TeamUp door de jaren heen

TeamUp is ons sport- en spelprogramma voor gevluchte kinderen wereldwijd. In 2015 zijn we met Save the Children en UNICEF Nederland in Nederland begonnen, maar de methodiek wordt inmiddels wereldwijd uitgevoerd. Benieuwd naar het ontstaan van TeamUp en onze ambities?

2015: Oprichting van TeamUp

Door de toestroom van vluchtelingen naar Nederland, besluiten wij met Save the Children en UNICEF Nederland de krachten te bundelen voor steun aan gevluchte kinderen in opvanglocaties. TeamUp wordt opgericht, een programma dat zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van gevluchte kinderen.

Gevluchte jongen - War Child TeamUp

Een toestroom van gevluchte kinderen was de aanzet voor de oprichting van TeamUp

Foto: Tomislav Georgiev

Traumatische ervaringen

Gevluchte kinderen hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden thuis. Hierdoor kunnen zij bang en wantrouwig worden, nachtmerries hebben, zich terugtrekken of agressief gedragen.

Meisje met haar knuffel in een azc in Sneek, Nederland

Gevluchte kinderen hebben in Nederland nog steeds te maken met stress en onzekerheid

Foto: Julie Hrudova

Emoties uiten

De gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten van TeamUp leren kinderen van 6 tot 18 jaar hoe zij kunnen omgaan met hun gevoelens. De vaardigheden die ze bij TeamUp opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s en komen van pas in hun dagelijks leven. Omdat de activiteiten centraal staan, kunnen alle kinderen meedoen – ook als ze elkaars taal niet spreken.

Hoe vergeet je de oorlog?

Hoessein laat de ongekende kracht van kinderen zien

2016: samenwerking met het COA

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. TeamUp heeft een landelijke samenwerkingsovereenkomst met het COA. Samen organiseren we activiteiten voor gevluchte kinderen: eerst op acht locaties en al snel op 24 opvanglocaties door heel Nederland.

Jongetjes tijdens Teamp op school - War Child

Samen met het COA organiseren we op opvanglocaties door heel Nederland activiteiten voor gevluchte kinderen

Foto: Debra Barraud

Verder uitbreiden

De Nationale Postcode Loterij (NPL) beloont TeamUp met een extra schenking van 2,5 miljoen euro. Hierdoor kunnen de activiteiten van het programma verder worden uitgebreid en kunnen we nóg meer gevluchte kinderen bereiken.

Gevluchte jongeren kunnen tijdens TeamUp weer even kind zijn

TeamUp kon dankzij de Nationale Postcode Loterij uitbreiden.

Foto: Michael Jessurun

Vrijwillige activiteitenbegeleiders

TeamUp biedt structuur en stabiliteit aan kinderen. Wekelijks worden de activiteiten op een vast tijdstip met een vast team van vrijwillige activiteitenbegeleiders georganiseerd. Zij houden nauwlettend in de gaten of een kind tijdens de sessies afwijkend gedrag vertoont en verwijzen hem/haar eventueel door voor extra steun. Vrijwilligers worden getraind en begeleid door TeamUp.

Lise, vrijwilliger in Sneek kan het iedereen aanraden: "TeamUp geeft mij energie voor de hele week".

“Ik kan het iedereen aanraden. Je krijgt er zoveel plezier voor terug. Ik word betaald in glimlachen van kinderen die plezier maken, ontspannen en zich weer even kind voelen. Dat geeft mij energie voor de hele week en dat is onbetaalbaar."
Lise (24), vrijwilliger Sneek
War Child TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

Lise tijdens het begeleiden van de activiteiten.

Foto: Julie Hrudova

2017: TeamUp op School

Leerkrachten in Nederland willen weten hoe ze omgaan met gevluchte kinderen in de klas. Ze geven aan onvoldoende kennis te hebben over de achtergronden van deze kinderen en zich onzeker te voelen in de omgang met hen. Daarnaast vinden ze het fijn om extra handvatten te krijgen om te identificeren of kinderen extra hulp nodig hebben. Om deze reden start TeamUp in 2017 met partner CED-Groep een pilot op zeven scholen.

