Vrijwilligerswerk voor gevluchte kinderen: "Ik ga altijd met een glimlach naar huis"

Heidi Timmerman is vrijwilliger bij TeamUp, ons programma voor gevluchte kinderen in Nederland. Ze is al sinds 2015 een bevlogen vrijwilliger; nog steeds komt Heidi na elke sessie glimlachend thuis. "Het plezier dat je bij de kinderen ziet als ze touwtjespringen is fantastisch."
Vrijwilligerswerk bij TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

Vrijwilliger Heidi Timmerman begeleidt de TeamUp-activiteiten voor gevluchte kinderen in Nederland

Foto: War Child

Heidi vertelt ons wat ze de afgelopen jaren meemaakte als vrijwilliger voor TeamUp. Wat betekent het voor haar om wekelijks sport- en spelactiviteiten te begeleiden voor gevluchte kinderen?

Herinner jij jouw eerste sessie nog?

Absoluut! De eerste sessie was ontzettend spannend, de dynamiek tussen kinderen was in de eerste instantie niet heel goed. Ik kan mij de eerste sessies herinneren als chaotisch en veel kinderen van die tijd staan nog goed op mijn netvlies.

Vertel!

Tijdens één van de eerste sessies slaagde een kind erin om binnen tien seconden een ander kind ongeveer een blauw oog te slaan. Toen dacht ik: wow, dit zijn echt kinderen die veel hebben meegemaakt. Dat zijn momenten die je bijblijven. Dan denk je: hoe gaan we dit in goede banen leiden? Ook bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) werd al snel duidelijk dat dit kind meer hulp nodig had. Bij TeamUp heb je een signalerende functie. Ik heb hem later teruggezien in onze sessies: toen dacht ik jeetje! Wat heb jij veel progressie geboekt binnen een jaar, petje af!

“Toen ik hem later terugzag in onze sessies dacht ik jeetje! Wat heb jij veel progressie geboekt binnen een jaar, petje af!"
Heidi, vrijwilliger bij TeamUp

Dit doet TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederlandse opvanglocaties

Kun je een band opbouwen met de kinderen?

Je bent er slechts een paar uur in de week en het verloop van de kinderen is groot, dus een individuele band opbouwen is vaak lastig. Het contact vindt vooral plaats op groepsniveau. Vaak ben ik doordeweeks in mijn hoofd ook bezig met de kinderen en activiteiten, je bent zo met ze begaan. Soms heb ik, naast die paar uur TeamUp, ook contact met het COA over bepaalde kinderen waar we ons zorgen om maken. Het is aan hen om dat verder op te pakken: TeamUp is er voor de sport- en spelactiviteiten op een vast moment in de week.

“Werken op groepsniveau, dat is wat TeamUp doet, maar met een impact op elk individueel kind."
Heidi, vrijwilliger bij TeamUp
TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

Vrijwilligers begeleiden sport- en spelactiviteiten voor gevluchte kinderen in Nederland

Foto: Julie Hrdova

Mali participates in TeamUp - War Child in Uganda

Ook in Oeganda leert TeamUp kinderen omgaan met hun emoties

Foto: War Child

Heb je wezenlijke veranderingen gezien bij kinderen?

Ja, zowel individueel als binnen de groep. In het begin is er vaak agressie tussen en verdriet bij de kinderen, maar gaandeweg zie je echt onwijs veel positieve ontwikkelingen. Ook doordat ze wat structuur krijgen en ze naar school kunnen. Wat we ook geregeld horen van het COA is dat de kinderen onderling nu veel meer samen spelen, dankzij TeamUp.

Soms denk ik weleens als ik aan kom lopen: ik kan wel weer gaan! Dan zijn ze in groepjes al spelletjes aan het doen die ze hebben opgepikt van school en TeamUp of zelf verzonnen. Fantastisch om mee te maken.

Zijn er soms lastige momenten tijdens een TeamUp-sessie?

Ik heb er soms moeite mee als kinderen agressief reageren. Vaak begrijp ik waar het vandaan komt, maar soms kan ik er op dat moment even niets mee. Je moet zorgen dat de sessie draait en dat de andere kinderen ook veilig zijn. Ik denk dan: het spijt mij ontzettend wat je hebt meegemaakt, maar ik kan bepaald gedrag niet tolereren. Je moet grenzen stellen. Dat zijn moeilijke momenten, want je wilt iemand zo graag positief bekrachtigen. Je wenst hem of haar dan alle steun van de wereld, maar jij kan het op dat moment even niet of slechts beperkt bieden.

Gevluchte kinderen krijgen dankzij TeamUp op School psychosociale ondersteuning door middel van sport- en spel oefeningen met War Child

Kinderen tijdens TeamUp-activiteiten in Nederland

Foto: War Child

Waar zit jouw voldoening in?

In het zien van positieve ontwikkelingen bij kinderen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Dan kun je ze met vertrouwen loslaten. Mijn voldoening zit ook in kleine momenten. Het plezier dat je bij de kinderen ziet als ze touwtjespringen is fantastisch! Of wanneer een jongen die boos is tijdens een TeamUp-sessie even later een ander kind even overeind helpt. Dat zijn echt top-momentjes en dat moet je ook aan het kind laten merken.

Wat maakt het de moeite waard om wekelijks tijd te steken in TeamUp?

De kinderen. Ik leer zoveel van ze. Daarnaast is mijn team van vrijwilligers enthousiast en stabiel, dat helpt ook. Ik haal echt elke week plezier uit TeamUp. Ik ga altijd met een glimlach naar huis.

Net zoals Heidi sport en spel begeleiden voor gevluchte kinderen op een locatie bij jou in de buurt?

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Logo AMIF - Europese Unie fonds voor asiel, migratie en integratie - partner War Child

het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Het AMIF Fonds biedt subsidie voor asiel en opvang, integratie en terugkeer.

Naar website