Ons werk voor vluchtelingen wereldwijd

Op dit moment zijn er wereldwijd ruim 70 miljoen mensen op de vlucht - het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn meer dan vier keer zoveel mensen als de gehele bevolking in Nederland.

Wat is een vluchteling?

Een vluchteling is iemand die zijn woongebied is ontvlucht, uit angst voor geweld of zijn/haar leven. De meeste vluchtelingen komen uit oorlogs- en conflictgebieden en regio's waar mensenrechten worden geschonden. Volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties (VN) is een vluchteling een persoon die zijn land van herkomst ontvlucht vanwege vrees voor vervolging. Bijvoorbeeld vanwege zijn ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. In zijn/haar eigen land kan een vluchteling geen overheidsbescherming krijgen tegen deze vervolging.

Landen die het VN-Vluchtelingenverdrag hebben ondertekend zijn verplicht om vluchtelingen te beschermen: zij mogen hen niet terugsturen naar een land waar zij vervolging riskeren. Ook moeten asielzoekers toegang krijgen tot onderwijs en werk en uiteindelijk de mogelijkheid krijgen om burger van het gastland te worden. De realiteit is echter vaak anders.

Dr Congo Burundese vluchtelingen

Samuel was zeven toen hij met zijn familie uit Burundi naar DR Congo vluchtte

Foto: Jeppe Schilder

Vluchtelingencijfers op een rij

 • Wereldwijd zijn er nog nooit zoveel kinderen op de vlucht geweest voor oorlog en geweld: de helft van alle vluchtelingen is jonger dan 18 jaar
 • Eén op de 113 mensen wereldwijd is asielzoeker of op de vlucht in binnen- of buitenland
 • Elke 2 seconden ontvlucht één persoon zijn of haar huis. Dat zijn 30 mensen die elke minuut uit hun huizen worden gedwongen.
 • Bijna negen op de tien vluchtelingen bevinden zich in ontwikkelingslanden.
 • Van de vluchtelingen die de grens oversteken verblijft het overgrote gedeelte in buurlanden - minder dan één op de vijf wordt ondergebracht in Europa.
 • Meer dan tweederde van de vluchtelingen komt uit slechts drie landen: Syrië, Zuid-Soedan en Afghanistan.
 • In het eerste kwartaal van 2019 kwamen 5.405 asielzoekers en 840 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dit waren 400 vluchtelingen minder dan in het vierde kwartaal van 2018, maar 1.250 meer dan in het eerste kwartaal van 2018.

Hier werken wij

Meer info Sluiten

Wij zetten ons in voor het psychosociale welzijn van (gevluchte) kinderen tijdens en na gewapende conflicten. Werken in deze gebieden brengt verschillende uitdagingen met zich mee, van onzekerheid tot politieke en logistieke belemmeringen.

 • Meisjes onderwijs Afghanistan

  Afghanistan

  Kinderen in steden en landelijke gebieden kunnen weer naar school

  Ga naar de landenpagina 

  1 project

  830,000

  kinderen getroffen door conflict

  12,783

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Burundi meisje

  Burundi

  Sociale structuren versterken om kinderen te beschermen tegen geweld

  Ga naar de landenpagina 

  2 projecten

  2.000.000

  kinderen getroffen door conflict

  21.409

  Totaal aantal deelnemers

   
 • DRCongoCarrousel3

  DR Congo

  Door onderwijs, bescherming en psychosociale hulp kinderen in DR Congo de touwtjes in handen geven

  Ga naar de landenpagina 

  4 projecten

  7,000,000

  kinderen getroffen door conflict

  34,724

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Spreekbeurt onderwerp kinderen in oorlog

  Colombia

  Kinderen de touwtjes in handen geven om hun eigen toekomst op te bouwen

  Ga naar de landenpagina 

  5 projecten

  2.500.000

  kinderen getroffen door conflict

  6512

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Veilige plek Irak

  Irak

  Irakese kinderen hebben recht op onderwijs, bescherming en psychosociale hulp

  Ga naar de landenpagina 

  3 projecten

  5.000.000

  kinderen getroffen door conflict

  16.543

  Totaal aantal deelnemers

   
 • IKEA Jordanie

  Jordanië

  Kinderen hebben recht op onderwijs. Ook in Jordanië.

  Ga naar de landenpagina 

  4 projecten

  310.000

  kinderen getroffen door conflict

  7401

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Kring libanon

  Libanon

  In Libanon beschermen wij de rechten van (gevluchte) kinderen

  Ga naar de landenpagina 

  7 projecten

  1.000.000

  kinderen getroffen door conflict

  111.980

  Totaal aantal deelnemers

   
 • 201812_War_Child_Holland_Sri_Lanka_Jaffna_Jeppe_Schilder_01.jpg

  Sri Lanka

  Kinderen in Sri Lanka de middelen geven om hun eigen toekomst op te bouwen

  Ga naar de landenpagina 

  3 projecten

  900.000

  kinderen getroffen door conflict

  15736

  Totaal aantal deelnemers

   
 • TeamUpLize1918x1080

  Nederland

  Sport- en spelactiviteiten voor gevluchte kinderen in Nederland

  Ga naar de landenpagina 

  1 project

  7260

  kinderen getroffen door conflict

  2115

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Hoe reageert het kinderbrein op oorlog

  bezette Palestijnse gebieden

  Kinderen in de bezette Palestijnse gebieden beschermen en opkomen voor hun rechten

