Geen stress meer voor Ariane (11)

Burundi. Het is er allesbehalve veilig. Het politieke geweld heeft velen (opnieuw) tot vluchten gedwongen, waaronder naar buurland Oeganda. Daar woont ook Ariane (11) met haar familie. De vele tegenslagen hebben geleid tot veel onzichtbaar leed en onderdrukte emoties. In het vluchtelingenkamp doet Ariane mee aan TeamUp, een speciaal programma voor gevluchte kinderen.
Girl in Oeganda in red dress, experienced war in Burundi

Het verdriet en de pijn van Ariane verdwijnt zodra TeamUp begint.

Foto: War Child

Wat hadden ze te verliezen?

Vanwege de aanhoudende onrust en conflicten besloot de familie van Ariane tien jaar geleden Burundi zo snel mogelijk te verlaten. Haar broertje was vermoord, haar vader aangevallen en haar huis leeggeroofd. Wat hadden ze te verliezen? De lange en gevaarlijke voettocht bracht hen uiteindelijk in Oeganda. Daar gaat ze naar school en werkt op het land, samen met haar hele familie.

Tot op vandaag de dag voelbaar

Oeganda is het land met de meeste vluchtelingen in Afrika. Zo’n 1.5 miljoen vluchtelingen uit landen als de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan en Burundi vinden er een relatief veilig onderkomen. Veel gevluchte kinderen zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. Dat heeft een enorme impact op hun dagelijkse leven. Zo ook bij Ariane. De gevolgen van de vlucht draagt zij tot op de dag van vandaag met zich mee.

Ariane TeamUp hoepel_Doorbreekhetzwijgen_Oeganda_kind in oorlog_War Child2003XX.jpg

Ariane kan tijdens TeamUp weer even kind zijn.

Foto: War Child

Zorgeloos op school

Maar achter het verdriet en de pijn verschijnt een zichtbaar zorgeloze Ariane als op school TeamUp eenmaal begonnen is. De sessies van TeamUp bieden gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen leren hoe ze met hun gevoelens moeten omgaan. De vaardigheden die ze opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s als stress, vertrouwen en samenwerken. “Sinds we hier TeamUp hebben, ga ik wél met plezier naar school. Ik heb er nieuwe vrienden gemaakt en voel me niet meer alleen,” vertelt Ariane.

Sinds Ariane aan de programma’s van War Child meedoet, praat zij met gemak over haar eigen emoties. En presteert zij ook veel beter op school. Over haar toekomst is Ariane duidelijk. “Ik wil graag voor War Child werken, want ik gun dit andere kinderen ook.”

Children playing blindfolded during TeamUp in Oeganda War Child

Onze activiteiten zijn gekoppeld aan thema's zoals conflict, vriendschap en respect.

Foto: War Child

Meisjes in hun schooluniform in het gras in Oeganda_doorbreekhetzwijgen_War Child_2003XX.jpg

Kinderen leren samen te werken, vriendschappen te sluiten en te ontspannen.

Foto: War Child

Sport- en spel thuis tijdens de coronacrisis

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben we de sport-, spel- en bewegingsactiviteiten moeten stopzetten. Wel bieden we kinderen oefeningen en spelletjes aan om stress te verminderen. We gaan door met het begeleiden van kinderen. Vanaf de drempel van een woning of de ingang van een tent, door de telefoon en via WhatsApp.

Sinds de uitbraak van het coronavirus verveelt Ariane zich enorm want ze kan niet meer meedoen met onze activiteiten. Gelukkig zijn Ariane en haar familie gezond en gaat het goed met ze.

*De naam Ariane is om veiligheidsredenen gefingeerd.