Hulporganisaties lanceren online steunprogramma voor kinderen in Nederland

24 maart 2020

War Child TeamUp Thuis activiteiten tijdens coronavirus pandemie
Samen met Save the Children en UNICEF Nederland lanceren wij TeamUp Thuis, een online steunprogramma in Nederland. TeamUp werd eigenlijk ontwikkeld om de veerkracht van kinderen in asielzoekerscentra en vluchtelingenkampen met spelen en bewegen te vergroten. Nu is het programma aangepast aan de coronacrisis, voor alle kinderen en ouders die gedwongen thuis zijn.

TeamUp Thuis

TeamUp Thuis is een wisselende combinatie van games om met elkaar te spelen, te bewegen en bezig te zijn. Staartentikken, spiegelen, de gekke kip – het kan overal waar een beetje plaats is: in de woonkamer, de tuin of op het balkon. TeamUp Thuis kan kinderen van 6 tot en met 11 jaar helpen beter om te gaan met emoties die de coronacrisis met zich meebrengt en waar ze zich soms niet goed raad mee weten, zoals angst, stress, verveling en boosheid.

Veerkracht versterken

“Onze ervaring in crisisgebieden leert ons dat kinderen heel verschillend reageren in moeilijke en nare situaties. Waarschijnlijk is dat met de coronacrisis niet anders,” zegt Frank Velthuizen van TeamUp. “Soms willen ze in deze moeilijke tijd veel meer knuffelen. Soms zijn ze angstig of teruggetrokken. Of ze zijn juist vaak boos of lastig. Maar wij weten ook uit ervaring dat kinderen enorm veerkrachtig zijn. Spelen en bewegen kunnen daarbij helpen. TeamUp helpt te ontspannen en hiermee de stress te verlagen en is goed voor lijf en leden.”

War Child, Save the Children en UNICEF Nederland

TeamUp is ontwikkeld door War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. Het is in gebruik voor kinderen in crisisgebieden in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika, en ook voor kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. Het programma wordt stelselmatig gemonitord en geëvalueerd om kwaliteit en effectiviteit te garanderen.

“TeamUp helpt te ontspannen en hiermee de stress te verlagen en is goed voor lijf en leden"
Frank Velthuizen van TeamUp
Refugee children in Colombia - War Child TeamUp

TeamUp-activiteiten voor gevluchte Venezolaanse kinderen in Colombia

Foto: War Child

Kind en begeleiders in Oeganda dansend met TeamUp War Child

Oegandese kinderen doen mee met onze TeamUp-activiteiten

Foto: War Child

Heel gemakkelijk

Kinderen en hun ouders kunnen TeamUp Thuis volgen via een simpele handleiding en filmpjes op YouTube. De filmpjes met een selectie van oefeningen zijn door de TeamUp-trainers in hun eigen woningen gemaakt. De selectie is speciaal gemaakt om de negatieve en sociale gevolgen van de coronacrisis voor kinderen kleiner te maken. Ouders kunnen de games met de oefenfilmpjes en aanwijzingen heel gemakkelijk zelf met hun kinderen doen.

Vastigheid bieden

Gewoonlijk spelen tientallen kinderen de TeamUp games samen in de buitenlucht of een gymzaal. De games zijn aangepast, zodat ze in beperkte ruimtes met een paar of zelfs individueel met ouders of verzorgers als begeleiders kunnen worden gedaan.

TeamUp Thuis heeft het meeste effect als kinderen de games regelmatig, op dezelfde manier en op een vaste tijd kunnen spelen. De vastigheid biedt kinderen een gevoel van normaliteit en heeft een positieve uitwerking.

TeamUp corona-activiteiten van War Child helpt kinderen de lockdown door

Kinderen kunnen de TeamUp Thuis individueel of in paren in een kleine ruimte onder begeleiding doen

Foto: War Child

TeamUp corona-activiteiten van War Child helpt kinderen de lockdown door

TeamUp Thuis heeft het meeste effect als je de games dagelijks op een vast moment worden gedaan

Foto: War Child

Kinderen in AZC’s

TeamUp ondersteunt sinds 2016 kinderen in 25 AZC’s door heel Nederland, die vaak kampen met de gevolgen van oorlog, geweld en de onzekerheid tijdens de asielprocedure. Vanwege de coronacrisis moest ook TeamUp in de AZC’s worden opgeschort. Nog veel meer dan voor de meeste andere kinderen in Nederland, is het voor hen belangrijk dat ze merken dat de TeamUp-trainers en vrijwilligers ze niet zijn vergeten en dat TeamUp op een andere manier door kan gaan. Daarom zullen de online filmpjes met toestemming van het COA ook beschikbaar worden gemaakt in de AZC’s.

TeamUp Thuis: ook voor Italiaanse kinderen

TeamUp ondersteunt in samenwerking met SOS kinderdorpen ook kwetsbare kinderen in Italië, waar de coronacrisis op zijn hevigst is. Het gaat om kinderen van wie de ouders in de gevangenis zitten of drugsverslaafd zijn en door de rechter op advies van sociale instanties tijdelijk aan SOS Kinderdorpen zijn toegewezen.

TeamUp via internet op afstand mensen in de Italiaanse kindercentra om de games met kinderen te spelen. Dat is niet alleen een steun in de rug voor de kinderen, maar is ook een teken dat ze niet door de rest van de wereld zijn vergeten.

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Logo AMIF - Europese Unie fonds voor asiel, migratie en integratie - partner War Child

het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Het AMIF Fonds biedt subsidie voor asiel en opvang, integratie en terugkeer.

Naar website