Nederland

Gevluchte kinderen in Nederland ondersteunen - als onderdeel van de TeamUp-coalitie

Cijfers op een rij

  • Bevolking: 17,3 miljoen
  • Kinderen en jongeren onder 18: 3,5 miljoen
  • Kinderen getroffen door conflict en gevlucht: 6.985
  • Aantal projecten van War Child in 2019: een
  • Aantal deelnemende kinderen: 4.344
  • Lokale partners: vier

Situatie in Nederland

Sinds de vluchtelingencrisis in 2015 biedt Nederland een veilig onderkomen aan tienduizenden asielzoekers. Op dit moment wonen er meer dan 25.000 vluchtelingen in Nederlandse opvanglocaties. Van hen zijn er 7000 jonger dan 18 jaar. De meeste vluchtelingen in Nederland komen uit Syrië, Iran, Eritrea en Jemen.

Vluchten uit je thuisland is niet gemakkelijk. Onderweg zijn er maar weinigen die gespaard worden voor het geweld. Vaak hebben vluchtelingen onderweg verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt - en dan hebben we het nog niet eens over het geweld in hun thuisland.

Situatie van gevluchte kinderen in Nederland

De onzekerheid en stress bij het vluchten is voor iedereen moeilijk, maar helemaal voor kinderen. Na aankomst in Nederland zijn deze gevoelens niet zomaar verdwenen. Een bed, eten en drinken zijn er wel, maar de emotionele- en sociale behoeften van gevluchte kinderen in Nederland wordt in opvangcentra niet of onvoldoende erkend. Met TeamUp brengen wij daar samen met Save the Children en de VN kinderrechtenorganisatie UNICEF verandering in.

War Child TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

Getrainde vrijwilligers organiseren sport- en spelactiviteiten voor gevluchte kinderen in Nederland

Foto: Julie Hrudova

Wat wij doen in Nederland

In 2016 lanceerden wij TeamUp, ons project voor gevluchte kinderen van 6 tot 18 jaar in Nederland én in het buitenland. Getrainde vrijwilligers doen samen met de kinderen sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Dit is meer dan een welkome afleiding voor de kinderen: elke activiteit heeft een doel. Kinderen leren bijvoorbeeld omgaan met woede of stress, samenwerken of hoe zij hun zelfvertrouwen kunnen opbouwen.

Alle activiteiten samen geven kinderen houvast; zij leren omgaan met stressvolle situaties en herinneringen. Zo versterken wij hun emotionele veerkracht. Kinderen die andere specialistische hulp nodig hebben, verwijzen wij op tijd door. Zo proberen wij de kans te verkleinen dat gevluchte kinderen in Nederland op de lange termijn psychosociale problemen ontwikkelen.

TeamUp is actief in tientallen opvangcentra door heel Nederland. Wij gebruiken de methode ook om nieuwkomers op Nederlandse scholen te ondersteunen: TeamUp op School. Na de succesvolle proef zetten wij vanaf 2018 TeamUp op School in op vijftien scholen in Nederland.

Sara tijdens TeamUp in een azc in Nederland - War Child

Sara deed elke week met veel plezier mee aan activiteiten van TeamUp

Foto: War Child

Verhalen van kinderen

Evi kan eindelijk weer gewoon spelen

In een propvolle boot met vijftig anderen maakte Evi de gevaarlijke overtocht van Syrië naar Europa. "We zaten ineengedoken en samengedrukt op de grond," herinnert ze zich. "Toen we eindelijk land bereikten moesten we vijf dagen lopen, zonder te eten en te slapen." Samen met haar vader en achtjarige zus arriveerde Evi uiteindelijk veilig in Nederland - maar haar moeder en twee andere zussen bleven achter in Syrië. Evi: "Ik wil er niet over praten. Ik mis mama”, zegt ze.

Evi woont nu in een opvangcentrum voor asielzoekers. Daar neemt ze deel aan de wekelijkse activiteiten van TeamUp, ons project voor gevluchte kinderen in Nederland. Vol spanning vraagt ​​ze: 'Vandaag is het dinsdag, toch? Dan is het speeltijd!"

“Het is 't leukst als wij mogen kiezen wat we gaan doen. Daar word ik heel blij van!"
Evi uit Syrië

"Het leukste is als wij mogen kiezen wat we gaan doen... Dat maakt me blij."

De verschillende TeamUp-activiteiten - waaronder sport, spel en dans - zorgen ervoor dat de kinderen leren samenwerken en nieuwe vrienden maken. Evi is trots dat ze 'minstens twintig' vriendinnen in het centrum heeft. TeamUp biedt Evi houvast en geeft haar de kans haar pijnlijke ervaringen te verwerken.