnen zich tijdens onze programma-activiteiten incidenten voordoen die niet in lijn zijn met onze ethische- en integriteitsvoorschriften. Als u mogelijke schendingen vermoedt, op de hoogte bent van wangedrag of iets heeft waargenomen wat niet in lijn is met ons integriteitsbeleid dient u dit via deze link onmiddellijk te melden.

Ambitieus en robuust integriteitsbeleid

Ons integriteitsbeleid garandeert dat War Child de hoogste ethische en integriteitsnormen hanteert. De vier essentiële beleidsdocumenten kunt u hieronder inzien:

Onze gedragscode en nieuwe Speak Up! procedure zijn ontwikkeld met input van zowel internationale kinderrechtenorganisaties als internationale sector benchmarks. Onze Child Safeguarding Policy voldoet aan de internationale normen van de wereldwijde kinderrechtenwaakhond Keeping Children Safe (KCS).

Incidenten en wangedrag melden

Ons integriteitsbeleid zorgt ervoor dat alle belanghebbenden van War Child voldoen aan de hoogste normen van ethisch gedrag - met name met betrekking tot seksuele uitbuiting en misbruik. Toch kunnen tijdens onze activiteiten incidenten voorkomen die niet geheel aan onze strenge normen voldoen - daarom hebben we een Speak Up! Procedure.

De Speak Up! procedure zorgt ervoor dat iedereen die getuige is van of vermoedt dat er sprake is van wangedrag, snel vertrouwelijk en veilig aangifte kan doen. War Child maakt hiervoor gebruik van een onafhankelijke externe dienstverlener (Convercent). Meldingen kunnen in uw eigen taal worden ingediend (24/7 en 365 dagen per jaar): via deze link

De Speak Up! procedure biedt verschillende meldingskanalen, zo zijn er in de landen waar wij met kinderen werken getrainde Integriteit en Child Safeguarding focal points. Dit beleid zorgt ervoor dat iedereen veilig vermoedelijk grensoverschrijdend gedrag en ongewenste incidenten kan melden. War Child neemt elke melding serieus, onderzoekt de gerapporteerde meldingen en zorgt voor beleidsaanpassingen daar waar nodig. Zo maken wij onze mooie organisatie samen nog beter, sterker en veiliger voor iedereen. War Child is continu bezig met kwaliteitsbewaking en zorgt daar waar nodig voor aanpassing en aanscherping van ons beleid.

Preventie

Veiligheid van kinderen en volwassenen is voor War Child essentieel, we hanteren een zerotolerance beleid: War Child accepteert geen enkele vorm van misbruik, fraude of corruptie!

Daarom hebben we vaste integriteitsfunctionarissen in dienst, reviseren we onze gedragscodes en protocollen elke twee jaar, investeren we in preventie door het organiseren van veelzijdige integriteit trainingen en voorlichtingssessies.

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn verplicht de War Child integriteit e-learning modules te doorlopen, deze modules zijn online beschikbaar in vier talen: Arabisch, Engels, Frans, Spaans. Het succesvol afronden van de verschillende online leermodules wordt meegewogen in de jaarlijkse individuele functioneringsgesprekken van al onze medewerkers.

Het onderwerp integriteit komt aan bod in het selectieproces voor werving van nieuwe War Child medewerkers. Het overleggen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het consulteren van referenten is een vast onderdeel van de procedure. In de referentie-check besteden we aandacht aan het onderwerp integriteit. War Child neemt deel aan de Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme.


Voor reguliere vragen, bijvoorbeeld over donaties of verzoeken om informatie, zie onze contactpagina en veelgestelde vragen.