Bezette Palestijnse gebieden

Kinderen in de bezette Palestijnse gebieden groeien op in een wereld waar gevaar nooit ver weg is

Cijfers op een rij

  • Bevolking: 4,9 miljoen
  • Kinderen en jongeren onder 18: 2,3 miljoen
  • Kinderen die door het conflict zijn getroffen: 800.000
  • Aantal projecten van War Child in 2019: vier
  • Lokale partners: 33
  • Aantal deelnemende kinderen: 10.850
  • Aantal volwassen deelnemers: 2.179

Situatie in de bezette Palestijnse gebieden

Opgroeien in de bezette Palestijnse gebieden is gevaarlijk. Na de demonstraties in de Gazastrook aan de grens met Israël in 2019, is de toch al gespannen conflictsituatie in Palestina verder verslechterd. Het aantal beschietingen over en weer is toegenomen. Tijdens vergeldingsaanvallen van Israëlische troepen werden kinderen in Palestina gedood; sommigen raakten verminkt.

De humanitaire omstandigheden in Gaza hebben dankzij de lucht- en zeeblokkade door Israël en Egypte een nieuw dieptepunt bereikt. Voedsel, schoon water en elektriciteit zijn schaars. Een recent rapport van de Verenigde Naties (VN) noemt de situatie in Gaza binnenkort ‘onleefbaar’ als er niet snel actie wordt ondernomen.

Door de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever hebben veel Palestijnse gezinnen hun huizen moeten verlaten. Meer en meer huizen worden gesloopt. Volgens schattingen van de VN lopen 350.000 inwoners van de Westoever het risico slachtoffer te worden van gewelddadigheden tijdens de conflict in Palestina.

Ruim 2,5 miljoen mensen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden hebben humanitaire hulp en bescherming nodig. Het geweld en de onzekerheid laten hun sporen na: psychosociale steun is er hard nodig. Zo’n 52.000 mensen – de helft kinderen – heeft dringend behoefte aan mentale gezondheidszorg.

Children in Hebron, OPT, participating in TeamUp activities

Kinderen in de bezette Palestijnse gebieden kunnen met onze hulp weer leren en spelen

Foto: War Child

Situatie van kinderen

Opgroeien in de bezette Palestijnse gebieden betekent opgroeien in een omgeving waar politieke spanningen en gewelddadigheden aan de orde van de dag zijn. Stel je voor: je bent 12 jaar oud en groeit op in de Gazastrook, Palestina. Je hebt al drie gewapende conflicten meegemaakt waarbij tientallen duizenden gewonden vielen.

Op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem is geweld tegen kinderen eerder regel dan uitzondering. Veilige speelplekken zijn er nauwelijks en op straat spelen brengt grote risico’s met zich mee. Thuis, op school en daarbuiten hebben veel kinderen in Palestina te maken met geweld dat kan leiden tot verwondingen of erger. Geregeld zijn kinderen de dupe van het conflict - regelmatig worden jonge kinderen, soms zelfs jonger dan 12 jaar, worden opgepakt en vastgezet door de Israëlische strijdkrachten.

Wat wij doen

War Child werkt sinds een aantal jaar in Palestina samen met lokale organisaties, gemeenschappen en families om kinderen te beschermen en hun psychosociale welzijn te versterken. Wij maken ons hard voor veilige plekken waar kinderen in vrede en vrijheid kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. Plekken waar kinderen eindelijk weer kind kunnen zijn. Daarnaast trainen wij jongeren om kinderen op deze veilige plekken de psychosociale ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben. Ook leren wij jongeren hoe zij kinderen belangrijke sociale- en psychologische vaardigheden kunnen bijbrengen.

Verder helpen wij ouders en verzorgers omgaan met de stress die het leven in een conflictgebied met zich meebrengt. We trainen hun sociale vaardigheden en versterken hun veerkracht. Want als ouders en familieleden beter kunnen omgaan met spanningen, voelen kinderen zich ook beter en is de impact van het conflict minder erg.

Wanneer we zien dat de kinderrechten van kinderen in Palestina worden geschonden – ongeacht door wie – laten wij van ons horen en spreken we verantwoordelijken aan.

TeamUp kinderen in Gaza Bezette Palestijnse Gebieden activiteiten ontspanning War Child

Op onze veilige plekken kunnen kinderen spelen, leren en stap voor stap hun toekomst opbouwen

Foto: War Child

Onze projecten

Beschermen van kinderen in niemandsland

Met dit project zorgen wij dat de meest kwetsbare Palestijnse kinderen op de Westelijke Jordaanoever de bescherming, psychosociale steun en juridische bijstand krijgen waar zij recht op hebben.

Kinderen helpen genezen

Door het bieden van psychosociale hulp, bescherming en ontspanningsmogelijkheden geven wij steun aan achtergestelde kinderen en gemeenschappen in Gaza en Palestina.

Geen plek voor een kind

Dit programma voor kinderen aan de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem is gericht op het voorkomen, beperken en helpen verwerken van ervaringen tijdens detentie door de Israëlische of Palestijnse autoriteiten.

Interventie voor ouders en verzorgers

Deze interventie vermindert stress en verbetert het welzijn van ouders en verzorgers – om zo de kennis en vaardigheden die zij al hebben over opvoeding uit te breiden en benutten.

“Ik vind het nu gemakkelijker om mijn moeder te vertellen over mijn gevoelens en problemen. Ik ben minder verlegen geworden en durf nu meer te voelen."
Rami uit de bezette Palestijnse gebieden

Verhalen van kinderen

Opgroeien onder een blokkade

Rami (10) en zijn broers kennen niets anders dan het leven onder de blokkade. Hun moeder Haifa doet ontzettend haar best om haar kinderen te beschermen tegen het eeuwige lijden en de dreiging van geweld. "Het gebied waar we wonen was erg gevaarlijk tijdens de oorlogen", zegt ze. "Er waren regelmatig zelfmoordaanslagen."

De familie van Rami moest meerdere keren hun huis ontvluchten om aan Israëlische tanks en granaten te ontsnappen. "Jarenlang leefden we in angst. Het was een onhoudbare situatie. Niet alleen mentaal, maar ook financieel", zegt zijn moeder. De blokkade van de Gazastrook maakt het moeilijk om rond te komen. Haifa en Rami doen samen mee aan het project van War Child voor ouders en verzorgers. Haifa hoopt dat ze daardoor beter kan omgaan met haar ervaringen en haar zoons zo goed mogelijk kan ondersteunen.

Rami ziet dat zijn moeder is veranderd. Ze scheldt hem en zijn broers niet meer uit en speelt in plaats daarvan spelletjes zoals steen, papier, schaar met hen. Ook deelt ze haar ontspanningsoefeningen met de jongens. "Ik vind het nu gemakkelijker om mijn moeder te vertellen over mijn gevoelens en problemen", zegt Rami. "Ik ben minder verlegen geworden en durf nu meer te voelen."