Organisatie

Werken voor kinderen - zo doen wij dat

Wat doet War Child?

Wij zetten ons in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen in oorlog. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele, en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen we wereldwijd. Van Colombia tot de bezette Palestijnse gebieden . Niet omdat we dat zo leuk vinden. Maar omdat kinderen daar recht op hebben. Lees meer over onze visie.

Onze programma’s

Ruim 267.750 kinderen en ouders deden in 2019 mee aan onze programma’s in zeventien landen, waar 487 collega’s alles op alles zetten om de veerkrachtigheid van kinderen in oorlogssituaties te versterken.

Onze programma’s worden aangestuurd vanuit Amsterdam. Daar werken 98 collega’s aan de ontwikkeling en aansturing van onze programma’s, onderzoek en fondsenwerving.

War Child kantoor adres Amsterdam

Ons gesponsorde hoofdkantoor in Amsterdam-Oost

Foto: War Child

War Child kantoor adres Amsterdam bibliotheek

De bibliotheek in ons Amsterdamse kantoor

Foto: War Child

In-huis-onderzoek en samenwerking met universiteiten

Als je iets doet, moet je het goed doen. Daarom stellen wij onszelf maar één taak: specialistische steun geven aan kinderen in conflictgebieden. Daar zíjn we al goed in, maar we wíllen nog beter worden. Daarom werkt een in-huis-team van onderzoekers aan het toetsen van onze methodes. Want als het beter kan, dan passen we onze methodes aan.

Onder leiding van bijzonder hoogleraar Mark Jordans en in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en King’s College in Londen, werkt het team ook aan het wetenschappelijk staven van onze methodes. Zodat we de effectiviteit van onze methodes kunnen bewijzen aan anderen, en zij onze methodes ook kunnen gebruiken. Want wie kinderen helpt, is niet belangrijk. Als het maar gebeurt.

Een netwerk van War Child’s

Naast War Child Holland – met Amsterdam als thuisbasis – is er ook een War Child UK en War Child Canada. Zelfde naam, zelfde logo - maar financieel en juridisch zelfstandige organisaties met eigen programma’s. Soms in andere, soms in dezelfde landen.

War Child zit ook in Zweden en Duitsland. Dit zijn een fondsenwervende kantoren, verbonden aan War Child Holland.

Kosten zo laag mogelijk

Kosten maken is onvermijdelijk. ICT, vervoer, bureaus, stoelen om aan die bureaus te zitten: dat en nog veel meer hebben we nodig om ons werk te kunnen doen. En eerlijk? Daar balen wij soms best van. Want al die dingen kosten geld. Geld dat we liever rechtstreeks zouden besteden aan onze programma’s. Daarom regelen wij zo veel mogelijk via sponsoren, houden we salarissen laag en werken we waar mogelijk met vrijwilligers. Meer over ons lage kostenbeleid.

War Child kantoor adres Amsterdam

Een kijkje in ons hoofdkantoor in Amsterdam

Foto: War Child

Grensoverschrijdende integriteit

Hoe gaan wij binnen een internationaal werkveld om met het thema integriteit? Simpel gezegd: door niets aan het toeval over te laten. Ons integriteitbeleid gaat om preventie, signalering, handhaving en - indien nodig - verantwoording van grensoverschrijdend gedrag. Zo doen wij recht aan alle mensen en kinderen met en voor wie wij werken. Onderdeel van ons integriteitsbeleid is de Child Safeguarding Policy. Hierin staan onze gedragsnormen voor iedereen die uit onze naam met kinderen werkt vastgelegd. Voor de onderlinge samenwerking is onze Code of Conduct van kracht.

Raad van Toezicht en directie

Wij werken hard aan het halen van onze doelstellingen. Dit doen wij onder leiding van onze algemeen directeur. Sinds 1 september 2015 is dat Tjipke Bergsma. Hij krijgt hierbij steun en advies van onze Raad van Toezicht. Tjipke vervulde eerder al directiefuncties bij Plan Nederland en Plan International.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Hans van der Noordaa, voorzitter van de Raad van Toezicht van Deloitte en de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam (voorzitter)
  • Willemijn Verloop, oprichter War Child (vice-voorzitter)
  • Rob Theunissen, partner McKinsey & Company (penningmeester)
  • Edith Kroese, managing director bij Avance
  • Raymond Cloosterman, CEO Rituals
  • Arjen Hehenkamp, voormalig algemeen directeur Artsen zonder Grenzen Nederland
  • Stef Oud, oprichter en partner XtraAdvice

Alle leden van onze Raad van Toezicht werken vrijwillig.