Nieuwkomerskinderen presteren beter door spel en beweging op school

26 oktober 2020

Gevluchte kinderen krijgen dankzij TeamUp op School psychosociale ondersteuning door middel van sport- en spel oefeningen met War Child
Kinderen die net in Nederland zijn, presteren beter als op school structureel aandacht wordt besteed aan hun sociaal-emotioneel welzijn. Dit blijkt uit een extern evaluatierapport van ons programma TeamUp op School. Met spel- en bewegingsactiviteiten bevordert TeamUp de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat hier meer aandacht voor komt binnen het nieuwkomersonderwijs.

Na een moeilijke en angstige tijd in hun land van herkomst, krijgen kinderen in Nederland te maken met nieuwe stressfactoren zoals de asielprocedure, een nieuwe cultuur en een klas vol leeftijdsgenoten die ze niet kunnen verstaan. Veel kinderen hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Tijdens de TeamUp-activiteiten leren kinderen van zes tot twaalf jaar hoe ze met hun gevoel moeten omgaan.

“Jesus kwam teruggetrokken en afwachtend binnen” aldus zijn leerkracht Cora.

Gedrag

“Vaak kunnen we in het gedrag van kinderen terugzien welke bagage ze achter zich aanslepen”, legt leerkracht Cora Cijvat uit. Cora werkt op een taalschool in Tilburg. “Soms zijn ze heel boos, gestrest of ze kunnen hun emoties niet uiten.” Het is belangrijk dat daar aandacht aan wordt besteed. “Ruimte in je hoofd is nodig om te kunnen leren en ontwikkelen.”

Taal is ondergeschikt

Daarom doet Cora elke week TeamUp-activiteiten met de kinderen in haar klas. “Taal is hierbij ondergeschikt; emoties tonen, plezier maken en bewegen staan voorop.” Volgens Cora voelen kinderen zich tijdens de activiteiten veilig en kunnen ze echt zichzelf zijn. “Je ziet kinderen tot rust komen, opbloeien en er ontstaat een groepsgevoel.”

Activiteiten van TeamUp op school, zoals trefbal, dragen bij aan het psychosociale welzijn van kinderen die opgroeien in oorlog

Tijdens trefbal leren kinderen samenwerken in een team en omgaan met frustratie.

Foto: Michael Jessurun

Hoe werkt dat dan?

Een veelvoorkomende activiteit bij TeamUp is ‘spiegelen’, waarbij een tweetal elkaars bewegingen nauwkeurig moet volgen. Zo leren kinderen te luisteren zonder te praten, zichzelf aan te passen aan de ander en om de beurt leider te zijn. En bij ‘trefbal’ leren ze samenwerken in een team en op een gezonde manier omgaan met frustratie. Allemaal vaardigheden die kinderen in het dagelijks leven goed kunnen gebruiken.

Evaluatieonderzoek

Onlangs heeft TeamUp op School een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Uit interviews met 50 deelnemende kinderen is gebleken dat de TeamUp onder andere helpt bij het aangaan van sociale verbindingen, het krijgen van meer energie en als uitlaatklep voor stress. Daarnaast wordt de rolwisseling van leerkracht naar iemand die meedoet met de activiteiten door de kinderen erg gewaardeerd. Bekijk de belangrijkste resultaten in onze infographic.

TeamUp op School is een programma van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland in samenwerking met de CED-Groep.