Zuid-Soedan

Kinderen en jongeren praktische vaardigheden leren, zodat ze hun eigen toekomst kunnen vormgeven

Het einde van het geweld in zicht?

Het in oktober vorig jaar getekende vredesakkoord tussen regeringstroepen en gewapende groeperingen wekt de hoop dat het einde van het geweld in zicht is. Vijf jaar lang leefden de Zuid-Soedanezen tussen onzekerheid en oorlog. Bij gewelddadigheden vielen 380.000 doden, waarvan de overgrote meerderheid burgers.

Om aan het geweld te ontsnappen, vluchtte een groot deel van de Zuid-Soedanese bevolking naar buurlanden. Meer dan twee miljoen Zuid-Soedanezen vonden een veilig haven in Ethiopië, Soedan, Oeganda en Kenia. Nog eens twee miljoen mensen worden opgevangen in andere gebieden in het land zelf.

SouthSudan1918x1080

Een onbezorgde jeugd. Daar hebben kinderen in Zuid-Soedan recht op.

Foto: Daniel Maissan

Dringend humanitaire hulp nodig

Het einde van het geweld mag dan - hopelijk - in zicht zijn, meer dan zeven miljoen mensen heeft op dit moment dringend humanitaire hulp nodig. Dat is de helft van de bevolking. Voedselvoorraden in het land zijn schaars, en uitbraken van ziekten zoals cholera hebben geleid tot een humanitaire crisis.

Gevaar op de loer

Bijna de helft van de Zuid-Soedanese bevolking is onder de 17 jaar. Voor deze miljoenen kinderen ligt gevaar op de loer. Zij lopen het risico seksueel misbruikt te worden, of te worden gerekruteerd door gewapende groepen. Meer dan 70% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd kan geen onderwijs volgen in Zuid-Soedan. Een hele generatie dreigt op te groeien zonder onderwijs.

“Als ik president zou zijn, zou ik hard werken om de eenheid van Soedan waarheid te maken. En om oorlog en honger te bestrijden."
Cilia (14) uit Zuid-Soedan

Wat wij doen

In Zuid-Soedan is ons werk erop gericht om kinderen te helpen omgaan met de directe én langetermijngevolgen van de conflicten in hun land. Wij leren kinderen de praktische vaardigheden die zij nodig hebben om voor zichzelf en hun gemeenschap een toekomst op te kunnen bouwen.

Om zoveel mogelijk kinderen op een goede manier te helpen, combineren onze programma's onderwijs en beroepsopleidingen, psychosociale hulp en bescherming. Wij werken samen met nationale en lokale organisaties, ouders/verzorgers, leraren en gemeenschapsleiders om ervoor te zorgen dat onze programma's effectief en duurzaam zijn. Zo proberen wij de veerkracht van kinderen in Zuid-Soedan te stimuleren.