Afghanistan

Kinderen in conflictgebied de kans geven op goed onderwijs
Meisjes naar school onderwijs War Child in Afghanistan

Cijfers op een rij

  • Bevolking: 34,6 miljoen
  • Kinderen en jongeren onder 18: 17,7 miljoen
  • Kinderen die door het conflict zijn getroffen: 16 miljoen
  • Aantal projecten van War Child in 2019: drie
  • Aantal partners dat onze projecten helpt uitvoeren: een
  • Aantal partners dat onze projecten financiert: een
  • Aantal deelnemende kinderen: 3.040 (1.348 meisjes en 1.692 jongens)
  • Aanwezigheid in het land: sinds 2002
  • Programmalocaties: de provincies Kandahar, Nangarhar, Laghman, Nimroz en Farah

Situatie in Afghanistan

Door de humanitaire crisis in Afghanistan zijn een miljoen mensen op de vlucht geslagen, in het land zelf en rond de grens met Pakistan en Iran. In grote delen van het land is de nood hoog en lijden mensen honger – met name in gebieden waar veel wordt gevochten. Veel Afghanen kunnen niet voorzien in hun eerste levensbehoeften. Armoede en honger zijn voor hen dagelijkse realiteit.

Door het grote aantal vluchtelingen is de toch al fragiele situatie in Afghanistan verslechterd. Na vier decennia oorlog is het einde van het geweld nog steeds niet in zicht. De laatste paar jaar is de activiteit van de Taliban zelfs toegenomen.

Vanwege de beperkte toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen lopen miljoenen mensen het risico op besmettelijke ziekten zoals diarree, tyfus en polio. In totaal hebben ongeveer 3,5 miljoen mensen in Afghanistan humanitaire hulp nodig.

Situatie van kinderen

Meer dan de helft (57 procent) van alle Afghanen die noodhulp nodig heeft, is kind. Afghaanse kinderen groeien op met de constante dreiging van geweld. Er zijn nauwelijks tot geen instellingen voor de bescherming van kinderen. Daardoor lopen zij het risico te worden uitgehuwelijkt, mishandeld en gedwongen (gevaarlijk) werk te doen – vaak al op jonge leeftijd. De Taliban blijft actief en steeds meer kinderen en jongeren vluchten naar de buurlanden, op zoek naar werk en veiligheid.

Een hele generatie Afghaanse kinderen en jongeren – ruim 3,5 miljoen – groeit op zonder onderwijs. De meerderheid (75 procent) zijn meisjes. Er zijn maar weinig onderwijzeressen in het land, wat voor veel meisjes een drempel opwerpt om naar school te gaan.

Onderzoeken tonen aan dat meer dan een derde van de Afghaanse kinderen is blootgesteld aan ernstige stress – vaak door het verlies van familieleden, vrienden en kennissen, en door de constante dreiging van geweld.

Wat wij doen

In Afghanistan steunen we War Child UK om kwetsbare kinderen in en rondom Kabul toegang te geven tot onderwijs. Onze programma's zijn gericht op de ondersteuning van kinderen van vier tot zes jaar, zodat ze klaar zijn voor de basisschool.

Ons programma in Afghanistan richt zich op kinderen zonder ouders of verzorgers, kinderen die op de straat werken en jongeren die zijn gearresteerd. Wij komen op voor hun rechten, geven advies en bieden ze onderwijs.

In 2017 nam War Child een internationale actie van de Dutch Relief Alliance om noodhulp te bieden aan gevluchte Afghanen en de gemeenschappen die vluchtelingen opnamen.

Onze projecten

Onderwijskansen voor kwetsbare kinderen

Dit project richt zich op bescherming, onderwijs en psychosociale ondersteuning van kwetsbare Afghaanse kinderen tussen de vier en zes jaar. Het doel: jonge kinderen in de Kabul en op het platteland rond de hoofdstad de zorg en steun geven waar zij recht op hebben, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

War Child hulplijn

Onze hulplijn – waarbij mensen kunnen inbellen en vragen stellen over kinderrechten – werkt vooral in Herat en de districten rond deze stad. Ook kinderen kunnen bellen, bijvoorbeeld om misbruik te melden. Ouders en kinderen krijgen zo steun om op te komen voor hun rechten. De hulplijn is een goed voorbeeld van breed project om schending van kinderrechten tegen te gaan. We beantwoorden niet alleen vragen, maar verzamelen ook gegevens. Zo kunnen we sneller en beter reageren, huisbezoeken organiseren en goede nazorg geven aan mensen die de hulplijn hebben gebruikt.

Grensproject

Met dit project herenigen wij kinderen met hun families. Wij helpen de overheid met het ondersteunen van gevluchte kinderen en jongeren die zijn gedeporteerd uit Iran. De kinderen zijn vaak gescheiden van hun families en hebben dringend hulp nodig. Dat doet War Child UK samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF). Wij zetten ons in om hen te beschermen en psychosociale steun te bieden. Ondertussen helpen wij bij het verzamelen van informatie, zodat de kinderen herenigd kunnen worden met hun families.

Kinderen en kwetsbare vrouwen beschermen tegen geweld in het rechtssysteem in Afghanistan

War Child UK werkt met Terre des Hommes in de provincies Nangarhar en Herat aan de verbetering van het rechtssysteem voor kinderen en vrouwen. Wij helpen voorkomen dat kwetsbare vrouwen en kinderen in aanraking komen met de wet. Ook helpen wij vrouwen en kinderen in de gevangenis zich voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij.

Verhalen van kinderen

Delaram wil graag leren

De zevenjarige Delaram woont in het westen van Afghanistan - waar kindhuwelijken nog al te vaak voorkomen. Hier worden veel meisjes ‘de vrouw van’ als ze tiener zijn. Zelf wilde Delaram ook graag 'echtgenote' worden. Althans, voordat ze naar school ging.

Delaram woont met haar ouders en 300 andere families in een geïmproviseerde nederzetting in de modder, naast een werkende steengroeve. Zij moesten het geweld in hun gebied ontvluchten en proberen hier een nieuw bestaan op te bouwen. Waar ze nu wonen is het leven zwaar – en stoffig.

“Delaram heeft zoveel geleerd. Ik zie nu dat onderwijs erg belangrijk is voor haar toekomst. Ik ben erg blij dat ze nu weer naar school kan."
Moeder van Delaram (7) uit Afghanistan

War Child hielp hier een basisschool opzetten. Er zijn geen stoelen of bureaus - alleen een paar matten op de grond. Wel hebben de kinderen boeken, schrijfpapier en tassen gekregen, zodat Delaram en haar leeftijdgenoten ondanks alles onderwijs kunnen volgen.

De acht maanden waarin Delaram reken- en taallessen volgt, hebben haar enorm geholpen. Ze weet nu beter wat ze wil – en vooral ook wat ze niet meer wil: trouwen vóór haar twintigste. Nu is ze van plan later een baan te vinden. Ook Delaram’s moeder heeft de veranderingen in haar dochter opgemerkt. "Delaram heeft zoveel geleerd. Ik zie nu dat onderwijs erg belangrijk is voor haar toekomst", zegt ze. “Ik ben erg blij dat ze nu weer naar school kan."