Overheid mag Nederlandse kinderen in Syrische vluchtelingenkampen niet in de steek laten

9 januari 2019

War Child helpt kinderen in oorlog weer kind zijn op veilige plekken
In NOS Met het Oog Op Morgen spreekt onze directeur Tjipke Bergsma over de Nederlandse kinderen in Syrische vluchtelingenkampen. Wij steunen kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer's oproep aan de Nederlandse overheid om deze kinderen op te halen.
“Deze kinderen hebben recht op bescherming, net als alle kinderen."
War Child-directeur Tjipke Bergsma

De overheid heeft een zorgplicht voor deze kinderen, net zoals zij die heeft voor de kinderen die in Nederland wonen. Door niks te doen wordt hen de kans om normaal op te groeien ontnomen. Dit staat lijnrecht tegenover het VN-kinderverdrag dat Nederland in 1989 heeft ondertekend.

Gedegen begeleiding in Nederland

Eenmaal in Nederland is het belangrijk om de kinderen goed te ondersteunen. Ongeacht de verschrikkelijke ervaringen in het kalifaat, moeten we niet vergeten dat kinderen beschikken over een enorme veerkracht. Dit zien wij dagelijks terug in het werk in de 14 landen waar wij actief zijn. Door de juiste begeleiding pikken de kinderen de draad weer op.

Wij ondersteunen, in samenwerking met Save the Children en UNICEF Nederland, gevluchte kinderen in Nederlandse opvanglocaties en op scholen. Met activiteiten die gebaseerd zijn op gedragsvaardigheden werken gevluchte kinderen spelenderwijs aan hun toekomst.

Door de TeamUp-activiteiten krijgen voor oorlog gevluchte kinderen weer vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst - War Child

Gevluchte kinderen doen mee aan onze activiteiten in een azc in Nederland

Foto: War Child

Nederlandse samenleving gebaat bij veilige terugkeer

In het gesprek op Radio 1 kwam de angst voor radicalisering aan bod. Is deze angst terecht? Wij vinden: als angst voor radicalisering een reden is om de kinderen in Noord-Syrië te laten, zou men zich ook kunnen afvragen wat er gebeurt als de Nederlandse overheid besluit de kinderen niet terug te halen.

“Als je kinderen geen kansen geeft is de kans op radicalisering veel groter. De Nederlandse samenleving is dus ook gebaat bij een veilige terugkeer van deze kinderen."
War Child-directeur Tjipke Bergsma

Het is duidelijk. De Nederlandse overheid mag deze kinderen niet in de steek laten. Wij vragen de overheid om aanhoudend en zorgvuldig onderzoek te doen naar de situatie van de Nederlandse kinderen in de Syrische vluchtelingenkampen, met een veilige terugkeer van de kinderen naar Nederland als gevolg.

Luister hier het hele gesprek terug (vanaf minuut 18:50 t/m 30:30)