War Child in cijfers

Wat War Child doet met het geld dat we ontvangen van onze Friends, - onze donateurs, bedrijven, fondsen en overheden - daar zijn we heel open over.

Het is namelijk niet ons geld. Het is het geld voor onze hulp aan oorlogskinderen. Daarom is ook ons jaarverslag voor iedereen in te zien. Gewoon online, via www.annualreportwarchild.org

Hogere inkomsten. Uitbreiding van de programma’s. Meer oorlogskinderen geholpen door (inter)nationale samenwerkingen. Op het eerste gezicht lijken dit mooie resultaten. Alleen, zo zien we het zelf niet natuurlijk. War Child kent namelijk geen goede jaren. Liever zijn we helemaal niet nodig.

Maar zolang kinderen de dupe zijn van oorlog, blijft War Child met creatieve wapens vechten voor hun welzijn. Om zoveel mogelijk oorlogskinderen weer kind te laten zijn. Zodat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen. Zodat ze later  op een vreedzame wijze conflicten met vrienden of familie kunnen oplossen.

In 2017 kon War Child een verschil maken in het leven van 374,379 kinderen en volwassenen uit oorlogslanden. We werkten met de meest kwetsbare kinderen, op plekken waar de nood het hoogst was. 

Open Data

War Child gelooft dat het openbaar maken van informatie over projecten bijdraagt aan onze missie om zoveel mogelijk oorlogskinderen te helpen en aan ontwikkelingshulp in het algemeen. Daarom publiceert War Child ‘open data’. Met het publiceren van datasets verschaffen we specifieke informatie over het ‘hoe, wat, waar’ van onze projecten. En door het vergelijken en verrijken van deze data met gegevens van anderen kunnen we leren, verbeteren en daarmee ons werk voor oorlogskinderen relevanter maken.

Lees meer over open data

Lage kosten, 100% gesponsord

Slim met middelen omgaan. Zoveel mogelijk geld reserveren voor de programma’s in het veld. Dat is het streven van War Child. Immers, voor de prijs van een reclamecampagne kunnen we ook een paar duizend oorlogskinderen helpen. Met het geld voor een printer kunnen weer tien kinderen deelnemen aan onze programma’s. 

Daarom hanteerde War Child ook in 2016 een uniek lage kostenbeleid. En is ook vorig jaar samengewerkt met bedrijven die ons sponsorden met diensten en producten. Die reclamecampagne is gesponsord, de printers zijn gedoneerd. Ook in 2017 gold: liefst 100% gesponsord.