Samen halen we de oorlog uit een kind

Voor 8 euro per maand help jij een kind dat in oorlog opgroeit. Word Friend!

Onze Safe Spaces geven hoop

Wat betekent veiligheid voor jou? Voor de Syrische Amar* (9) is het een kamer die op slot kan tegen kidnappers en inbrekers. Toen het geluid van de bommen en geschreeuw te dichtbij kwam, vluchtte zij samen met haar ouders. Haar droom is later terug naar huis te kunnen. In onze Safe Space is ze veilig. We helpen deze kinderen via onze programma’s te leren omgaan met hun heftige ervaringen. We geven hoop terug voor angst.

Een Safe Space voor elk oorlogskind. 

In Libanon leven nu ruim 700.000 gevluchte Syrische kinderen. En elke dag komen er meer bij. Op dit moment zijn er nog lang niet genoeg Safe Spaces om alle kinderen te helpen. Voor € 15.000 kunnen we een Safe Space opzetten. Al voor € 8 per maand help je een kind dat in de oorlog opgroeit. Word Friend! Samen halen we de oorlog uit een kind.

* Amar is voor haar eigen veiligheid een schuilnaam. 

Vanuit het buitenland Friend worden?
Heb je geen Nederlands bankrekeningnummer? Ga dan naar ons internationale donatieformulier voor je donatie. Of maak direct een gift over op NL56 RABO 0166366366 t.n.v. War Child (BIC/SWIFT: RABONL2U).

Disclaimer

Bij betaling via incasso geeft u toestemming aan War Child (Incassant-ID: NL24ZZZ412153930000) om doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen zodat een bedrag van uw rekening afgeschreven kan worden wegens uw donateurschap aan War Child. Ook geeft u hiermee toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van War Child. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

War Child verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Dit is terug te lezen in het privacy statement. Zie https://www.warchild.nl/privacy-statement voor de meeste recente versie. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan War Child, Antwoordnummer 9295, 1000 WZ, Amsterdam of via info@warchild.nl.