Bayan (13) uit Beiroet overwint de ene na de andere tegenslag

Twee jaar na de explosies in Beiroet en tijdens de - wat voelt als oneindige - coronapandemie staat Libanon aan de rand van de afgrond. De aanhoudende economische en politieke crisis raakt de Libanese bevolking hard. Toch laat de dertienjarige Bayan zich niet uit het veld slaan. Horen en spreken kan zij niet meer, maar haar levenslust én geloof in de toekomst is er niet minder om. Dit is haar indrukwekkende verhaal.

Sociale uitsluiting

Bij War Child zijn wij elke dag getuige van de veerkracht van kinderen. Toch zijn we niet minder verbaasd als we een nieuwe superster tegenkomen. Vanaf haar geboorte wordt Bayan (13) achtervolgd door ziekte en tegenslag. Als baby verloor ze haar gehoor en daarmee ook haar vermogen om te kunnen spreken. Opgroeiend in Libanon - een land dat geteisterd wordt door een economische crisis en politieke onrust - was de kans om haar dromen na te jagen nihil. Voeg daar nog haar handicap aan toe en ze werd al snel uitgesloten van het reguliere onderwijs. Naar school kunnen was voor haar een droom.

FEIT: In Libanon is slechts 1% van de kinderen in de leerplichtige leeftijd met een handicap ingeschreven in het reguliere openbare onderwijs.

211101_Lebanon_Bayan_Child_Story

Bayan werd op jonge leeftijd uitgesloten van het reguliere onderwijs en zat haar hele jeugd thuis

Foto: Ralph Dargham

211101_Lebanon_Bayan_Child_Story

Door haar handicap en de situatie in Libanon leek de kans klein dat Bayan haar dromen kan waarmaken

Foto: Ralph Dargham

Onderwijs, psychosociale steun en bescherming

Op een dag, een paar jaar geleden, stuitte haar moeder in Wadi Khaled op het War Child-programma 'Future is Ours'. Dit programma - dat wij samen met lokale partner Akkar Network for Development met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitvoeren - is specifiek gericht op het opbouwen van een meer inclusieve leeromgeving.

Eén van de manieren waarop we dit bereiken is door psychosociale ondersteuning en case-management diensten op te nemen in het onderwijsprogramma. De leerkrachten en begeleiders van War Child zoeken naar creatieve manieren om Bayan over haar handicap heen te helpen zodat zij met leren te beginnen. Ook nemen ze nemen de tijd om haar aan haar klasgenoten voor te stellen; om hen haar handicap uit te leggen en ervoor te zorgen dat zij haar ook steunen.

Bekijk de video van Bayan

Bayan bloeit op

Met haar nieuwe groep vrienden en meer zelfvertrouwen, bloeide Bayan snel op. Haar academische voortgang had immers minder te maken met haar capaciteiten - en veel meer met haar gebrek aan sociale blootstelling en interactie door de jaren heen. De coronapandemie heeft deze kwetsbaarheden voor Bayan en vele anderen vergroot. Uit ons onderzoek in Libanon blijkt dat 74% van de ondervraagde kinderen behoefte heeft aan psychosociale steun, waarbij beperkte toegang tot scholen en speelplaatsen als reden werd opgegeven voor negatief gedrag, verdriet en eenzaamheid.

“Toen ze lessen begon te volgen in het centrum, werd ze een ander mens. Haar welzijn verbeterde drastisch - van een dieptepunt naar extatisch."
Soumaya, de lerares van Bayan
211101_Lebanon_Bayan_Child_Story8.jpg

Bayans docent Soumaya heeft haar enorm vooruit zien gaan tijdens de lessen

Foto: War Child

211101_Lebanon_Bayan_Child_Story

Met haar nieuwe groep vrienden en meer zelfvertrouwen, bloeide Bayan snel op

Foto: Ralph Dargham

Vasthouden aan hoop

In korte tijd is Bayan ontzettend gegroeid. Ze heeft van jongs af aan tegenslagen weten te overwinnen en bloeit sinds ze mee kan doen aan onze programma's steeds meer op. Toch is haar strijd nog niet gestreden. In Libanon zijn de gevolgen van de explosies twee jaar terug, de coronacrisis en de economische crisis nog elke dag voelbaar.

"De mensen in Libanon zitten in de overlevingsstand", zegt onze collega van War Child Libanon. "Het is essentieel dat wij kinderen zoals Bayan de steun geven die zij nodig hebben. Alleen zo kan Bayan - en haar hele generatie - de hoop in onze toekomst behouden."