Zuid-Soedan

Psychosociale steun, bescherming en onderwijs voor kinderen en jongeren in de jongste natie ter wereld

Cijfers op een rij

  • Bevolking: 13,3 miljoen
  • Kinderen en jongeren onder 18: 5,9 miljoen
  • Mensen in nood: 7,1 miljoen
  • Kinderen die door het conflict zijn getroffen: 1,4 miljoen
  • Kinderen die niet naar school gaan: 2,2 miljoen
  • Ondervoede kinderen: 860.000
  • Aantal projecten van War Child in 2019: twee
  • Aantal partners dat onze projecten helpt uitvoeren: een
  • Aantal deelnemende kinderen: 9.871
  • Aantal deelnemende volwassenen: 1.800

Situatie in Zuid-Soedan

Als gevolg van gewapende conflicten leven Zuid-Soedanezen al heel lang in angst en onzekerheid. Het vredesakkoord in 2018 bracht officieel een eind aan de burgeroorlog en het geweld, maar het land blijft in de greep van een ernstige humanitaire crisis. Door de verwoestende oorlog in Zuid-Soedan heeft meer dan twee derde van de bevolking (zeven miljoen mensen) dringend behoefte aan humanitaire steun. Meer dan 4,5 miljoen mensen moesten hun huizen ontvluchten. Twee miljoen mensen zochten bescherming in Zuid-Soedan zelf; 2,5 miljoen vluchtten naar buurlanden zoals Ethiopië, Soedan, Oeganda en Kenia.

Ook de economie van Zuid-Soedan heeft flink te lijden gehad onder het geweld. Door de economische crisis zijn er grote voedseltekorten en een gebrek aan medicijnen en scholen. De criminaliteit, zoals het aantal moorden, geweldsmisdrijven en verkrachtingen, is sterk toegenomen.

Children in South Sudan_War Child activities at a safe space

Na jaren van oorlog een onbezorgde jeugd - daar hebben kinderen in Zuid-Soedan recht op

Foto: Daniel Maissan

Situatie van kinderen in Zuid-Soedan

De jarenlange conflicten in Zuid-Soedan hebben de infrastructuur platgelegd. Veel sociale structuren, gemeenschappen en gezinnen zijn verwoest, wat de positie van kinderen enorm heeft verzwakt. Het onderwijssysteem in Zuid-Soedan is extreem kwetsbaar - bijna één op de drie scholen in Zuid-Soedan is door de burgeroorlog verwoest, beschadigd of bezet door soldaten.

Meer dan vijf miljoen kinderen zijn op de vlucht. Zij kunnen door gewapende groepen worden gerekruteerd, misbruikt, uitgebuit of verwaarloosd. Ze lopen het risico gewond te raken, of zelfs vermoord te worden. We schatten dat drie miljoen kinderen nooit zeker weten of ze genoeg te eten zullen hebben. Ruim een miljoen kinderen kampt met psychosociale problemen als gevolg van de conflicten in hun land. Maar één op de drie kinderen ontvangt de psychosociale steun die ze zo hard nodig hebben.

Door het gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg dreigt een hele generatie Zuid-Soedanese kinderen aan haar lot te worden overgelaten. Meer dan twee miljoen kinderen in de schoolgaande leeftijd kunnen niet naar school. Zo’n 1,3 miljoen kinderen staan op het punt volwassen te worden zonder dat ze het onderwijs hebben gehad dat ze nodig hebben.

Wat wij doen in Zuid-Soedan

Met onze programma’s helpen wij kinderen omgaan met de gevolgen van conflict, ook op de langere duur. We combineren de bescherming van kinderen met psychosociale steun, onderwijs en beroepstraining. Hiervoor gebruiken we altijd manieren die de veerkracht van kinderen aanspreken.

Kinderen staan centraal in ons werk, maar we werken óók samen met ouders en verzorgers, leerkrachten en gemeenschapsleiders. En we trainen medewerkers van andere lokale en internationale humanitaire organisaties – zodat zij net als wij goede psychosociale steun kunnen bieden. Door deze samenwerking krijgen meer kinderen de steun die ze nodig hebben.

De betrokkenheid van landelijke en internationale partnerorganisaties en van de Zuid-Soedanese overheid maakt ons werk zo duurzaam mogelijk.

Soedanese kinderen tekening co-creatie Can't Wait to Learn - War Child

Op War Child's veilige plekken kunnen kinderen in Zuid-Soedan weer veilig spelen en leren

Foto: War Child

Onze projecten

Krachten bundelen voor Zuid-Soedan

Samen met andere organisaties helpen we kinderen omgaan met de gevolgen van de aanhoudende gewapende conflicten in de provincie Upper Nile. Het project combineert de bescherming van kinderen met psychosociale steun, onderwijs en beroepstraining, zodat ze beter in hun eigen onderhoud kunnen voorzien als ze volwassen worden. Tegelijk doen we ons best de voedselzekerheid van de kinderen te verbeteren.

Bescherming en psychosociale steun vanuit de gemeenschap

Samen met VN kinderrechtenorganisatie en UNICEF trainen we medewerkers van Zuid-Soedanese organisaties en instellingen in grote delen van het land in het werken met kinderen. Zo kunnen zij zelf beter bescherming en psychosociale steun bieden.

Verhalen van kinderen

Een lange reis naar veiligheid

Jok en Mab zijn twee van de 1,9 miljoen Zuid-Soedanezen die onlangs hun huizen moesten ontvluchten vanwege het brute geweld in hun land. De broer en zus verloren beide ouders toen Jok nog maar tien jaar oud was. En dat was nog maar het begin: hun stiefmoeder dwong hen op zeer jonge leeftijd te werken, en mishandelde Jok en Mab.

“Ik kom graag elke dag naar de veilige plek. Ik ben iedereen dankbaar die ons heeft geholpen ons moeilijke leven achter te laten."
Jok uit Zuid Soedan

Uiteindelijk konden Jok en Mob bij hun oom in de staat Jonglei wonen. Ze raakten in aanraking met ons werk in dit gebied en begonnen mee te doen met de activiteiten op onze veilige plek. Als onderdeel van onze recreatieve activiteiten kreeg Jok de kans op de lokale radio te vertellen over kinderrechten. Broer en zus werden lid van een lokale groep die anderen bewust maakt van de rechten van kinderen. De groep richt zich op leeftijdsgenoten, maar ook op de volwassenen in hun gemeenschap.

Jok en Mab doen nog steeds mee met onze activiteiten. "Ik kom graag elke dag naar de veilige plek", zegt Jok. "Ik ben iedereen dankbaar die ons heeft geholpen ons moeilijke leven bij onze slechte stiefmoeder achter te laten. Het leven is veel beter bij onze zorgzame oom."