De zoveelste crisis in Zuid-Soedan: families vluchten voor extreme overstromingen

5 november 2021

Children and women fleeing flooded areas in Languet to high ground areas, Makuach Payam, Bor South County.
Door klimaatveranderingen zijn de jaarlijkse overstromingen in het noordoosten van Zuid-Soedan heviger dan ooit - met alle gevolgen van dien. De overstromingen zetten het gewapende conflict in de regio verder op scherp. Honger en armoede teisteren het leven van kinderen en duizenden mensen zijn op de vlucht. Lees hoe War Child noodhulp biedt aan kinderen en families in Zuid-Soedan.

Crisis na crisis in Zuid-Soedan

Stortregens en seizoensgebonden overstromingen zijn niets nieuws in Zuid-Soedan - maar de afgelopen jaren werden de overstromingen steeds extremer. Een nieuw tijdperk van klimaatgerelateerde verwoesting is aangebroken.

Van de provincie Jonglei in het midden van het land en het Boven-Nijlgebied tot aan de grens met Soedan: in grote delen van het land zijn kinderen en hun families de dupe. Vorige maand werden meer dan 623.000 mensen in acht staten in het land getroffen. Op dat moment kampte zo'n twee derde van hen al met ongekende voedsel- en drinkwateronzekerheid, grootschalige schade aan huizen en scholen, en een overbelaste gezondheidszorg. Families in Zuid-Soedan hebben de afgelopen maanden de ene na de andere crisis het hoofd moeten bieden: van gewapende binnenlandse conflicten, grootschalige ontheemding tot een economische crisis - allemaal verergerd door de coronapandemie.

Risico's voor kinderen

War Child is actief in enkele van de zwaarst getroffen gebieden in Zuid-Soedan - waaronder in Tonga. In deze stad in de Boven Nijl-provincie zijn gezinshuizen volledig onder water gelopen en leven kinderen in provisorische hutten of slapen zij in de open lucht. Door de hitte, het gebrek aan voedsel en door besmet water lopen kinderen het risico op longontstekingen en diarree - en op ziekten zoals malaria en tyfus.

Noodgedwongen lieten duizenden families huis en haard achter en vestigden zij zich in overvolle gebieden met vijandige groepen op de loer. Kinderen zijn hier kwetsbaar en lopen het risico fysiek of seksueel misbruikt te worden. Te midden van deze angstaanjagende onzekerheid - en omdat zij niet naar school kunnen - zijn veel kinderen angstig, boos en driftig, en zoeken zij toevlucht in negatieve copingmechanismen. Door het gebrek aan een veilige plek waar kinderen kunnen bijkomen van alle ellende en de moeilijkheden die War Child en andere hulporganisaties ondervinden bij het bereiken van deze gemeenschappen, worden de problemen steeds groter.

The deserted town of Tonga, Panyikang

De overstroomde en compleet verlaten stad Tonga in de provincie Panyikang

Foto: War Child

Homes in floods in Hai Machour, Anyidi payam, Bor South County.

Overstroomde huizen in Hai Machour, Anyidi payam in Bor South

Foto: War Child

Snelle, mobiele noodhulp

Voor de duizenden kinderen en families op de vlucht is hun toekomst een groot vraagteken. War Child weigert bij de pakken neer te gaan zitten. Als onderdeel van onze versnelde noodhulp zetten wij mobiele veilige plekken op in Tonga, Malakal, Lul en Pigi Canal. Op deze veilige plekken kunnen kinderen samen spelen en hun angsten en spanningen even loslaten. Daarnaast zorgen wij er op onze veilige plekken voor dat kinderen die extra steun nodig hebben zo snel mogelijk naar de juiste professionele zorginstanties worden doorverwezen.

Naast directe steun aan kinderen werken wij ook samen met ouders en verzorgers. Door cursussen in positieve ouderschapsvaardigheden stellen wij hen in staat een beschermende omgeving voor hun kinderen te creëren.

Nieuwe bedreigingen voor kinderen in oorlog

Hoewel wij niet beweren experts te zijn op het gebied van het klimaat en de klimaatcrisis, sluiten wij onze ogen niet voor de toonaangevende crisis van onze tijd. "Klimaatverandering en de gevolgen ervan zijn onlosmakelijk verbonden met geweld - en houden dit wellicht zelfs in stand", zegt Kevin Ndemera, onze landendirecteur in Zuid-Soedan. "In mijn land ondervinden we dit aan den lijve."

“Klimaatverandering en de gevolgen ervan zijn onlosmakelijk verbonden met geweld - en houden dit wellicht zelfs in stand"
Kevin Ndemera, landendirecteur van War Child in Zuid-Soedan
Team passing through flooded area of Tonga to the new temporary settlement; Tonga, Panyikang.

War Child-team op doortocht door Tonga, op weg naar de nieuwe tijdelijke nederzetting

Foto: War Child

We erkennen daarnaast dat onze missie - het vergroten van de weerbaarheid van kinderen die getroffen zijn door oorlog en conflict - impact heeft op de klimaatcrisis. In 2019 begon War Child daarom met het compenseren van haar CO2-uitstoot. De komende jaren zullen wij ons best doen om onze uitstoot - met name wat betreft transport, de aanschaf van hardware en het gebruik van elektriciteit - verder terug te dringen. In ons jaarverslag kun je hier (in het Engels) meer over lezen.

Door samen te werken met lokale organisaties in onder andere Zuid-Soedan, richten wij ons daarnaast op berichtgeving over adaptieve maatregelen om de impact van klimaatverandering op kinderen en gezinnen te verminderen.