  Ga naar de landenpagina 

  3 projecten

  800.000

  kinderen getroffen door conflict

  8214

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Oorlog Soedan: hoe wij kinderen helpen met tabletonderwijs

  Soedan

  Na oorlog en conflict leren kinderen in conflictgebieden rekenen en lezen met tabletonderwijs

  Ga naar de landenpagina 

  1 project

  260.0000

  kinderen getroffen door conflict

  1439

  Totaal aantal deelnemers

   
 • SouthSudan1918x1080

  Zuid-Soedan

  Kinderen en jongeren praktische vaardigheden leren, zodat ze hun eigen toekomst kunnen vormgeven

  Ga naar de landenpagina 

  4 projecten

  140.0000

  kinderen getroffen door conflict

  29934

  Totaal aantal deelnemers

   
 • UgandaTeamUp

  Oeganda

  De veerkracht van Oegandese kinderen versterken

  Ga naar de landenpagina 

  5 projecten

  840.000

  kinderen getroffen door conflict

  9.071

  Totaal aantal deelnemers

   
 • Jemen kinderen in burgeroorlog

  Jemen

  Urgente humanitaire noodhulp en bescherming voor Jemenitische kinderen

  Ga naar de landenpagina 

  1 project

  4.000.000

  kinderen getroffen door conflict

  15.659

  Totaal aantal deelnemers

   

Gevlucht - en dan?

In je thuisland was je niet meer veilig door het geweld, dus je moest vluchten. Nu ben je de grens over - maar het gevaar is nog niet geweken. En je heftige ervaringen zijn met je meegereisd.

Wereldwijd waren er nog nooit meer kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld dan nu. Kinderen zoals Samuel. Gevluchte kinderen hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar veiligheid zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Eenmaal aangekomen in hun nieuwe, vaak tijdelijke thuisland stopt de onzekerheid en stress niet.

Nog steeds niet veilig

Vaak komen gevluchte gezinnen in de meest onveilige en arme wijken terecht. Met name vrouwen en kinderen lopen het risico slachtoffer te worden van seksueel misbruik, fysiek geweld en mensenhandel. Het gevaar ligt continu op de loer. Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar, omdat ze afhankelijk zijn van hulp. Er bestaat een grote kans dat hun mensenrechten worden geschonden.

Vluchtelingen leven vaak jarenlang in onzekerheid in het gastland. Hun omstandigheden zijn doorgaans slecht, ze wonen in vluchtelingenkampen en weten niet of ze in het land mogen blijven. Zolang ze geen permanente verblijfsstatus hebben, mogen vluchtelingen vaak niet werken of een opleiding volgen. Daardoor is het voor hen moeilijk om hun leven weer op te pakken. Ook worden vluchtelingen vaak als zondebok aangewezen voor maatschappelijke problemen, of als profiteurs van de gastvrijheid van het gastland. Dit wakkert racisme en discriminatie aan.

Venezuela

Kinderen uit Venezuela zoeken een veilig onderkomen in Colombia

Foto: War Child

Dr Congo gevluchte kinderen in kamp Mulongwe

Kinderen in Dr Congo doen in het vluchtelingenkamp Mulongwe mee aan onze activiteiten

Foto: Jeppe Schilder

Ons werk voor gevluchte kinderen

In veertien landen bieden wij psychosociale steun, onderwijs en bescherming aan gevluchte en kwetsbare kinderen. Want elk kind heeft recht op een plek waar het veilig kan spelen, leren en bijkomen van alle narigheid.

War Child zet zich wereldwijd - ook in Nederland - in om gevluchte kinderen en hun directe omgeving te steunen. Hulp die zij hard nodig hebben. Want alles achter laten en opnieuw beginnen in een land waar je waarschijnlijk niet eens de taal spreekt, is niet niks. Wij geven kinderen en hun gezinnen een veilige plek, leren hen wat hun rechten zijn en zorgen dat kinderen met verhoogd risico op psychosociale klachten de juiste hulp krijgen. Veel kinderen zijn bang, boos en verdrietig. Logisch. Tijdens onze spel– en sportactiviteiten leren we ze omgaan met deze gevoelens.

TeamUpLize1918x1080

Met TeamUp vangen wij gevluchte kinderen in Nederland op

Foto: Julie Hrudova

Veerkracht van gevluchte kinderen vergroten

In onze programma's nemen gevluchte kinderen deel aan onder andere creatieve activiteiten, met muziek en dans. Zo stimuleren wij een positieve houding, onderlinge samenwerking en vergroten wij hun veerkracht. Wij leren hen omgaan met tegenslagen en meningsverschillen oplossen zonder geweld. Zo helpen wij gevluchte kinderen bij de verwerking van hun heftige ervaringen en beschermen wij hen tegen toekomstig geweld. Ons doel: het doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld. Zodat zij kunnen bouwen aan hun toekomst - van henzelf en hun gemeenschap.

Steun jij ons ons werk voor gevluchte kinderen?