“TeamUp geeft mij energie. De kinderen geven mij zoveel terug. Een knuffel, een high-five. Het zijn allemaal hele gemotiveerde kinderen, die er iets van willen maken!"
Rosan, docent en activiteitenbegeleider
TeamUp sessie op school - kinderen met facilitators - War Child

De activiteiten van TeamUp op School

Foto: Debra Barraud‎

Een wezenlijk verschil maken

Juf Rosan herinnert zich goed de dag dat de eerste bus met kinderen arriveerde, gevlucht zonder hun ouders: "Ik en andere docenten wachtten buiten om hen op school te verwelkomen.” Ze kent lang niet alle verhalen van de gevluchte kinderen, maar ze kan er wel een voorstelling van maken. “Je weet en voelt dat kinderen in de klas veel hebben meegemaakt. Maar erover praten is voor hen heel lastig.” Daarom doet juf Rosan wekelijks de TeamUp-activiteiten met de kinderen.

Docent Susan Vuik geeft wekelijks een les met TeamUp op basisschool Wereldwijs in Gouda. Zij merkt dat ze met TeamUp op school een wezenlijk verschil kunnen maken.

“Deze kinderen hebben vaak een rugzak vol ellende. Je probeert ze handvatten mee te geven voor als iets spannend of moeilijk is. In een veilige omgeving is dat goed om te oefenen"
Susan, docent en activiteitenbegeleider
War Child - TeamUp op School in Nederland

Docent Susan geeft wekelijks TeamUp-activiteiten in Gouda voor kinderen die gevlucht zijn.

Foto: Arie Kievit

Vrijwilliger vrijwilligerswerk TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

Docent Rosan herinnert zich goed de dag dat de eerste bus met kinderen arriveerde, gevlucht zonder hun ouders.

Foto: Debra Barraud

2018: TeamUp wereldwijd

Wereldwijd zijn er meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht - waarvan de helft kinderen. In 2018 startte TeamUp in Oeganda. Een paar maanden later, in 2019, volgden Colombia en de bezette Palestijnse gebieden. Eind 2019 begon TeamUp met activiteiten in Sri Lanka. In 2020 wordt TeamUp in Zweden ingezet en start de samenwerking met SOS Kinderdorpen Internationaal, zodat het programma ook in Italië en Griekenland kan worden gebruikt.

Onze TeamUp-activiteiten in Oeganda

2019 - 2022: kwaliteit onderzoeken en verhogen

Als je met kinderen werkt is uitproberen wat het beste werkt niet goed genoeg: je moet wéten wat het beste werkt. Daarom vroegen wij onderzoekers de implementatie van TeamUp in kaart te brengen en te onderzoeken of onze methodiek in verschillende contexten goed wordt uitgevoerd.

Volgens het onderzoek dient TeamUp als uitlaatklep voor energie en emoties van kinderen. Vrijwilligers zien duidelijke veranderingen in het gedrag van kinderen en ook het COA erkent dat de methodiek helpt bij het bijtijds identificeren van kinderen die extra hulp nodig. Kinderen geven aan dat de activiteiten hen helpen bij het sluiten van nieuwe vriendschappen.

Boy in Uganda joining TeamUp _War Child

Bewegingsactiviteiten staan centraal tijdens een TeamUp-sessie.

Foto: Michael Jessurun

Meisjes tijdens TeamUp op school, samenwerken en grenzen verkennen - War Child

Elkaar leren vertrouwen en samenwerken zijn onderdeel van de activiteiten.

Foto: Arie Kievit

2022 - 2025: hoge ambities

TeamUp ziet dat de wereldwijde vluchtelingenstroom blijft toenemen. Zowel nationaal als internationaal blijft TeamUp daarom investeren in netwerken en relaties met organisaties, individuen en instellingen die zich inzetten voor psychosociale steun aan kinderen in conflictgebieden en noodsituaties. TeamUp pleit op zowel landelijk als internationaal niveau voor goede zorg aan kinderen die opgroeien in of vluchten voor oorlog.

War Child bundelt haar krachten met Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te ondersteunen

In 2025 wil TeamUp één miljoen gevluchte kinderen bereiken

Foto: War Child