Resultaten

In 2018 maakten wij het verschil in het leven van 216.903 kinderen en volwassenen getroffen door conflicten. Een resultaat om trots op te zijn, maar we zijn er nog lang niet.

Wij baseren onze methodes op onderzoek, ervaring, feiten en cijfers. Door het delen van onze expertise bereiken wij - samen met anderen - steeds meer kinderen in oorlog. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van onze resultaten.

AZC Sneek TeamUp_Lise_vrijwilliger_War Child_180730

TeamUp-vrijwilliger Lise met kinderen in een AZC

Foto: Julie Hrudova

Team Up voor gevluchte kinderen in Nederland

Spelen in een AZC in Nederland

Foto: Julie Hrudova

TeamUp geeft houvast in AZC's

Samen met Save the Children en UNICEF Nederland startte War Child in 2016 ‘TeamUp’ voor gevluchte kinderen in Nederlandse opvanglocaties. TeamUp biedt kinderen van 6 tot 18 jaar gestructureerde recreatieve sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Een vast team van vrijwilligers faciliteert activiteiten op vaste tijdstippen in de week, volgens een vaste structuur. Dit geeft de kinderen houvast en altijd iets om naar uit te kijken. Zo kunnen kinderen zich ontspannen en hun nare ervaringen een plek geven.

Internationale stappen zetten

Deze methode bleek zeer succesvol; TeamUp werd in 2017 ingezet op Nederlandse scholen én gelanceerd in het buitenland – in Oeganda. In 2017 namen 1641 kinderen deel aan meer dan 660 TeamUp-sessies in 20 opvanglocaties. Vijfenzestig kinderen die ernstige stress, angst of boosheid vertoonden werden door onze TeamUp-vrijwilligers doorverwezen, zodat ook zij de juiste hulp kregen.

In hetzelfde jaar werd een TeamUp-pilot geïntroduceerd op zeven scholen door heel Nederland: ‘TeamUp op School’. Samen met de CED-Groep wordt de TeamUp-methode passend gemaakt voor nieuwkomers in het basisonderwijs.

“Gevluchte kinderen in Nederland hebben dringend ontspanning en regelmaat nodig. TeamUp geeft hen dit."
Ernst Suur, projectleider TeamUp

Toekomstplannen

Ons uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk gevluchte kinderen - waar ook ter wereld – te helpen. Daarom breidt TeamUp in 2018 uit naar 32 locaties en wordt ‘TeamUp op School’ op meer basisscholen geïntroduceerd. We zullen ‘TeamUp Internationaal’ in meerdere landen lanceren - waaronder Zuid-Soedan - en gaan onderzoeken we of het programma ook in de bezette Palestijnse gebieden kunnen inzetten.

Can't Wait To Learn Soedan

In Soedan en Libanon leren wij gevluchte kinderen spelenderwijs lezen, tellen en rekenen

Foto: War Child

Can't Wait To Learn Libanon

Al snel krijgen de kinderen de smaak te pakken met de educatieve spellen

Foto: War Child

Alle kinderen hebben recht op onderwijs

Meer dan 32 miljoen kinderen uit conflictgebieden zien nooit een leraar. Omdat er in hun land oorlog is of was. Of omdat ze gevlucht zijn. Daarom ontwikkelden wij samen met (inter)nationale projectpartners een innovatieve lesmethode: Can’t Wait to Learn. Want deze generatie kinderen kan niet wachten om te leren.

Recente mijlpalen

Dankzij Can't Wait to Learn konden het afgelopen jaar...

  • meer dan 8.000 kinderen in oorlog kwalitatief onderwijs volgen;
  • kinderen in Jordanië, Libanon, Soedan en Oeganda tabletonderwijs krijgen;
  • educatieve spellen ontwikkeld worden voor verschillende reken- en leesniveaus
  • de spellen in zowel het Engels als Arabisch worden gespeeld

Gebaseerd op onderzoek

Vanaf het begin is er uitgebreid onderzoek gedaan naar Can’t Wait to Learn. Regelmatig hebben wij de methode en behaalde resultaten wetenschappelijk geëvalueerd. Dit doen wij met erkende meetinstrumenten en methodologieën. Zo garanderen wij niet alleen kwaliteitsonderwijs, maar dragen wij ook bij aan kennisontwikkeling in de sector 'onderwijs in noodsituaties'. Benieuwd hoe dit eruit ziet?