Nederland

Gevluchte kinderen in Nederland ondersteunen - als onderdeel van de TeamUp-coalitie

Cijfers op een rij

  • Bevolking: 17,4 miljoen
  • Kinderen en jongeren onder 18: 3,5 miljoen
  • Kinderen getroffen door conflict en gevlucht: 6.985
  • Aantal projecten van War Child in 2021: een
  • Aantal deelnemende kinderen: 4.344
  • Lokale partners: vier

Situatie in Nederland

Sinds de vluchtelingencrisis in 2015 biedt Nederland een veilig onderkomen aan tienduizenden asielzoekers. In 2021 kwamen er in totaal 34 860 asielzoekers en nareizigers. De meeste vluchtelingen in Nederland komen uit Oekraïne, Afghanistan, Syrië, Iran, Eritrea en Jemen. Vluchten uit je thuisland is niet gemakkelijk. Onderweg zijn er maar weinigen die gespaard worden voor het geweld. Vaak hebben vluchtelingen onderweg verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt - en dan hebben we het nog niet eens over het geweld in hun thuisland.

Situatie van gevluchte kinderen in Nederland

De onzekerheid en stress bij het vluchten is voor iedereen moeilijk, maar helemaal voor kinderen. Na aankomst in Nederland zijn deze gevoelens niet zomaar verdwenen. Een bed, eten en drinken zijn er wel, maar de emotionele- en sociale behoeften van gevluchte kinderen in Nederland wordt in opvangcentra niet of onvoldoende erkend. Met TeamUp brengen wij daar samen met Save the Children en UNICEF Nederland verandering in.

War Child TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

Getrainde vrijwilligers organiseren sport- en spelactiviteiten voor gevluchte kinderen in Nederland

Foto: Julie Hrudova

Leven in stress en onzekerheid

Gevluchte kinderen hebben vaak veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland worden kinderen blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen bijvoorbeeld vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor worden zij bang en juist onzeker. ’s Nachts hebben ze vaak nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrokken of juist agressief. Ze vinden het moeilijk om mensen te vertrouwen.

TeamUp op School - Leerkracht Cora & Jesus uit Eritrea

TeamUp biedt plezier en houvast

TeamUp is er op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Door spel- en bewegingsactiviteiten leren kinderen van 6 tot 18 jaar om te gaan met hun gevoelens. Alle activiteiten samen geven kinderen houvast; zij leren omgaan met stressvolle situaties en herinneringen. Zo versterken wij hun emotionele veerkracht.

De vaardigheden die ze bij TeamUp opdoen zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven. Kinderen die andere specialistische hulp nodig hebben, verwijzen wij op tijd door. Zo proberen wij de kans te verkleinen dat gevluchte kinderen in Nederland op de lange termijn psychosociale problemen ontwikkelen. TeamUp is actief in ruim 30 opvangcentra door heel Nederland. Wij gebruiken de methode ook om nieuwkomers op Nederlandse scholen te ondersteunen met TeamUp op School.

Lindsay from Iran is participating in War Child's programme TeamUp for refugee children

Lindsay uit Iran doet in Nederland op het azc mee met TeamUp: “Nu we TeamUp hebben vind ik het hier wel leuk”

Foto: War Child

Verhalen van kinderen

Lindsay (8) uit Iran: "Dankzij TeamUp vind ik wonen in het azc leuk"

Lindsay was vijf jaar oud toen ze met haar ouders Iran ontvluchtte. Ze moest alles achterlaten, haar kamer vol met spullen, haar vriendinnetjes en ook haar lievelingsjuf. In het azc in Nederland doet ze iedere vrijdag mee met de spel- en bewegingsactiviteiten van TeamUp: “Nu we TeamUp hebben vind ik het hier wel leuk."

“Ik word heel blij van TeamUp, na TeamUp ben ik nog meer blij"
Lindsay uit Iran

Sinds Lindsay mee doet met de activiteiten van TeamUp kijkt ze uit naar de toekomst. “Als ik een verblijfsvergunning krijg, dan mag ik misschien wanneer ik wil iPad kijken. Mijn broertje mag dat natuurlijk niet, want hij kijkt dan de hele dag.“ Later als ze groot is, wil Lindsay graag politie en advocaat worden. En ze wil een dierenwinkel hebben, zodat ze dieren kan verkopen.