Resultaten

In 2021 maakten wij het verschil in het leven van 648.477 kinderen en volwassenen getroffen door conflict. Een resultaat om trots op te zijn, maar we zijn er nog lang niet.

Wij baseren onze methodes op onderzoek, ervaring, feiten en cijfers. Door het delen van onze expertise bereiken wij - samen met anderen - steeds meer kinderen in oorlog. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van onze resultaten.

War Child TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

TeamUp-vrijwilliger Lise met kinderen in een AZC

Foto: Julie Hrudova

Team Up voor gevluchte kinderen in Nederland

Spelen in een AZC in Nederland

Foto: Julie Hrudova

TeamUp geeft houvast in AZC's

Samen met Save the Children en UNICEF Nederland startte War Child in 2015 ‘TeamUp’ voor gevluchte kinderen in Nederlandse opvanglocaties. TeamUp biedt kinderen van 6 tot 18 jaar gestructureerde recreatieve sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Een vast team van vrijwilligers faciliteert activiteiten op vaste tijdstippen in de week, volgens een vaste structuur. Dit geeft de kinderen houvast en altijd iets om naar uit te kijken. Zo kunnen kinderen zich ontspannen en hun nare ervaringen een plek geven.

Internationale stappen zetten

Deze methode bleek zeer succesvol; TeamUp werd in 2017 ingezet op Nederlandse scholen én gelanceerd in het buitenland. In 2021 namen wereldwijd ruim 190.000 kinderen deel aan TeamUp-sessies. Kinderen die ernstige stress, angst of boosheid vertoonden werden door onze TeamUp-vrijwilligers doorverwezen, zodat ook zij de juiste hulp kregen.

“Gevluchte kinderen in Nederland hebben dringend ontspanning en regelmaat nodig. TeamUp geeft hen dit."
Ernst Suur, projectleider TeamUp

Toekomstplannen

Ons uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk gevluchte kinderen - waar ook ter wereld – te helpen. Daarom breidt TeamUp uit naar meer locaties, zowel in opvangcentra als op scholen. Ook zullen wij TeamUp in het buitenland verder uitbreiden, waaronder in Zuid-Soedan en de bezette Palestijnse gebieden.

Kinderen leren in Libanon via War Child's Can't Wait to Learn op tablets - meisje bij raam

In Soedan en Libanon leren wij gevluchte kinderen spelenderwijs lezen, tellen en rekenen

Foto: War Child

Can't Wait to Learn tablets kinderen onderwijs bieden door War Child

Al snel krijgen de kinderen de smaak te pakken met de educatieve spellen

Foto: War Child

Alle kinderen hebben recht op onderwijs

Meer dan 32 miljoen kinderen uit conflictgebieden zien nooit een leraar. Omdat er in hun land oorlog is of was. Of omdat ze gevlucht zijn. Daarom ontwikkelden wij samen met (inter)nationale projectpartners een innovatieve lesmethode: Can’t Wait to Learn. Want deze generatie kinderen kan niet wachten om te leren.

Recente mijlpalen

Dankzij Can't Wait to Learn konden het afgelopen jaar...

  • meer dan 14.696 kinderen in oorlog sneller kwalitatief onderwijs volgen;
  • kinderen in Jordanië, Libanon, Soedan, Oeganda, Tsjaad en Bangladesh tabletonderwijs krijgen;
  • educatieve spellen ontwikkeld worden voor verschillende reken- en leesniveaus
  • de spellen in zowel het Engels als Arabisch worden gespeeld

Gebaseerd op onderzoek

Vanaf het begin is er uitgebreid onderzoek gedaan naar Can’t Wait to Learn. Regelmatig hebben wij de methode en behaalde resultaten wetenschappelijk geëvalueerd. Dit doen wij met erkende meetinstrumenten en methodologieën. Zo garanderen wij niet alleen kwaliteitsonderwijs, maar dragen wij ook bij aan kennisontwikkeling in de sector 'onderwijs in noodsituaties'. Benieuwd hoe dit eruit ziet?