Afghaanse kinderen krijgen psychosociale steun door sport en spel

14 september 2021

Gevluchte Afghaanse kinderen doen mee met TeamUp in Nederland
Op 15 september beginnen wij samen met Save the Children en UNICEF Nederland met het bieden van psychosociale hulp voor Afghaanse kinderen die in Nederland zijn aangekomen. Door middel van spel- en bewegingsactiviteiten biedt ons TeamUp-programma een veilige ruimte voor kinderen om stress en spanning los te laten. Hierdoor kunnen zij beginnen met het verwerken van hun levensbedreigende ervaringen en het bouwen aan een toekomst vrij van angst en gevaar.

Geëvacueerde gezinnen opvangen

Na de evacuatie van honderden gezinnen uit Afghanistan zijn er speciale noodopvanglocaties opgezet, deze centra bieden onderdak en voedsel. Daarnaast is het beschermen en stimuleren van het psychologische- en sociale welzijn van kinderen, families en hun omgeving noodzakelijk. Hier kan TeamUp bij helpen. TeamUp is een programma ontwikkeld door Save the Children, UNICEF Nederland en War Child dat psychosociale ondersteuning biedt aan kinderen met een vluchtelingen- en migratieachtergrond van 6 tot 18 jaar door middel van gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten. Kinderen leren op een positieve manier met hun emoties om te gaan en vriendschappen op te bouwen, wat nodig is om weer zelfvertrouwen te krijgen en een hoopvolle toekomst op te bouwen.

Onzichtbare littekens

"We zijn erg blij dat we onze activiteiten op noodopvanglocatie Heumensoord in de buurt van Nijmegen kunnen starten", zegt Jantsje Koopman, teamleider van het programma TeamUp. "Gevluchte kinderen uit Afghanistan zijn blootgesteld aan ingrijpende en stressvolle ervaringen die je op het eerste gezicht niet ziet. TeamUp pakt deze onzichtbare littekens aan en helpt kinderen omgaan met hun gevoelens en ervaringen, waardoor zij stress en spanning kunnen loslaten. Kinderen zijn bijzonder veerkrachtig, maar moeten wel de kans krijgen om hun nare ervaringen te verwerken. Spel en beweging helpen daarbij", legt zij uit.

“Kinderen zijn bijzonder veerkrachtig, maar moeten wel de kans krijgen om hun nare ervaringen te verwerken. Spel en beweging helpen daarbij."
Jantsje Koopman, teamleider van TeamUp
Als kind gevlucht voor de oorlog in Syrië kan Hoessein in Nederland niet wachten tot hij naar TeamUp mag,  om zijn nare herinneringen te verwerken

Hoessein telt elke week de minuten af tot hij naar TeamUp toe mag

Foto: Michael Jessurun

Hand vasthouden tijdens TeamUp War Child-activiteiten

Bij TeamUp vinden gevluchte kinderen en gezinnen houvast en een vertrouwde omgeving

Foto: Julie Hrudova

Stabiliteit en plezier

TeamUp is er op vaste dagen, vaste tijden en met dezelfde facilitators. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Jantsje Koopman: "Veel kinderen stromen na aankomst door naar een regulier asielzoekerscentrum. Als TeamUp daar ook is, tovert dat een lach op hun gezicht. Iets vertrouwds in een nieuwe omgeving! TeamUp biedt plezier en houvast in een storm van onzekerheid en angst.”

“TeamUp biedt plezier en houvast in een storm van onzekerheid en angst."
Jantsje Koopman, teamleider van TeamUp

TeamUp is actief in 32 opvangcentra verspreid over het land. Op dit moment zit de asielopvang overvol door een langzame doorstroom. De overvolle opvanglocaties met daarbij de onzekerheid over een toekomst in Nederland, zorgen voor extra stress bij de kinderen. Om aan deze dringende behoefte te voldoen, zoekt TeamUp nieuwe vrijwilligers die 4-5 uur per week op deze locaties kinderen kunnen begeleiden. Voor meer informatie en om je aan te melden, stuur een mail naar teamupopvang@savethechildren.nl.