Soedan

Na oorlog en conflict leren kinderen in conflictgebieden rekenen en lezen met tabletonderwijs

Langdurige conflicten

Soedan is het toneel geweest van langdurige gewapende conflicten - zowel intern als extern - sinds 1950. Politieke geschillen en grensconflicten hebben de spanningen binnen het land aangewakkerd. Gewelddadige confrontaties om de natuurlijke rijkdommen te beheersen - van begrazing tot olie - dragen bij aan de sfeer van geweld.

Afscheiding Zuid-Soedan

Een staakt-het-vuren - en daarmee het einde van Afrika's langste burgeroorlog - kwam in 2005 naar Sudan met de ondertekening van de Comprehensive Peace Agreement (CPA). De overeenkomst tussen noordelijke en zuidelijke facties omvatte het referendum dat leidde tot de afscheiding van Zuid-Soedan in 2011.

Met ons project Can't Wait to Learn helpen wij Soedanese kinderen leren in hun eigen gemeenschap

Strijd aan de grens

Maar de gewapende strijd tussen Soedan en Zuid-Soedan duurt nog steeds voort langs de grens tot op de dag van vandaag. In Soedan zijn protesten tegen economische ontberingen uitgegroeid tot wijdverspreide demonstraties tegen de 30-jarige heerschappij van president Omar al-Bashir over Sudan - en de humanitaire situatie verslechtert snel.

Kinderen zijn de dupe

Kinderen hebben flink geleden onder de tientallen jaren van conflict in Soedan. Jongeren in het hele land - met name degenen die langs de grens van het land wonen - hebben te maken met ontheemding, scheiding van hun families en de dreiging van geweld.

Naar schatting drie miljoen kinderen kunnen momenteel niet naar school - ongeveer een derde van de bevolking in de schoolgaande leeftijd. Kinderen en jongeren die in vluchtelingen- en IDP-nederzettingen wonen, hebben nauwelijks basisvoorzieningen en lopen het risico op ziekte en ondervoeding. Ze worden regelmatig blootgesteld aan de dreiging van geweld.

“De kinderen wisten eerst niet hoe ze met de tablets moesten omgaan, maar ze pakten het snel op. Nu gaan ze hard vooruit!"
Bashir, één van onze Can't Wait to Learn facilitators in Soedan

Wat wij doen

Vanwege de behoeften van het grote aantal buitenschoolse kinderen in Soedan, richten wij onze inspanningen op tabletonderwijs met educatieve spellen. Can't Wait to Learn - een wereldwijd programma dat voortkomt uit de zeer succesvolle pilot voor e-Learning Sudan - biedt flexibele en effectieve leermogelijkheden voor kinderen die ze het hardst nodig hebben.

Het programma - gericht op het bereiken van 65.000 buitenschoolse kinderen in Sudan tegen het einde van 2020 - is ontwikkeld in samenwerking met het nationale ministerie van Onderwijs, UNICEF, Babiker Badri Wetenschappelijke Vereniging voor Vrouwenstudies, TNO en Butterfly Works. In samenwerking met War Child is UNICEF begonnen het programma op te schalen naar nieuwe locaties.