Sri Lanka

Kinderen in Sri Lanka de middelen geven om hun eigen toekomst op te bouwen

Een donker verleden

Sri Lanka is een prachtig vakantieland, maar een met een donker verleden. 26 jaar lang woedde er een burgeroorlog door het land. Meer dan 70.000 mensen verloren hun leven. Nog eens 800.000 mensen werden gedwongen hun huis te ontvluchten.

Discriminatie, natuurrampen en vervallen gebouwen

Tien jaar geleden, in 2009, kwam de oorlog tot een einde, maar de gevolgen van het geweld zijn nog steeds voelbaar. Discriminatie van minderheden blijft tot op de dag van vandaag bestaan.

Ondanks de politiek stabiele situatie in het land blijven er regionen - met name in het noorden en oosten - waar veel problemen zijn. Een reeks natuurrampen maakt de wederopbouw moeilijk. De infrastructuur heeft flink te lijden gehad onder het (natuur)geweld: veel wegen, scholen en ziekenhuizen liggen in puin.

srilanka

Wij helpen kinderen en jongeren in Sri Lanka hun toekomst opbouwen

Foto: Geert Snoeijer

“Ik heb geleerd hoe ik kan omgaan met mijn gevoelens. Ik ben vaak boos, maar nu weet ik wat ik dan kan doen."
Een meisje uit onze programma's in Sri Lanka

Het gevaar is nog niet geweken

Opgroeien in een burgeroorlog heeft veel invloed gehad op kinderen in Sri Lanka. De oorlog mag dan voorbij zijn, kinderen lopen nog steeds het risico om uitgebuit en misbruikt te worden. Voor meisjes vormt de kans dat zij worden uitgehuwelijkt een serieuze bedreiging. Vooral arme, worstelende ouders voelen zich vaak genoodzaakt om hun dochters uit te huwelijken.

Daarnaast moeten steeds meer kinderen opgroeien zonder hun ouders. Naar schatting 15.000 zijn achtergelaten door ouders die overzee op zoek zijn naar betaald werk.

Wat wij doen

Wij zetten ons in om kinderen in Sri Lanka te bieden waar zij recht op hebben: onderwijs, bescherming en - indien nodig - psychosociale hulp. Zo proberen wij de invloed van de gevolgen van het jarenlange geweld tot een minimum te beperken. Kinderen die deelnemen aan onze I-DEAL-programma's leren aan de hand van recreatieve activiteiten (weer) op zichzelf en anderen te vertrouwen.

In Sri Lanka maken wij ons daarnaast hard om bestaande instanties en structuren gericht op de bescherming van kinderen te versterken. Om kinderen te betrekken bij besluitvormingsprocessen - en van hun ervaringen te leren - hebben wij samen met lokale gemeenschappen en organisaties een Youth Council opgericht. Zo leren kinderen hoe zij hun stem kunnen laten horen.