Innovatief onderwijsprogramma Can't Wait to Learn nu ook inzetbaar voor Oekraïense kinderen in Nederland

28 oktober 2023

War Child's Can't Wait to Learn Programme in Ukraine
Miljoenen basisschoolkinderen uit Oekraïne kunnen door de oorlog niet naar school. Een jaar geleden vroeg de Oekraïense regering onze hulp om leerlingen - ondanks de noodsituatie - toch onderwijs te kunnen blijven geven. In samenwerking met het Oekraïense ministerie van Onderwijs en Wetenschap en de hulporganisatie Osvitoria hebben wij een Oekraïense versie van ons digitale onderwijsprogramma Can't Wait to Learn gelanceerd. Ook in Nederland neemt de belangstelling voor deze app toe.

Recht op onderwijs

Vorig jaar ontwikkelden wij in slechts drie maanden tijd een Oekraïense versie van Can't Wait to Learn. Samen met het Ministerie van Onderwijs en onderwijsdeskundigen in Oekraïne is een kwalitatief hoogwaardig onderwijsprogramma ontwikkeld dat qua context en inhoud aansluit bij het Oekraïense curriculum. Met de hulp van Oekraïense kinderen en kunstenaars werd een leerwereld ontworpen waarin zij hun land en cultuur herkennen - en die hun dromen weerspiegelt.

Ernst Suur, directeur War Child Nederland: “Ons digitale programma Can't Wait to Learn overbrugt de onderwijskloof die voor veel Oekraïense kinderen is ontstaan. Het biedt ze lessen van topklasse en sluit aan bij de wereld die ze kennen met op maat gemaakte educatieve games. Op deze manier krijgen Oekraïense kinderen het onderwijs waar ze recht op hebben."

“Can't Wait to Learn overbrugt de onderwijskloof die voor veel Oekraïense kinderen is ontstaan. Op deze manier krijgen Oekraïense kinderen het onderwijs waar ze recht op hebben."
Ernst Suur, directeur War Child Nederland
CWTL

WERELDWIJD KRIJGEN SINDS 2012 AL MEER DAN 59.000 KINDEREN ONDERWIJS DANKZIJ ONS CAN'T WAIT TO LEARN-PROGRAMMA

Foto: Merel Sas

War Child's Can't Wait to Learn App for Ukrainian children

Met de hulp van Oekraïense kinderen en kunstenaars ontwierpen wij een leerwereld waarin zij hun land en cultuur herkennen

Foto: Merel Sas

Oplossing voor onderwijskloof

Kinderen van Oekraïense vluchtelingen hebben het recht om in Nederland naar school te gaan. Op dit moment zijn er in Nederland 18.000 Oekraïense kinderen in de schoolgaande leeftijd. Om het integratieproces te bevorderen, gaan de kinderen eerst naar de Taalschool. Een school met speciale voorzieningen voor anderstaligen. Hoewel de Nederlandse overheid zich de afgelopen 1,5 jaar met succes heeft ingezet om meer inburgeringsscholen te openen, is er sinds de snelle groei van het aantal nieuwkomerskinderen nog steeds een wachtlijst. Er is een tekort aan speciale scholen, klaslokalen en leerkrachten die met deze groep kinderen kunnen werken. Oekraïense kinderen behoren tot deze groep.

Can't Wait to Learn kan dan een oplossing zijn en helpen om een groeiende onderwijskloof te overbruggen terwijl ze wachten op onderwijs. Hoewel het geen lange termijn oplossing biedt, helpt het basisschoolkinderen om rekenen in hun moedertaal te leren wanneer er geen hulp van een leerkracht beschikbaar is en om op schema te blijven met het schoolprogramma. Daarnaast biedt de app Oekraïense leeslessen en helpt het kinderen om verbonden te blijven met hun eigen taal en cultuur.