Hoessein (10) laat de ongekende kracht van kinderen zien

De Syrische Hoessein (10) woont bijna een jaar in Nederland. Hij heeft vreselijke dingen meegemaakt en wordt nog vaak geconfronteerd met heftige herinneringen. Ook toen de coronacrisis begon en de TeamUp-activiteiten werden stopgezet. Toch blijft Hoessein veerkrachtig. En dat is de kracht van kinderen.

Met een lach op zijn gezicht skate Hoessein om het asielzoekerscentrum heen. Hij begint te wennen aan zijn nieuwe omgeving, voelt zich veilig en is blij in Nederland: “Alle mensen in Nederland hebben een mooi hart.” Vol trots laat Hoessein zien wat hij heeft geleerd op school. De grootste wens van zijn vader, Ahmad, is dat zijn kinderen kunnen studeren en onderdeel worden van de samenleving.

De vlucht

Ahmad vluchtte als eerste uit het gezin uit Idlib, Syrië. Hij legde de reis naar Nederland grotendeels te voet af. Door gezinshereniging kon het gezin van Ahmad naar Nederland komen. Het gezin heeft het af en toe best zwaar. “De bewoonde wereld is ver weg van het asielzoekerscentrum.” Het grootste probleem waar hij en zijn vrouw tegenaan lopen is de taal. “Nederlands is een moeilijke taal om te leren.” Hoessein ziet het positief in. “Hier heb ik tenminste een eigen bed, in Syrië niet.”

Hoesseins vader Ahmad leert Nederlands, een moeilijke taal voor een vluchteling War Child, Team Up

De ouders van Hoessein doen hun best om de Nederlandse taal te leren, dat is nog best moeilijk!

Foto: Michael Jessurun

De Syrische jongen Hoessein is gevlucht voor de oorlog in Syrië en verblijft nu in een azc in Nederland waar hij meedoet aan TeamUp

Hoessein deelt zijn kamer met zijn broer en zussen maar is allang blij met een eigen bed.

Foto: Michael Jessurun

Emoties uiten

Hoessein praat liever niet over wat hij heeft meegemaakt in Syrië. En dat is helemaal oké. Want ook zonder te vertellen wat je hebt meegemaakt, kun je je emoties uiten door spel en beweging. Dat is wat Hoessein elke week doet bij TeamUp. “De kinderen zijn erg blij als ze naar een TeamUp-sessie mogen. Ze tellen de minuten af totdat het begint”, vertelt Ahmad.

Als kind gevlucht voor de oorlog in Syrië kan Hoessein in Nederland niet wachten tot hij naar TeamUp mag,  om zijn nare herinneringen te verwerken

Hoessein haalt veel voldoening uit de wekelijkse TeamUp-sessies, zijn manier om emoties te uiten en zo met zijn nare ervaringen om te gaan.

Foto: Michael Jessurun

Stilleggen activiteiten

Maar toen kwam de coronapandemie. Structuur en het gevoel van veiligheid viel voor kinderen weg, en angst en stress namen toe. Onze activiteiten kwamen wereldwijd stil te liggen. Ook in Nederland. “Ineens zat mijn zoon weer elke dag opgesloten, hij had geen afleiding meer”, vertelt de vader van Hoessein. “Het bracht bij Hoessein nare herinneringen naar boven. De TeamUp-activiteiten zorgden altijd voor afleiding.”

Alternatieven

Maar in tijden van crisis kijkt TeamUp niet toe, maar onderneemt direct actie. Zo hebben we de activiteiten aangepast en gebundeld in TeamUp Thuis. De activiteiten gingen voor Hoessein gewoon door, maar dan via wekelijkse, korte video’s van activiteiten. En het offline spellenboek.

Inmiddels zijn de activiteiten weer hervat. Hoessein stond als een van de eerste kinderen in de rij op het speelveld waar de activiteiten plaatsvinden. Vol enthousiasme vertelt hij: "Ik kan weer met andere kinderen spelen en dansen!"

*De naam Hoessein is om veiligheidsredenen gefingeerd.

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Logo AMIF - Europese Unie fonds voor asiel, migratie en integratie - partner War Child

het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Het AMIF Fonds biedt subsidie voor asiel en opvang, integratie en terugkeer.

Naar website