Libanon

Bescherming van de grondrechten van gevluchte kinderen en hun Libanese leeftijdsgenoten

Cijfers op een rij

  • Bevolking: 5,9 miljoen
  • Kinderen en jongeren onder 18: 2,3 miljoen
  • Kinderen getroffen door conflict: 1,1 miljoen
  • Aantal projecten van War Child in 2019: zes
  • Aantal lokale partners: 28
  • Aantal deelnemende kinderen: 14.6778
  • Aantal volwassen deelnemers: 5.689

Situatie in Libanon

In Libanon leeft het hoogste percentage vluchtelingen ter wereld. Het land van vier miljoen mensen biedt opvang aan bijna anderhalf miljoen vluchtelingen alleen al uit Syrië. De helft van deze Syrische vluchtelingen is kind. Daarnaast herbergt Libanon - verspreid over twaalf vluchtelingenkampen door het land - ruim 208.000 Palestijnse vluchtelingen.

De toestroom van een generatie vluchtelingen heeft grote gevolgen voor het land en zet de toch al zwakke infrastructuur en economie van Libanon verder onder druk. Naar schatting anderhalf miljoen Libanezen leven onder de armoedegrens. De situatie leidt tot spanningen tussen Libanezen en mensen die veiligheid zoeken in het land. Door politieke ontwikkelingen keerden in 2018 bijna 15.000 Syrische vluchtelingen naar terug huis. De omstandigheden in hun land zijn echter nog verre van ideaal, vanwege de schrijnende humanitaire situatie en regelmatige terreuraanvallen.

Meisje gevlucht uit Syrië woont nu in Libanon - War Child

Alia vluchtte van Syrië naar Libanon, waar zij dankzij ons project 'Back to the Future' weer naar school kan.

Foto: War Child

Situatie van kinderen

Een generatie kinderen in Libanon – uit alle lagen van de bevolking – groeien op onder zware omstandigheden. De gevolgen voor miljoenen kinderen zijn rampzalig: minstens 1,4 miljoen kinderen lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld en gescheiden te worden van hun familie. Ruim een derde van de gevluchte Syrische gezinnen heeft geen officiële vluchtelingenstatus. Kinderen uit deze gezinnen zijn extra kwetsbaar: zij lopen de kans om seksueel misbruikt of als straatkinderen uitgebuit te worden. Kinderarbeid en kindhuwelijken zijn voor hen een reële bedreiging.

Onderwijs volgen is voor veel gevluchte kinderen in Libanon onmogelijk - of zij nou uit Syrië of de bezette Palestijnse Gebieden komen. Volgens de laatste schattingen gaat meer dan de helft (54 procent) van de Syrische kinderen en jongeren niet naar school. In totaal hebben 1,2 miljoen kinderen – Syrisch, Palestijns én Libanees – nauwelijks of geen onderwijs.

Wat wij doen

War Child is actief in verschillende provincies in Libanon. Op meer dan 40 plaatsen – waaronder de meest kwetsbare gebieden in het land – bieden wij noodhulp en steun aan kinderen uit gastgemeenschappen en Syrische en Palestijnse vluchtelingengemeenschappen.

Wij bieden psychosociale ondersteuning, onderwijs en bescherming. Zo stimuleren wij de veerkracht van kinderen en jongeren. Dit doen wij door niet alleen de kinderen en hun ouders en verzorgers, maar de hele gemeenschap bij onze projecten te betrekken. Ook zetten wij ons in voor steun aan kinderen met een handicap. Door de kennis en capaciteit van lokale partnerorganisaties te versterken proberen wij zoveel mogelijk kinderen te steunen.

Shield Project - Fadi

Onze projecten

Time to Be a Child

Wij hebben een ​​netwerk van kindvriendelijke, veilige plekken opgezet door heel Libanon, waar kwetsbare gevluchte Syrische kinderen kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen in een beschermde omgeving.

Sport en humanitaire hulp

Wij proberen wij Palestijnse en Libanese kinderen dichter bij elkaar te brengen met voetbal. We leiden jeugdleiders op die met kinderen uit verschillende gemeenschappen in teams voetballen. Het project geeft kinderen houvast en helpt jongeren om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.

Can’t Wait to Learn

Wereldwijd programma om kinderen in conflictgebieden de kans te geven goed onderwijs te krijgen – waar dan ook ter wereld. Met Can’t Wait to Learn leren kinderen op een leuke en effectieve manier, aan de hand van educatieve spellen op tablets.

SHIELD

Dit project biedt jongeren een veilig omgeving waar zij zich kunnen ontwikkelen door het krijgen van onderwijs. Met SHIELD zorgen wij ervoor dat meisjes en jongens beter beschermd zijn tegen geweld, misbruik, uitbuiting en verwaarlozing. Bovendien leren wij hen hoe zij zelf kunnen opkomen voor hun rechten.

Interventie voor zorgverleners

Met dit project stimuleren wij het welzijn van ouders en helpen wij hen hun opvoedingsvaardigheden te verbeteren. Zo proberen wij indirect het psychosociale welzijn van gevluchte Syrische kinderen te verbeteren.

Ondersteuning van en onderwijs voor kwetsbare meisjes en jongens

Dit initiatief heeft als doel om 2500 jonge, kansarme kinderen onder de vijf jaar speciaal onderwijs te geven.