Snelle uitbreiding van psychosociale hulp aan kinderen in oorlog

15 december 2021

TeamUp programme is scaling up to reach all children affected by war globally
Spelen is een belangrijke manier voor kinderen om te genezen van oorlog. Het helpt hen om stress en spanning te verlichten, hun nare ervaringen te verwerken en - het allerbelangrijkste - weer kind te zijn. Daarom zijn wij TeamUp, onze op beweging gebaseerde psychosociale interventie, aan het opschalen. Eind volgend jaar willen wij met TeamUp 340.000 kinderen in 22 landen bereiken.

Wat is TeamUp?

We leven in een wereld waar twee op de vijf vluchtelingen voor geweld en vervolging, kind is. Dat zijn miljoenen kinderen die dagelijks geconfronteerd worden met onzekerheid, angst en verdriet. Kinderen zijn bijzonder veerkrachtig, maar ze hebben de kans nodig om hun nare ervaringen te verwerken. Spel- en bewegingsactiviteiten - zoals sport en dans - kunnen hier een grote rol in spelen.

Dat is het uitgangspunt van TeamUp . De interventie, ontwikkeld door een coalitie bestaande uit War Child, UNICEF Nederland en Save the Children, biedt psychosociale ondersteuning aan gevluchte kinderen wereldwijd. Tijdens wekelijkse sessies nemen de kinderen deel aan gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten, onder leiding van getrainde begeleiders. Elke activiteit heeft een specifiek doel dat gerelateerd is aan een thema, zoals omgaan met woede of stress en interactie met leeftijdsgenoten. De sessies vinden plaats op vaste dagen en vaste tijdstippen met dezelfde begeleiders - wat een hoognodig gevoel van stabiliteit creëert.

TeamUp scaling map

Samenwerken om véél meer kinderen te bereiken

Komend jaar starten we TeamUp in Irak, Mozambique, Zambia, Kenia, DR Congo, Soedan en Duitsland - allemaal landen waar geweldsuitbarstingen, aanhoudende conflicten of het leven als vluchteling een grote impact hebben op het welzijn van kinderen. We zijn onlangs ook begonnen met TeamUp-sessies in Italië, Griekenland, Ethiopië en andere landen. Bovenop onze bestaande locaties zullen we eind 2022 in minstens 22 door conflicten getroffen landen actief zijn.

De coalitie alleen zou nooit in staat zijn om alle kinderen in nood te kunnen bereiken. Daarom breiden we onze activiteiten uit via een netwerk van deskundige partners. Een breed scala aan INGO's (internationale niet-gouvermentele organisaties) en lokale organisaties zal een sleutelrol spelen in dit proces. Door samen te werken aan de implementatie van TeamUp in opvangcentra, vluchtelingenkampen, scholen en veilige ruimtes kunnen we veel meer kinderen bereiken.

“TeamUp heeft ons geleerd om ervaringen te delen en samen te spelen, als één team. Ik voel me niet meer alleen."
Agok (12) uit Zuid-Soedan
Children in South Sudan playing in one of War Child's TeamUp sessions

Meisjes in de Bezette Palestijnse Gebieden doen mee aan TeamUp activiteiten in Hebron_War Child

Voorzien in dringende behoeften in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan is één van de landen waar samenwerking essentieel is om TeamUp van de grond te krijgen. Samen met Save the Children, Help a Child en SOS Kinderdorpen zijn we begonnen met de implementatie van TeamUp in vluchtelingenkampen en kwetsbare ontheemden- en gastgemeenschappen door het hele land.

De eerste sessies gingen in september dit jaar van start. In slechts één maand konden wij 1.790 kinderen bereiken. Kinderen zoals de 12-jarige Agok uit Bor South, Zuid-Soedan: "Vroeger was er veel strijd tussen de kinderen in mijn dorp, omdat we uit verschillende plaatsen komen. Ik zag mezelf als een kind waar niemand naar omkeek", zegt Agok. "TeamUp heeft ons geleerd om ervaringen te delen en samen te spelen, als één team. Ik voel me niet meer alleen."

Een lokale begeleider licht dit onderdeel van de TeamUp-methode verder toe: "We communiceren door middel van spel en beweging, in plaats van verbale aanwijzingen, zodat álle kinderen kunnen deelnemen - zelfs als ze niet dezelfde taal spreken. Wat ik zie is dat de vriendschappen die hieruit gesloten worden, voortduren - lang nadat kinderen de speelplaats hebben verlaten."