Aantal kinderen in oorlogsgebieden bereikt nieuw hoogtepunt

1 december 2021

Child in a his destroyed neighborhood after an air strike in Yemen
Een recordaantal van bijna 200 miljoen kinderen leeft in de meest gevaarlijke oorlogsgebieden ter wereld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek. Het aantal steeg met 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg van de coronapandemie, de opwarming van de aarde en het toenemend aantal conflicten wereldwijd, is het werk van War Child nog nooit zo belangrijk geweest.

Bijna 200 miljoen kinderen in oorlog

Nieuw onderzoek van het Instituut voor Vredesonderzoek Oslo (PRIO), de Universiteit van Uppsala en Save the Children* laat een sterke toename zien. In 2019 was het aantal kinderen dat op de meest gevaarlijke plekken op aarde leefde nog 162 miljoen.

In de programmalanden DR Congo, Afghanistan en Jemen – in de laatste twee landen werken onze collega’s van War Child UK - is het aantal getroffen kinderen sterk gestegen. De conflicten in deze landen, samen met de oorlog in Nigeria en de uitbarstingen van geweld in Mozambique, zouden volgens het onderzoek aan de basis liggen van deze stijging. Het zijn landen waar gewapend geweld en langdurige conflicten aan de orde van de dag zijn - en waar, in combinatie met de gevolgen van klimaatverandering en corona, een wanhopige situatie ontstaat voor duizenden kinderen die worden geboren in een omgeving die voor de meeste mensen maar moeilijk is te bevatten.

Verborgen littekens

Kinderen die opgroeien in oorlogssituaties staan voortdurend bloot aan een aantal ernstige risico's, waaronder verwondingen, seksueel misbruik en uitbuiting, rekrutering door gewapende groepen en posttraumatische stressstoornis. Niet alleen zijn hun levens in gevaar door de vele lichamelijke verwondingen, maar daarnaast zijn het juist ook de verborgen littekens en de mentale last die zij met zich meedragen die kunnen leiden tot ernstige psychische aandoeningen die van generatie op generatie worden doorgegeven als zij niet snel worden geholpen.

"In de 25 jaar van ons bestaan is het werk van War Child om prioriteit te geven aan vitale kinderbescherming, psychosociale steun en onderwijs in humanitaire noodsituaties nog nooit zo belangrijk geweest", zegt War Child CEO Ramin Shahzamani. "Deze schokkende cijfers laten zien dat we ons nog meer moeten inspannen om nieuwe manieren van werken te ontwikkelingen en daarmee snellere hulpverlening aan kinderen en hun ouders te geven."

Group of Children looking to the camera

Samenwerking is noodzaak

Het is een feit dat War Child niet alle kinderen in nood kan steunen. In de komende maanden zullen we dan ook samenwerken met en via een wereldwijd netwerk van individuen, partnerorganisaties en instellingen om onze wetenschappelijk onderbouwde methoden op grote schaal beschikbaar te maken voor de kinderen die het het hardst nodig hebben.

Meer geld voor mentale gezondheid

Ook zullen we een duidelijk oproep doen, samen met een grote coalitie van partnerorganisaties, om deze zorgwekkende opwaartse trend het hoofd te bieden. Het doel is om te pleiten bij regeringen en donoren om extra financiële middelen aan geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning in noodhulpacties toe te kennen. Momenteel is dit slechts 1 procent van alle financiering voor humanitaire gezondheidszorg.

"We vragen niet langer, we eisen", zegt Shahzamani. "Een hele generatie jonge levens staat op het spel."

*Dit nieuwe onderzoek is zeer recentelijk gepubliceerd. Hierdoor kunnen de genoemde aantallen verschillen van de aantallen in onze lopende Veilige Plekken-campagne.

Children walking away from the camera