Humanitaire hulp 2.0: betere psychosociale zorg aan kinderen in oorlog

21 november 2019

Professor Mark Jordans - War Child R&D
Professor Mark Jordans - hoofd Research en Development van War Child - pleit voor een nieuwe aanpak om de dringende geestelijke gezondheidsbehoeften van kinderen in oorlogssituaties te pakken. Vanaf vandaag bekleedt hij een bijzondere War Child-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

Geen psychosociale steun

Er zijn wereldwijd 84 miljoen kinderen die kampen met psychologische en sociale problemen door oorlog en geweld. Toch is er voor 95 tot 99 procent van deze kinderen in crisisgebieden geen enkele psychologische en sociale steun. Zij kunnen voor het leven zijn getekend. Hoe verleen je goede en tijdige psychologische en sociale zorg aan kinderen onder de moeilijke omstandigheden in een oorlogsgebied? Dit zet Mark Jordans uiteen in zijn oratie als bijzonder hoogleraar Psychosociale zorg voor kinderen en jongeren aan de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoek in oorlogsgebied

Als kinderpsycholoog doet Mark Jordans veldonderzoek in crisisgebieden over de hele wereld – van Gaza tot Oeganda en van Sri Lanka tot Libanon. Met zijn team ontwikkelt hij psychologische en sociale steun voor kinderen die te maken hebben met oorlog en geweld. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek stelt hij vast of deze steun inderdaad het gewenste positieve effect op het welzijn van kinderen heeft, en hoe precies.

Innovatie

Eén van de ontwikkelingen waar Mark Jordans zich mee bezig heeft gehouden is een innovatieve methode waarmee getrainde vrijwilligers kinderen met veel psychologische problemen die meer zorg nodig hebben, kunnen herkennen. Zijn veldonderzoek wijst uit dat deze methode - zelfs onder de zware omstandigheden van een oorlogsgebied - vier van de vijf kinderen goed en bijtijds worden doorverwezen.

Vijf vragen aan professor Mark Jordans

Rode draad

“Hulp aan kinderen die lijden onder oorlogsgeweld, dat is een rode draad in mijn leven,” zegt Mark Jordans. “Als psycholoog heb ik jarenlang deze kinderen ondersteund. Geleidelijk ben ik ervan overtuigd geraakt dat onderzoek naar nieuwe en betere zorg uiteindelijk hun situatie kan verbeteren. We moeten geestelijke littekens van kinderen in oorlog zorgvuldig behandelen.”

Methodes delen betekent meer kinderen steunen

De leerstoel is ingesteld door de Universiteit van Amsterdam en War Child. Mark Jordans leidt de ontwikkeling van nieuwe en effectieve psychosociale zorg door de organisatie. War Child deelt de ontwikkelde methodes snel met andere organisaties en overheden, zodat er snel meer kinderen in crisisgebieden goede ondersteuning kunnen krijgen.

De hele tekst van de lezing - Improving the Mental Health of Children in Conflict-Affected and Low-Resource Settings: Children’s Steps to Leaps Forward - is hier te downloaden.

De oratie is gegeven op donderdag 21 november 2019 in het auditorium van de Universiteit van Amsterdam.