Libanon

In Libanon beschermen wij de rechten van (gevluchte) kinderen

Relatief de meeste vluchtelingen

In Libanon leeft het hoogste percentage vluchtelingen ter wereld. Het land van vier miljoen mensen biedt opvang aan bijna een miljoen vluchtelingen uit Syrië alleen. De helft van deze Syrische vluchtelingen is kind. Daarnaast herbergt Libanon - verspreid over twaalf vluchtelingenkampen door het land - ruim 300.000 Palestijnse vluchtelingen.

Onderlinge spanningen

De toestroom van vluchtelingen zet de infrastructuur en economie van Libanon onder druk. Naar schatting 1,5 miljoen Libanezen leven onder de armoedegrens. De situatie leidt tot spanningen tussen gastgemeenschappen en mensen die opvang zoeken in het land.

Gevaren voor kinderen in Libanon

Veel kinderen in Libanon groeien op onder zware omstandigheden. Geschat wordt dat ten minste 1,4 miljoen kinderen het risico lopen om in aanraking te komen met geweld en gescheiden te worden van hun familie. Ruim een derde van de gevluchte Syrische gezinnen heeft geen officiële vluchtelingenstatus. Kinderen uit deze gezinnen zijn hierdoor extra kwetsbaar: zij lopen de kans om seksueel misbruikt of uitgebuit te worden.

Onderwijs volgen is voor veel gevluchte kinderen in Libanon onmogelijk - of zij nou uit Syrië of de bezette Palestijnse gebieden komen. Volgens de laatste schattingen kunnen meer dan 250.000 gevluchte Syrische kinderen niet naar school.

Lulu (9) vluchtte vijf jaar geleden met haar familie uit Syrië naar Libanon. Eenmaal in Libanon begon ze mee te doen met onze activiteiten.

“Hier kan ik spelen, tekenen en weer vrienden maken. Ik ben hier heel blij."
Lulu (9), gevlucht uit Syrië

Wat wij doen

Sinds 2012 zetten wij ons in voor gevluchte Syrische kinderen. Wij bieden hen psychosociale hulp, bescherming en onderwijs. Ook gevluchte Palestijnse kinderen en jongeren kunnen meedoen aan onze activiteiten in Libanon. Met onze programma's proberen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken; ook de ouders/verzorgers en andere belangrijke volwassenen in het leven van kinderen. Daarnaast zetten wij ons in voor de rechten van kinderen door de capaciteit van lokale organisaties te versterken. Zo proberen wij direct én indirect een verschil te maken in het leven van kinderen in en uit oorlogsgebieden.