De weg vrijmaken voor jonge Colombiaanse mensenrechtenactivisten

10 december 2021

Indigenous children in Colombia participating in one of War Child mental health activities
Onlangs vierde Colombia de vijfde verjaardag van zijn historisch vredesakkoord, maar het geweld in de regio blijft voortduren. Inheemse gemeenschappen, die steeds vaker worden aangevallen door gewapende groepen, zijn bijzonder kwetsbaar. Ontdek hoe wij de weg vrijmaken voor een nieuwe generatie mensenrechtenactivisten.

‘Moeder Aarde’ beschermen

In afgelegen gebieden in het noordwesten van Colombia zijn aanvallen van guerrillastrijders en andere gewapende groepen aan de orde van de dag. Het voortdurende interne conflict krijgt de steun van nieuwe en bestaande organisaties, wat leidt tot een toename van het aantal gedwongen verhuizingen, opsluiting, pesterijen en ongelukken met landmijnen. Op het platteland brengen illegale mijnbouw en drugshandel hele gemeenschappen in gevaar.

Bij gebrek aan een doeltreffende politiemacht stellen inheemse toezichthouders zich vrijwillig ter beschikking van de gemeenschap om hun volk en het land van hun voorouders te beschermen zonder gebruik te maken van wapens. Een groeiend aantal kinderen en jongeren - sommigen nog maar 10 jaar oud - zet het werk van hun voorouders voort. Zij richten zich op het behoud van 'Moeder Aarde' en haar natuurlijke hulpbronnen, onder meer door met behulp van traditionele gebruiken de schade aan waterbronnen als gevolg van illegale mijnbouw te beperken

Indigenous children in Colombia participating in one of War Child child protection activities

Foto: War Child

Indigenous children in Colombia playing in one of War Child psychosocial support activities

Foto: War Child

Verhoogd risico op rekrutering

Hoewel deze ‘alternatieve scouts’ vreedzame methoden gebruiken, lopen zij door hun blootstelling aan gewapende groepen en regeringstroepen een verhoogd risico om te worden gerekruteerd.

Wereldwijd is dit terug te zien in een zorgwekkende opwaartse trend. Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Uppsala, het Instituut voor Vredesonderzoek Oslo en Save the Children blijkt namelijk dat het aantal gewapende groepen dat wereldwijd kinderen rekruteert, tijdens de coronapandemie is gestegen tot 110, tegenover 85 in 2019.

Bescherming van de beschermers

Door middel van een door de EU gefinancierd project - Resguardos de Paz (Peace Safeguards) - werkt War Child aan het uitbreiden van een vangnet rond deze jonge beschermers. Op dit moment steunen we 3.100 inheemse kinderen en gemeenschapsleden - voornamelijk van Embera Dóbida, Embera Katío en Wounaan etnische afkomst - op 28 locaties verspreid over Chocó en Antioquia.

Via educatieve workshops krijgen de kinderen inzicht in hun fundamentele mensenrechten en voorouderlijk erfgoed. Ze ontwikkelen ook belangrijke leiderschapsvaardigheden en leren hoe ze conflicten kunnen oplossen zonder hun toevlucht te nemen tot geweld. Op deze manier versterken we het werk van de plaatselijke inheemse toezichthouders.

Een ander belangrijk aspect van wat we doen is het opleiden van onderwijzers, vertegenwoordigers van etnisch-territoriale organisaties en overheidsambtenaren om te werken met kinder- en gemeenschapsbeschermingsstructuren om systemen voor vroegtijdige waarschuwing te ontwikkelen. Projectbegeleider, Edison Dumasá: "Ons belangrijkste doel is het redden en behouden van lokale tradities en gebruiken, terwijl we kinderen helpen de vaardigheden te ontwikkelen om zichzelf te beschermen."