Dit zijn onze hoogtepunten van 2019

Afgelopen jaar hebben we veel bereikt: van klein persoonlijk succes tot grote nieuwe projecten. We kunnen er veel woorden aan wijden, maar liever laten we het je gewoon zien.
Boy in Combia during TeamUp_191211

Gevluchte Venezolaanse kinderen in Colombia vergeten even alle zorgen.

Foto: War Child

Uitbreiding programma voor gevluchte Venezolaanse kinderen

Politieke en economische onrust joeg ruim vier miljoen Venezolanen hun huis uit. Een deel belandde in vluchtelingenkamp 'Centro de AtenciĆ³n Integral Maicao', net over de Colombiaanse grens. Ons groeiende programma TeamUp biedt gevluchte kinderen hier de steun die zij zo hard nodig hebben. Voor deze kinderen maken deze activiteiten een wereld van verschil. Het leidt hen even af van hun onzekere en stressvolle situatie.

grens venezuela.JPG

Deze vader en dochter uit Venezuela zijn, net zoals miljoenen landgenoten, op zoek naar eten, onderdak en medicatie

Foto: War Child

Met wetenschappelijk onderzoek ons werk kracht bijzetten

25 jaar geleden ging onze eerste actie, 'Knuffels voor Kosovo' van start. Ons team van wetenschappers onderzoekt dag in dag uit of onze programma's effectief zijn, wat er beter kan en hoe we nog meer kinderen kunnen bereiken. Door deze kritische houding zorgen we ervoor dat wij, net zoals de kinderen in onze programma's, voortdurend blijven leren en groeien.

Girl with cuddly bear in Uganda_190419

Van Oeganda (zoals het meisje op deze foto) tot Jemen - kinderen in conflictgebieden verdienen de beste steun die wij hen kunnen bieden

Foto: War Child

Gevluchte kinderen op Nederlandse scholen helpen

Sinds vorig jaar bieden wij ons TeamUp-programma voor gevluchte kinderen aan op zeventien scholen door heel Nederland. De sport-, spel- en bewegingsactiviteiten helpen gevluchte kinderen spelenderwijs omgaan met emoties als angst, boosheid en stress. In het onderwijs is de vraag naar deze methodiek groot.

team up.jpg

Docent Susan: "Als TeamUp er niet zou zijn, zou dat echt een gemis zijn voor deze kinderen. Ze gebruiken de sessies om te ontladen."

Foto: War Child

Ons werk voor Afghaanse kinderen

Samen met War Child UK steunen wij kwetsbare kinderen in en rondom Kabul. Onze onderwijsprogramma's bereiden kinderen van vier tot zes voor op de basisschool. Ook richten wij ons op Afghaanse kinderen zonder ouders of verzorgers, kinderen die op de straat werken en op het herenigen van jongeren met hun families.

afghanistan.jpg

Samen met War Child UK en de Afghaanse overheid herenigen wij gevluchte en uit Iran gedeporteerde kinderen met hun families.

Foto: War Child

20.803 mensen hebben #getekendvoorhetleven

Begin oktober 2019 overhandigden wij samen met kinderen en jongeren uit conflictgebieden ruim 20.000 handtekeningen aan prinses Mabel en Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De petitie was een belangrijke eerste stap om meer geld vrij te maken voor psychosociale steun aan kinderen in oorlog.

getekendvoorhetleven overhandiging petitie.jpg

Onze petitie #getekendvoorhetleven voor psychosociale steun als noodhulp kreeg massale steun en aandacht

Foto: War Child

Veerkracht versterken in Oeganda

In Oeganda zijn meer dan een half miljoen gevluchte kinderen uit omringende landen. De tocht naar Oeganda was vaak lang, zwaar en in veel gevallen traumatiserend.
Onze sport- en spelactiviteiten en onderwijsprogramma's hier helpen kinderen hun veerkracht opbouwen. Zo kunnen zij stap voor stap herstellen van de gevolgen van hun vlucht.

Roger playing during TeamUp Uganda_190907

Wij leren kinderen en jongeren in Oeganda samenwerken, op zichzelf vertrouwen en conflicten op een goede manier oplossen

Foto: War Child

Innovatieprijs voor onderwijsproject

Begin 2019 won ons onderwijsprogramma Can't Wait to Learn een prestigieuze prijs van UNESCO. De innovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan projecten die techniek inzetten om onderwijs overal ter wereld mogelijk te maken. Met tabletonderwijs leren wij kinderen in conflictgebieden lezen, schrijven en rekenen.

cwtl.jpg

Can't Wait to Learn wordt per land aangepast aan de onderwijscurricula en de leefwereld van de kinderen - en kinderen werken zelf mee aan het ontwikkelen van het spel

Foto: War Child

Veilige Plekken voor 3000 kinderen

Op onze Veilige Plekken kunnen kinderen zoals Sumaya weer onbezorgd spelen met leeftijdsgenoten. Ook helpen we kinderen hier omgaan met de dagelijkse stress en het verwerken van angst, depressie of groot verdriet. Met het resultaat van onze eindejaarscampagne kunnen wij maar liefst 3125 extra kinderen een Veilige Plek geven.

sumaya.jpg

"Achtendertig, negenendertig, veertig!" roept Sumaya trots. haar ziet touwtjespringen, is het moeilijk voor te stellen hoe anders haar leven er een paar jaar geleden uitzag.

Foto: War Child

steun War Child 2019 2020