Sport en spel voor kinderen op de vlucht

Doe de rondleiding

Wereldwijd inzetten

Programma
“Er is dringend behoefte aan krachtige programma's zoals TeamUp, die het mentale welzijn van kinderen in conflictgebieden stimuleren. Wij zijn voortdurend bezig met het aanscherpen en opschalen van TeamUp, door te leren van wetenschappelijke inzichten en lessen uit het verleden.”

Birgit van Delft, Programmadirecteur TeamUp

Lees meer Minder

Wij zijn TeamUp in 2015 samen met Save the Children en UNICEF Nederland in Nederland gestart. Inmiddels wordt het programma wereldwijd ingezet. Lees hier alles over het ontstaan van TeamUp - en onze ambities!

Noodhulp bieden

Hulp in Oekraïne

Lees meer Minder

Terwijl de oorlog in Oekraïne verder woedt, schuilen duizenden kinderen in buurlanden. Hier traint TeamUp lokale vrijwilligers en partnerorganisaties in het organiseren van activiteiten in scholen en op veilige plekken. Meer weten

Waarom?

Onzichtbare wonden

  • De impact van (vluchten voor) oorlog gaat véél verder dan fysieke wonden
  • Kinderen voelen zich bang, gestrest, boos, of trekken zich terug
  • De gevolgen voor hun ontwikkeling en welzijn kunnen rampzalig zijn
TeamUp in beeld

Adit zet oorlog buiten spel

Wat?

Sport en spel

Tijdens de wekelijkse TeamUp-sessies doen kinderen mee aan gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten onder leiding van ervaren begeleiders. Elke activiteit heeft een specifiek doel en thema - zoals samenwerken, of omgaan met woede en stress. Door te communiceren door middel van spel en beweging in plaats van verbale aanwijzingen kunnen álle kinderen deelnemen. Ook als ze niet dezelfde taal spreken.

Hoe?

Verandertheorie

Wij evalueren de TeamUp-methode sinds de allereerste pilot, jaren geleden. Alle geleerde lessen hebben bijgedragen aan het opstellen van een wetenschappelijke 'verandertheorie'. Hierin houden wij alle resultaten van kinderen die deelnemen aan TeamUp nauwkeurig bij.

Lees meer Minder

Een 'verandertheorie' beschrijft hoe en waarom een gewenste verandering zich naar verwachting in een specifieke context zal ontwikkelen. Download de verandertheorie van TeamUp (in het Engels)

Impact

Aantoonbare resultaten

Tussen september 2018 en 2019 evalueerden wij TeamUp in Nederland om erachter te komen hoe kinderen en begeleiders TeamUp ervaren. Hieruit bleek dat TeamUp door alle belanghebbenden als positief werd ervaren, en bijdroeg aan het psychosociale welzijn van kinderen. Ook deelnemende kinderen aan TeamUp op School gaven aan beter om te kunnen gaan met hun emoties.

Noodhulp

Tijdens de pandemie

Lees meer Minder

Ons team ontwikkelde een 'TeamUp voor Thuis'-activiteitenboek: een verzameling bewegingsoefeningen die kinderen thuis kunnen doen. De oefeningen - beschikbaar in 17 talen - helpen kinderen omgaan met lockdowns, en beschermen hen tegen stress tijdens de coronapandemie. Download het boek hier.

Met wie?

Onze partners

TeamUp is een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. Grote organisaties als SOS Kinderdorpen, Plan International en ZOA Uganda hebben zich inmiddels als partners aangesloten om het programma internationaal uit te voeren.

Ook is TeamUp onderdeel van verschillende internationale samenwerkingen, waaronder Joining Forces for Africa en EPSUM.

TeamUp in beeld

Nelson maakt vrienden

Waar?

Landen

TeamUp is momenteel actief in zestien landen, waaronder:


Op dit moment breiden wij TeamUp uit naar landen als Duitsland, Irak en Mozambique. Onze ambitie is om in 2025 een miljoen kinderen te bereiken.

Hoe nu verder?

Onderzoeksagenda

Lees meer Minder

TeamUp is hard op weg om een wetenschappelijk onderbouwde methode te worden. De komende tijd onderzoeken wij hoe we TeamUp het best op grotere schaal kunnen inzetten. Ook blijven wij de resultaten van TeamUp nauwkeurig in de gaten houden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderzoeken met controlegroep.

sleep om te verplaatsen