‘Laat Nederlandse kinderen in Syrië niet aan hun lot over’

14 november 2019

War Child helpt Syrische kinderen
We moeten Nederlandse kinderen uit de oorlog in Syrië halen. Daarom roept War Child de Nederlandse regering en internationale organisaties op eindelijk actie te ondernemen.

‘Kinderen zijn onschuldige slachtoffers, ook als hun ouders verantwoordelijk zijn voor terreur en geweld, ‘ zegt War Child-directeur Tjipke Bergsma. ‘We kunnen kinderen niet aan hun lot overlaten.’

Steun aan kinderen

War Child steunt 50 duizend kinderen die het geweld in Syrië zijn ontvlucht, vooral in vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. Dat gebeurt door het maken van veilige, kindvriendelijke plaatsen, het geven van psychologische steun en onderwijs.

Beter alternatief

Voor de meer dan 50 Nederlandse kinderen in Syrië is er een beter alternatief. Zij kunnen in Nederland worden opgevangen en hier weer een gewoon leven leiden. Nu groeien ze op onder erbarmelijke omstandigheden. Hun veiligheid is door de nieuwe gevechten in de laatste weken verder verslechterd.

Veerkracht

‘Wij weten uit eigen ervaring dat kinderen vreselijk lijden onder het gevaar en geweld,’ zegt Bergsma. ‘Maar we zien in onze programma’s ook dat kinderen enorme veerkracht hebben. Met onze steun kunnen ze achter zich laten wat ze hebben meegemaakt en weer gewoon kind worden. Het zou wreed zijn als we deze Nederlandse kinderen het slachtoffer laten worden van de keuzes van hun ouders.’

Begeleiding

Ook in Nederland ondersteunt War Child samen met Save the Children en UNICEF Nederland, kinderen in Nederlandse asielcentra en op scholen die zijn gevlucht uit Syrië. Met een uitgekiende mix van sport, spel en andere activiteiten helpen we kinderen weer vertrouwen te krijgen in anderen, structuur aan te brengen in hun leven en naar de toekomst te kijken. Ook Nederlandse kinderen uit Syrië zijn daar welkom.