Soedan

Technologie inzetten om kinderen in conflictgebieden kwaliteitsonderwijs te bieden

Cijfers op een rij

  • Aantal kinderen getroffen door conflict: 2,6 miljoen
  • Aantal War Child projecten: een
  • Aantal deelnemers aan ons project: 2.667

Situatie in Soedan

Al sinds 1950 is Soedan het toneel van interne gewapende strijd én oorlogen. Politieke geschillen en grensconflicten hebben de bestaande spanningen in het land verder aangewakkerd. Gewelddadige confrontaties om de natuurlijke rijkdommen te beheersen - van het vee tot olie - dragen bij aan het geweld.

In 2005 zorgde een staakt-het-vuren en een vredesakkoord voor het einde van Afrika’s langstdurende burgeroorlog. Het akkoord leidde tot een referendum over de opsplitsing van Soedan in twee staten, waaruit in 2011 Zuid-Soedan ontstond. Tot op de dag van vandaag vinden er gewelddadigheden plaats langs de grens van de twee landen.

In Soedan is de situatie nog altijd instabiel. In 2019 veroorzaakte wijdverspreide demonstraties tegen de 30-jarige heerschappij van president Al-Bashir een militaire staatsgreep. Dat leidde tot grote en soms gewelddadige protestacties. Er kwam een eind aan de protesten door de vorming van een burgerregering.

Met ons project Can't Wait to Learn helpen wij Soedanese kinderen leren in hun eigen gemeenschap

Situatie van kinderen

Kinderen in Soedan lijden enorm onder de gevolgen van de jarenlange conflicten in hun thuisland. Jongeren door het hele land – vooral langs de grenzen – moeten hun huizen verlaten, worden gescheiden van hun familie en hebben nog altijd te maken met de dreiging van geweld.

Naar schatting drie miljoen Soedanese kinderen kunnen niet naar school. Dat is ongeveer een derde van kinderen in de schoolgaande leeftijd. Kinderen en jongeren die in vluchtelingenkampen en nederzettingen wonen, hebben nauwelijks voorzieningen. Velen lopen het risico om ziek te worden of ondervoed te raken.

“De kinderen wisten eerst niet hoe ze met de tablets moesten omgaan, maar ze pakten het snel op. Nu gaan ze hard vooruit!"
Bashir, één van onze Can't Wait to Learn facilitators in Soedan

Wat wij doen

In Soedan zetten wij ons in voor goed onderwijs. Ons wereldwijde, innovatieve onderwijsprogramma Can’t Wait to Learn biedt flexibele en effectieve leermogelijkheden voor kinderen die dit het hardst nodig hebben. Voor het einde van 2020 willen we 65.000 kinderen die nu niet naar school gaan, goed onderwijs bieden.

Can’t Wait to Learn is voortgekomen uit een succesvolle proef met e-learning in Soedan. Wij hebben het programma samen ontwikkeld met het Soedanese ministerie van Onderwijs, de VN kinderrechtenorganisatie UNICEF, de Babiker Badri Scientific Association for Women’s Studies, TNO en Butterfly Works. In samenwerking met War Child is UNICEF begonnen met de invoering van het programma voor meer kinderen op andere plaatsen.