TeamUp helpt Manar (8) uit Syrië haar draai vinden

Zonder hun ouders vluchtte de achtjarige Manar samen met haar zusje uit Syrië naar Nederland. Hier kunnen zij voor het eerst van hun leven naar school. Mede dankzij de gestructureerde sport- en spelactiviteiten van TeamUp durft Manar zich steeds meer open te stellen.
Manar uit Syrië doet in Nederland mee aan War Child's activiteiten van TeamUp op School

Manar uit Syrië doet nu samen met haar zusje mee aan de activiteiten van TeamUp

Foto: Kris Pouw

Als alles nieuw is

Voor Manar was het allemaal even wennen. Een nieuw land, voor het eerst naar school, de Nederlandse taal leren. Tijdens de TeamUp-sessies op school heeft ze plezier en kan ze haar hoofd even leegmaken. Manar houdt erg van sporten en buitenspelen en bloeit hierdoor helemaal op bij TeamUp op School. “In Syrië waren mijn leukste herinneringen spelen en rennen en naar de winkels gaan”, vertelt ze.

Met onze methode TeamUp bieden we sinds 2017 spel- en bewegingsactiveiten aan gevluchte kinderen op verschillende (nieuwkomers)scholen door heel Nederland. Spelenderwijs leren kinderen zoals Manar en haar zusje hier hoe ze kunnen omgaan met emoties als angst, boosheid en stress.

Gevoel van veiligheid

Ook Mariamne, directeur van de taalklassen op Manars school, is enthousiast over de TeamUp. Ze ervaart van dichtbij wat de methode voor kinderen als Manar betekent. “Manar is bij ons gekomen als een heel stil en rustig meisje. Het is heel bijzonder om te zien hoe zij zich heeft ontwikkeld, mede dankzij TeamUp. Zij durft zich nu veel meer open te stellen. De kinderen bij ons op school hebben alles wat ze kenden achter zich moeten laten. Daarom is het extra belangrijk dat zij zich hier welkom en veilig voelen.”

“Het is bijzonder om te zien hoe Manar zich mede dankzij TeamUp heeft ontwikkeld"
Mariamne, directeur van de taalklassen
Manar uit Syrië doet in Nederland mee aan War Child's activiteiten van TeamUp op School

Manar houdt erg van sporten en buitenspelen en bloeit hierdoor helemaal op bij TeamUp

Foto: Kris Pouw

Schooldirecteur Mariamne heeft Manar uit Syrië zien opbloeien tijdens War Child's TeamUp

Directeur Mariamne: “Het is heel bijzonder om te zien hoe Manar zich heeft ontwikkeld, mede dankzij TeamUp"

Foto: Kris Pouw

Wat TeamUp betekent voor kinderen als Manar

“Op een reguliere school, waar kinderen de Nederlandse taal beheersen, kun je in gesprek gaan over gevoelens. Is een kind verdrietig, dan kun je daarnaar vragen en kan een kind uitleggen wat er aan de hand is. Dit is lastiger voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken. Tijdens de sessies leren kinderen zich openstellen en voelen ze bepaalde emoties waar je als TeamUp-begeleider op dat moment op kunt reageren,” vertelt Mariamne.

Juist dit is belangrijk voor kinderen die al veel hebben meegemaakt. Zo ook voor Manar. Haar vader is overleden en haar moeder woont nog in Syrië. Samen met haar zusje woont ze bij hun oom, waar er goed voor hen gezorgd wordt. "Toch blijft het onvoorstelbaar dat kinderen hier zonder ouders heenkomen", zegt Mariamne.

Manar uit Syrië doet in Nederland mee met War Child's activiteiten van TeamUp op School

Met Manar gaat het goed. Ze vindt TeamUp erg leuk en maakt op school steeds meer vriendinnetjes

Foto: Kris Pouw

De waarde van werken met thema’s

Tijdens de TeamUp-activiteiten wordt weinig taal gebruikt, waardoor alle kinderen - ongeacht de taal die zij spreken - kunnen meedoen.Volgens leerkracht Nick, die wekelijks TeamUp-sessies begeleidt, is de non-verbale communicatie belangrijk: “Zonder al te veel woorden kun je spellen doen die gekoppeld zijn aan een bepaald thema. Vandaag stond de sessie in het teken van anderen helpen en zelf om hulp vragen. Door hier op een speelse manier aandacht aan te besteden, kun je dit met hen in praktijk brengen. Kinderen die hierheen komen hebben vaak veel meegemaakt. Door TeamUp en de sociale vaardigheden die ze tijdens de activiteiten opdoen, help je hen verder in hun ontwikkeling."

Met Manar gaat het goed. Ze vindt TeamUp erg leuk en maakt op school steeds meer vriendinnetjes. Wat ze later wil worden, weet ze nog niet. Wel wil ze graag wonen in een mooi wit huis met het liefst een trampoline.