Zuid-Soedan

Ontmoet baby Nema

"Een kat", denkt Rebecca als ze gejammer vanaf een vuilnisbelt hoort. Toch twijfelt ze, en gaat polshoogte nemen. Omringd door afval treft ze baby Nema aan. Met een beetje steun neemt Rebecca en haar gemeenschap baby Nema onder de hoede.

"War Child bezoekt ons elke week. Ze geven ons babymelk, pap, suiker, een deken en houtskool om te koken."

Het leven van kinderen in Zuid-Soedan

Zuid-Soedanezen leven al heel lang in angst en onzekerheid. Het vredesakkoord in 2018 bracht officieel een eind aan de burgeroorlog, maar het land blijft in de greep van een ernstige humanitaire crisis: ruim zeven miljoen Zuid-Soedanezen heeft dringend humanitaire steun nodig. Miljoenen mensen zijn op de vlucht in eigen land of in buurlanden zoals Ethiopië, Soedan, Oeganda en Kenia.

De jarenlange conflicten hebben de economie, de infrastructuur en de sociale structuur van het land verwoest. Kinderen worden het hardst geraakt. Er heerst een schrijnend voedsel- en medicijnentekort: drie miljoen Zuid-Soedanese kinderen weet nooit zeker of ze genoeg te eten zullen hebben.

Bijna één op de drie scholen in Zuid-Soedan is verwoest, beschadigd of bezet door soldaten. Door het gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg dreigt een hele generatie Zuid-Soedanese kinderen aan haar lot te worden overgelaten. Ruim vijf miljoen kinderen zijn de vlucht. Zij kunnen door gewapende groepen worden gerekruteerd, misbruikt, uitgebuit of verwaarloosd. Ze lopen het risico gewond te raken, of zelfs vermoord te worden. Ruim een miljoen kinderen kampt met psychosociale problemen als gevolg van het geweld en de crises in hun land.

Wat wij doen

In Zuid-Soedan helpen wij kinderen om te gaan met de directe én langetermijngevolgen van de langdurige burgeroorlog in hun land. Door middel van onderwijs, ondernemingstrainingen, en psychosociale ondersteuning helpen wij jongeren belangrijke vaardigheden opbouwen.

We werken samen met ouders en verzorgers, leraren, gemeenschapsleiders, nationale en internationale partners en overheden om de sociale samenhang en -structuren te herstellen en kinderen te beschermen. De afgelopen jaren zijn we hierin nog een stap verder gegaan door het trainen van humanitaire hulpverleners in het land. Met vereende krachten zetten wij alles op alles om ex-kindsoldaten in Zuid-Soedan te beschermen, geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning te bieden.

Onze projecten

Benieuwd naar onze projecten in Zuid-Soedan? Klik op de locaties hieronder!

Hier werken wij

War Child werkt in Zuid-Soedan

53,368

Deelnemers

11

Partners

8

War Child-projecten

 • Krachten bundelen in Zuid-Soedan

  Gebieden: Malakal, Pigi Canal en Fashoda, Boven-Nijl
  Samen met negen nationale partners onder leiding van de Dutch Relief Alliance helpen wij kinderen omgaan met de directe en de langetermijneffecten van het aanhoudende gewapende conflict.

 • Bescherming en psychosociale steun vanuit de gemeenschap

  Gebieden: West-Equatoria, Eenheid en Warrap
  Met dit project proberen wij het risico that jongeren worden gerekruteerd, uitgebuit en verwaarloosd door gewapende groepen te verminderen. Dit doen wij door samen met UNICEF lokale partners op te leiden in het beschermen en ondersteunen van Zuid-Soedanese jeugd in de regio.

 • Kinderen te midden van conflicten beschermen

  Gebieden: Bor, Jonglei
  In samenwerking met the Danish Refugee Council en lokale organisatie CIDO bundelen wij onze krachten met overheidsinstanties en gemeenschappen in Zuid-Soedan om te voorkomen dat de rechten van kinderen die opgroeien met oorlog en geweld worden geschonden.

 • Noodhulppakket: mentale en psychosociale steun

  Gebieden: Zuiden van Bor, Jonglie en Malakal, Boven-Nijl
  Binnen dit project ontwikkelen, testen en implementeren wij een 'noodhulppakket' bestaande uit mentale gezondheidszorg en psychosociale steun voor kinderen en families. Ons uiteindelijke doel is het verbeteren van deze methode, zodat deze wereldwijd ingezet kan worden. Hiervoor combineren wij onze activiteiten op het gebied van psychosociale ondersteuning met ons sport-, spel-, en bewegingsprogramma TeamUp op scholen in de regio.

 • Psychosociale steun op school

  Gebieden: Bor Zuid, Jonglei Sate en Malakal County in Boven-Nijl
  Wij trainen leerkrachten, medewerkers en therapeuten om de lokale capaciteit en kennis binnen de psychosociale hulpverlening te versterken, en onze bewezen methodiek te integreren.

 • Veiligheid en weerbaarheid

  Gebieden: Jonglei
  Dit project richt zich op de behoeften van gezinnen die getroffen zijn door het conflict in de staten Upper Nile en Jonglei en de verwoestende overstromingen in de staat Unity. Het richt zich op veiligheid, rechten en veerkracht.

 • Bescherming en onderwijs - ook in conflictgebieden

  Gebieden: Malakal en Baliet, Boven-Nijl
  Samen met World Vision geven we kinderen de kans op kwaliteitsonderwijs en om de vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen beschermen tegen geweld, uitbuiting en andere gevaren die voor hen op de loer liggen. Ons tabletonderwijsmethode Can't Wait to Learn maakt onderdeel uit van dit programma.

 • Toegang tot kwaliteitsonderwijs in noodsituaties

  Gebieden: Malakal en Panyikang, Boven-Nijl
  Samen met UNICEF bieden we noodonderwijs aan ontheemde kinderen, gezinnen en gemeenschappen die getroffen zijn door het conflict in Upper Nile.

 • Gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs - ook in nood

  Gebieden: Malakal en Panyikang, Opper-Nijl
  Wij richten ons binnen dit project op gevluchte kinderen in onstabiele omstandigheden toegang te geven tot onderwijs. Daarnaast bieden wij deze groep kinderen - die bijzonder kwetsbaar is voor uitbuiting en ander leed - bescherming en psychosociale ondersteuning door middel van verschillende activiteiten.

Partners

logo woco.png

Widows and Orphans

Samen met deze lokale humanitaire organisatie voeren wij onze projecten op het gebied van psychosociale ondersteuning en bescherming voor kinderen uit.

Naar website
logo grassroots.jpg

Grassroots Empowerment & Development Organisation

Wij steunen deze lokale ontwikkelingsorganisatie door middel van trainingen en ondersteuning. Op hun beurt helpen zij ons in het bereiken van ruim 5.000 kinderen en families die zijn getroffen door het gewapende geweld in hun land.

Naar website