De situatie van vluchtelingen

Wereldwijd zijn er ruim 65 miljoen mensen op de vlucht. Dit aantal is hoger dan ooit, en blijft stijgen. De helft van hen is kind. Het grootste gedeelte is op de vlucht in eigen land of regio. Juist daar is War Child actief. Het aantal kinderen dat onmiddellijk behoefte heeft aan psychosociale hulp, scholing en bescherming neemt nog elke dag toe.

Elke dag zijn bijna 35.000 mensen gedwongen hun huis te verlaten. Dit betekent dat één op de 113 mensen op aarde een vluchteling in eigen- of buitenland is, De overgrote meerderheid van de vluchtelingen in de wereld - negen van de 10 - worden ondergebracht in het zuiden, onder leiding van Turkije, Pakistan en Libanon. De helft van de vluchtelingen is afkomstig uit slechts drie door oorlog verscheurde landen - Syrië, Afghanistan en Somalië.

CAPACITEITSPROBLEEM

De instroom van vluchtelingen levert uitdagingen op. Met naar schatting 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen, een kwart van de bevolking, heeft Libanon bijvoorbeeld het hoogste aantal vluchtelingen per capita ter wereld. En dat op een oppervlakte van nog geen kwart van Nederland. Logisch dat dit een capaciteitsprobleem oplevert; er zijn onvoldoende middelen om ouders en kinderen goed op te vangen. Laat staan ze de psychosociale hulp, bescherming en scholing te bieden die zij nodig hebben.

DE TOEKOMST WORDT BEDREIGD

Minou Hexspoor, Manager programma-ontwikkeling in Libanon: "Psychosociale noodhulp is cruciaal in crisissituaties. Kinderen hebben zoveel meegemaakt." Helaas worden er nog veel te weinig kinderen geholpen. Minou: "Er is een capaciteitsprobleem. We hebben niet genoeg middelen om alle kinderen te helpen. Als we nu niet met zijn allen in actie komen, wordt de toekomst van deze generatie bedreigd." Help nu

MAMA, WANNEER GAAN WE WEER NAAR HUIS?

Eén van de miljoenen kinderen die moest vluchten is de 12-jarige Habib uit Syrië. Hij vluchtte samen met zijn ouders naar buurland Libanon toen hun huis door een raketaanval volledig werd weggevaagd. Een raketscherf raakte daarbij Habib’s hoofd. Hij vloog door de lucht maar overleefde de explosie:  “Ik was buiten bewustzijn. Toen ik bijkwam, voelde ik lichamelijk geen pijn. Ik had pijn in mijn hart van wat ik om mij heen zag. Er lagen mensen op de grond. Dood. Twee van mijn vrienden kwamen om,” vertelt hij. Habib mist zijn vrienden, zijn leven in Syrië. Maar voorlopig kunnen ze niet terug. 

DIT DOET WAR CHILD

War Child focust zich vooral op de kinderen. Zij zijn de dupe van een oorlog waar ze niet om hebben gevraagd. Heftige oorlogservaringen staan hun ontwikkeling in de weg. Ze zijn bang, hebben nachtmerries, worden agressief of teruggetrokken. War Child biedt kinderen zoals Habib een veilige plek waar ze hun ervaringen kunnen verwerken en weer voelen hoe het is om kind te zijn. Dat doen we in het conflictgebied of net daarbuiten. Ook biedt War Child bijscholing, zodat kinderen niet te ver achterop raken. 

IN NEDERLAND

War Child, Save the Children en UNICEF Nederland werken samen voor vluchtelingen kinderen in Nederland in het project TeamUp. Gevluchte kinderen hebben vaak traumatische ervaringen opgedaan in het land van herkomst en tijdens hun vlucht. Ze hebben behoefte aan een normaal en stabiel leven. Ontspanning en structuur zijn cruciaal voor de ontwikkeling van deze kinderen. Dat bieden wij door een vast moment in de week te organiseren met recreatieve activiteiten zoals sport, spel, dans en toneel voor kinderen van zes tot achttien jaar.   

6 DINGEN DIE JIJ KUNT DOEN