Ons werk voor vluchtelingen wereldwijd

Op dit moment zijn er volgens de VN-vluchtelingenlingenorganisatie wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht - het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn ruim 5,5 keer zoveel mensen als de gehele bevolking in Nederland.

Wat is een vluchteling?

Een vluchteling is iemand die zijn woongebied is ontvlucht, uit angst voor geweld of zijn/haar leven. De meeste vluchtelingen komen uit oorlogs- en conflictgebieden en regio's waar mensenrechten worden geschonden. Volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties (VN) is een vluchteling een persoon die zijn land van herkomst ontvlucht vanwege vrees voor vervolging. Bijvoorbeeld vanwege zijn ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. In zijn/haar eigen land kan een vluchteling geen overheidsbescherming krijgen tegen deze vervolging.

Landen die het VN-Vluchtelingenverdrag hebben ondertekend zijn verplicht om vluchtelingen te beschermen: zij mogen hen niet terugsturen naar een land waar zij vervolging riskeren. Ook moeten asielzoekers toegang krijgen tot onderwijs en werk en uiteindelijk de mogelijkheid krijgen om burger van het gastland te worden. De realiteit is echter vaak anders.

Samuel refugee in DR Congo - War Child programmes

Samuel was nog maar zeven toen hij met zijn familie uit Burundi naar DR Congo vluchtte

Foto: Jeppe Schilder

Vluchtelingencijfers op een rij

 • Wereldwijd zijn er nog nooit zoveel kinderen op de vlucht geweest voor oorlog en geweld: de helft van alle vluchtelingen is jonger dan 18 jaar
 • Eén op de 113 mensen wereldwijd is asielzoeker of op de vlucht in binnen- of buitenland
 • Elke seconde ontvlucht één persoon zijn of haar huis. Dat zijn 60 mensen die elke minuut uit hun huizen worden gedwongen
 • Bijna De overgrote meerderheid (ruim 70 %) van de vluchtelingen bevindt zich in ontwikkelingslanden
 • Van de vluchtelingen die de grens oversteken verblijft het overgrote gedeelte in buurlanden
 • Volgens het CBS kwamen er in 2021 in totaal 34 860 vluchtelingen naar Nederland

Hier werken wij

Lees meer Sluiten

Wij zetten ons in voor het psychosociale welzijn van (gevluchte) kinderen tijdens en na gewapende conflicten. Werken in deze gebieden brengt verschillende uitdagingen met zich mee, van onzekerheid tot politieke en logistieke belemmeringen.

 • Meisjes naar school onderwijs War Child in Afghanistan

  Afghanistan

  Kinderen in conflictgebied de kans geven op goed onderwijs

  Ga naar de landenpagina

  3 projecten

  16.000.000

  Kinderen getroffen door conflict

  3.040

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Girl in Palestina Hebron - War Child Holland

  Bezette Palestijnse gebieden

  Kinderen in de bezette Palestijnse gebieden groeien op in een wereld waar gevaar nooit ver weg is

  Ga naar de landenpagina

  4 projecten

  800.000

  Kinderen getroffen door conflict

  13.029

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Refugee child Roger fled from Burundi to Uganda - War Child

  Burundi

  Sociale structuren versterken om kinderen te beschermen en hen te helpen bouwen aan hun toekomst

  Ga naar de landenpagina

  1 project

  710.000

  Kinderen getroffen door conflict

  54.500

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Venezuelan refugee children participate in War Child's TeamUp

  Colombia

  De veerkracht van kinderen versterken zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen – vrij van traumatische ervaringen en geweld

  Ga naar de landenpagina

  5 projecten

  1.423.296

  Kinderen getroffen door conflict

  14.322

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Burundian girl refugee in DR Congo - War Child Holland

  DR Congo

  Met onderwijs, bescherming en psychosociale hulp kinderen in DR Congo de touwtjes in handen geven

  Ga naar de landenpagina

  4 projecten

  7,000,000

  Kinderen getroffen door conflict

  33,900

  Totaal aantal deelnemers

   
 •  
 • War Child in Jordanie - kinderen helpen

  Jordanië

  Onderwijs en psychosociale steun aan gevluchte en kwetsbare Jordaanse kinderen

  Ga naar de landenpagina

  3 projecten

  1.200.000

  Kinderen getroffen door conflict

  1880

  Totaal aantal deelnemers

   
 • War Child Karentina in Beiroet_handen wassen_Libanon_201030

  Libanon

  Bescherming van de grondrechten van gevluchte kinderen en hun Libanese leeftijdsgenoten

  Ga naar de landenpagina

  7 projecten

  1.100.000

  Kinderen getroffen door conflict

  20.367

  Totaal aantal deelnemers

   
 • War Child TeamUp vrijwilliger Lise - azc Nederland

  Nederland

  Gevluchte kinderen in Nederland ondersteunen - als onderdeel van de TeamUp-coalitie

  Ga naar de landenpagina

  1 project

  27.000

  Kinderen getroffen door conflict

  4.344

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Kind en begeleiders in Oeganda dansend met TeamUp War Child

