Soedan

Technologie inzetten om kinderen in conflictgebieden kwaliteitsonderwijs te bieden

Cijfers op een rij

  • Aantal kinderen getroffen door conflict: 2,6 miljoen
  • Aantal War Child projecten: een
  • Aantal deelnemers aan ons project: 2.667

Situatie in Soedan

Al sinds 1950 is Soedan vaak in het nieuws als strijdtoneel van interne gewapende strijd en burgeroorlogen. Politieke geschillen en (grens-)conflicten hebben de bestaande spanningen in het land verder aangewakkerd. Gewelddadige confrontaties om de natuurlijke rijkdommen te beheersen - van het vee tot olie - dragen bij aan het geweld. Miljoenen zijn gevlucht, op zoek naar veiligheid.

In 2005 zorgde een staakt-het-vuren en een vredesakkoord voor het einde van Afrika’s langstdurende burgeroorlog. Het akkoord leidde tot een referendum over de opsplitsing van Soedan in twee staten, waaruit in 2011 Zuid-Soedan ontstond. Tot op de dag van vandaag duurt de crisis voort, zijn er miljoenen vluchtelingen in Soedan en vinden er conflicten gewelddadigheden plaats langs de grens.

In Soedan is de situatie nog altijd instabiel. In 2019 veroorzaakte wijdverspreide demonstraties tegen de 30-jarige heerschappij van president Al-Bashir een militaire staatsgreep. Dat leidde tot grote en soms gewelddadige protestacties. Er kwam een eind aan de protesten door de vorming van een burgerregering.

Met ons project Can't Wait to Learn helpen wij Soedanese kinderen leren in hun eigen gemeenschap

Situatie van kinderen in Soedan

Kinderen in Soedan lijden enorm onder de gevolgen van de jarenlange burgeroorlog en crisis in hun thuisland. Jongeren door het hele land – vooral langs de grenzen – moeten hun huizen verlaten, worden gescheiden van hun familie en hebben nog altijd te maken met de dreiging van geweld. Voor kinderen in Soedan is leven in angst niets nieuws - en het is conflict nog lang niet voorbij.

Naar schatting drie miljoen Soedanese kinderen kunnen niet naar school. Dat is ongeveer een derde van kinderen in de schoolgaande leeftijd. Gevluchte kinderen en jongeren die in vluchtelingenkampen en nederzettingen wonen, hebben nauwelijks voorzieningen. Met name vluchtelingen in Soedan lopen het risico om ziek te worden en lijden honger vanwege een gebrek aan voedsel. Zij hebben dringend behoefte aan noodhulp, scholing en andere voorzieningen.

“Voor de kinderen waren tablets iets compleet nieuws - ze wisten eerst niet hoe ze ermee moesten omgaan. Inmiddels gaan ze hard vooruit!"
Bashir, één van onze Can't Wait to Learn facilitators in Soedan

Wat wij doen in Soedan

Wij zetten ons in voor goed onderwijs voor Soedanese kinderen. Ons wereldwijde, innovatieve onderwijsprogramma Can’t Wait to Learn biedt flexibele en effectieve leermogelijkheden voor kinderen die dit het hardst nodig hebben, zoals vluchtelingen in Soedan. Voor het einde van 2020 willen we 65.000 kinderen in Soedan die nu niet naar school gaan, goed onderwijs bieden.

Can’t Wait to Learn is voortgekomen uit een succesvolle proef met e-learning in Soedan. Wij hebben het programma samen ontwikkeld met het Soedanese ministerie van Onderwijs, de VN kinderrechtenorganisatie UNICEF, de Babiker Badri Scientific Association for Women’s Studies, TNO en Butterfly Works. In samenwerking met War Child is UNICEF begonnen met de invoering van het programma voor meer kinderen op andere plaatsen.