Organisatie

Werken voor kinderen - zo doen wij dat

Wat doet War Child?

Wij zetten ons in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen in oorlog. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele, vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen we wereldwijd. Van Colombia tot de bezette Palestijnse gebieden . Niet omdat we dat zo leuk vinden. Maar omdat kinderen daar recht op hebben. Lees meer over onze visie.

Onze programma’s

Ruim 648.477 kinderen, jongeren en ouders deden in 2021 mee aan onze programma’s in veertien landen, waar onze collega’s alles op alles zetten om de veerkrachtigheid van kinderen in oorlogssituaties te versterken. Hoe precies? Lees alles over onze programma's voor kinderen en gezinnen in conflictgebieden.

Meisje Jordanië speeltuin glijbaan

War Child zet alles op alles om kinderen in oorlog een toekomst te bieden

Foto: War Child

Psychosociale steun voor kinderen in oorlog zodat zij weer een toekomst kunnen opbouwen dankzij War Child in DR Congo

Wij zetten ons wereldwijd in voor steun aan kinderen, van Colombia tot Zuid-Soedan

Foto: War Child

In-huis-onderzoek en samenwerking met universiteiten

Als je iets doet, moet je het goed doen. Daarom stellen wij onszelf maar één taak: specialistische steun geven aan kinderen in conflictgebieden. Daar zíjn we al goed in, maar we wíllen nog beter worden. Daarom werkt een in-huis-team van onderzoekers aan het toetsen van onze methodes. Want als het beter kan, dan passen we onze methodes aan.

Onder leiding van bijzonder hoogleraar Mark Jordans en in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en King’s College in Londen, werkt het team ook aan het wetenschappelijk staven van onze methodes. Zodat we de effectiviteit van onze methodes kunnen bewijzen aan anderen, en zij onze methodes ook kunnen gebruiken. Want wie kinderen helpt, is niet belangrijk. Als het maar gebeurt.

Een netwerk van War Child’s

Het War Child-netwerk bestaat uit drie uitvoerende organisaties in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Daarnaast hebben we fondsenwervingskantoren in de Verenigde Staten, Australië, Ierland, Zweden en Duitsland. Elke organisatie is onafhankelijk opgericht - en opereert onafhankelijk - maar wij delen onze visie en missie voor kinderen in oorlog. Sinds 2021 werken wij toe naar een hechte samenwerking van War Child Nederland, War Child Duitsland en War Child Zweden - ondersteund door een gezamenlijk wereldwijd platform, verantwoordelijk voor het aanbieden van gedeelde programma- en operationele diensten.

Kosten zo laag mogelijk

Kosten maken is onvermijdelijk. ICT, vervoer, bureaus, stoelen om aan die bureaus te zitten: dat en nog veel meer hebben we nodig om ons werk te kunnen doen. En eerlijk? Daar balen wij soms best van. Want al die dingen kosten geld. Geld dat we liever rechtstreeks zouden besteden aan onze programma’s. Daarom regelen wij zo veel mogelijk via sponsoren, houden we salarissen laag en werken we waar mogelijk met vrijwilligers. Meer over ons lage kostenbeleid.

Meisje Sri Lanka met vrienden buiten voor een gebouw - War Child

Psychosociale steun, onderwijs en bescherming aan kinderen staat bij ons centraal

Foto: War Child

Grensoverschrijdende integriteit

Hoe gaan wij binnen een internationaal werkveld om met het thema integriteit? Simpel gezegd: door niets aan het toeval over te laten. Ons integriteitbeleid gaat om preventie, signalering, handhaving en - indien nodig - verantwoording van grensoverschrijdend gedrag. Zo doen wij recht aan alle mensen en kinderen met en voor wie wij werken. Onderdeel van ons integriteitsbeleid is de Child Safeguarding Policy. Hierin staan onze gedragsnormen voor iedereen die uit onze naam met kinderen werkt vastgelegd. Voor de onderlinge samenwerking is onze Code of Conduct van kracht.

Raad van Toezicht en directie

Wij werken hard aan het halen van onze doelstellingen. Dit doen wij onder leiding van onze algemeen directeur. Sinds 17 mei 2021 is dat Ramin Shahzamani. Hij krijgt hierbij steun en advies van onze Raad van Toezicht. Ramin werkte tussen 2006 en 2014 voor War Child als landendirecteur in Afghanistan, Colombia en DR Congo. Daarna werkte hij voor de hulporganisatie Plan International in Peru en Zambia.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Hans van der Noordaa, voorzitter van de Raad van Toezicht van Deloitte en de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam (voorzitter)
  • Willemijn Verloop, oprichter War Child (vice-voorzitter)
  • Rob Theunissen, partner McKinsey & Company (penningmeester)
  • Edith Kroese, managing director bij Avance
  • Raymond Cloosterman, CEO Rituals
  • Arjen Hehenkamp, voormalig algemeen directeur Artsen zonder Grenzen Nederland
  • Stef Oud, oprichter en partner XtraAdvice

Alle leden van onze Raad van Toezicht werken vrijwillig.

Onze statuten en reglementen vind je hier.
Ons integriteitsbeleid vind je hier.