  Oeganda

  Kinderen helpen hun veerkracht op te bouwen in veiligheid

  Ga naar de landenpagina

  4 projecten

  840.000

  Kinderen getroffen door conflict

  36.422

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Meisje Sri Lanka met vrienden buiten voor een gebouw - War Child

  Sri Lanka

  Kinderen in Sri Lanka helpen hun toekomst in veiligheid op te bouwen

  Ga naar de landenpagina

  3 projecten

  900.000

  Kinderen getroffen door conflict

  8290

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Moeder en kind in vluchtelingenkamp in Jordanië - Veilige Plek War Child

  Syrische vluchtelingen

  Noodhulpprogramma om de veiligheid en het welzijn van gevluchte Syrische kinderen te verbeteren

  Ga naar de landenpagina

  6 projecten

  5.900.000

  Kinderen getroffen door conflict

  62.177

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Meisje uit Zuid-Soedan met tekening in haar hand - War Child programma

  Zuid-Soedan

  Psychosociale steun, bescherming en onderwijs voor kinderen en jongeren in de jongste natie ter wereld

  Ga naar de landenpagina

  2 projecten

  1.400.000

  Kinderen getroffen door conflict

  11.671

  Totaal aantal deelnemers

   
 •  

Gevlucht - en dan?

In je thuisland was je niet meer veilig door het geweld, dus je moest vluchten. Nu ben je de grens over - maar het gevaar is nog niet geweken. En je heftige ervaringen zijn met je meegereisd.

Wereldwijd waren er nog nooit meer kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld dan nu. Kinderen zoals Samuel. Gevluchte kinderen hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar veiligheid zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Eenmaal aangekomen in hun nieuwe, vaak tijdelijke thuisland stopt de onzekerheid en stress niet.

Nog steeds niet veilig

Vaak komen gevluchte gezinnen in de meest onveilige en arme wijken terecht. Met name vrouwen en kinderen lopen het risico slachtoffer te worden van seksueel misbruik, fysiek geweld en mensenhandel. Het gevaar ligt continu op de loer. Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar, omdat ze afhankelijk zijn van hulp. Er bestaat een grote kans dat hun rechten worden geschonden.

Vluchtelingen leven vaak jarenlang in onzekerheid in het gastland. Hun omstandigheden zijn doorgaans slecht, ze wonen in vluchtelingenkampen en weten niet of ze in het land mogen blijven. Zolang ze geen permanente verblijfsstatus hebben, mogen vluchtelingen vaak niet werken of een opleiding volgen. Daardoor is het voor hen moeilijk om hun leven weer op te pakken. Ook worden vluchtelingen vaak als zondebok aangewezen voor maatschappelijke problemen, of als profiteurs van de gastvrijheid van het gastland. Dit wakkert racisme en discriminatie aan.

Venezuelan refugee children participate in War Child's TeamUp

Kinderen uit Venezuela zoeken een veilig onderkomen in Colombia

Foto: War Child

Psychosociale steun voor kinderen in oorlog zodat zij weer een toekomst kunnen opbouwen dankzij War Child in DR Congo

Kinderen in DR Congo doen mee aan onze activiteiten

Foto: War Child

Ons werk voor gevluchte kinderen

In veertien landen bieden wij psychosociale steun, onderwijs en bescherming aan gevluchte en kwetsbare kinderen. Want elk kind heeft recht op een plek waar het veilig kan spelen, leren en bijkomen van alle narigheid.

War Child zet zich wereldwijd - ook in Nederland - in om gevluchte kinderen en hun directe omgeving te steunen. Hulp die zij hard nodig hebben. Want alles achter laten en opnieuw beginnen in een land waar je waarschijnlijk niet eens de taal spreekt, is niet niks. Wij geven kinderen en hun gezinnen een veilige plek, leren hen wat hun rechten zijn en zorgen dat kinderen met verhoogd risico op psychosociale klachten de juiste hulp krijgen. Veel kinderen zijn bang, boos en verdrietig. Logisch. Tijdens onze spel– en sportactiviteiten leren we ze omgaan met deze gevoelens.

War Child TeamUp vrijwilliger Lise - azc Nederland

Met TeamUp vangen wij gevluchte kinderen in Nederland op

Foto: Julie Hrudova

Veerkracht van gevluchte kinderen vergroten

In onze programma's nemen gevluchte kinderen deel aan onder andere creatieve activiteiten, met muziek en dans. Zo stimuleren wij een positieve houding, onderlinge samenwerking en vergroten wij hun veerkracht. Wij leren hen omgaan met tegenslagen en meningsverschillen oplossen zonder geweld. Zo helpen wij gevluchte kinderen bij de verwerking van hun heftige ervaringen en beschermen wij hen tegen toekomstig geweld. Ons doel: het doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld. Zodat zij kunnen bouwen aan hun toekomst - van henzelf en hun gemeenschap.

Steun jij ons ons werk voor gevluchte kinderen?