Mohammed (13) werd jarenlang gepest en gediscrimineerd

Mohammed (13) was vier jaar oud toen hij het strijdtoneel in Syrië ontvluchtte. Zeven jaar lang woonde hij in Jordanië, waar hij gediscrimineerd en gepest werd. Sinds twee jaar woont hij in Nederland. Emoties uiten vindt hij soms lastig, maar daar helpen de TeamUp-activiteiten hem bij. “Ik vind het fijn dat er aan iedereen wordt gevraagd hoe het gaat. Dat gebeurde in Syrië en Jordanië niet.”
Nieuwkomerkind uit Syrie krijgt naast onderwijs ook sport en speloefeningen van TeamUp

Zowel de confrontatie met oorlog en geweld als pesterijen hadden een negatieve invloed op Mohammed.

Foto: Michael Jessurun

“Eigenlijk kan ik niet meer goed herinneren hoe ik naar Jordanië ben gevlucht”, Mohammed haalt zijn schouders op. “Ik was aan het slapen denk ik”, zegt hij giechelend. De reden waarom hij is gevlucht, staat wel in zijn geheugen gegrift: “Als ik aan het spelen was, hoorde ik gevechtsvliegtuigen en andere rare geluiden. Dan renden we altijd naar binnen”. De alles vernietigende burgeroorlog maakte hem bang. Hij denkt niet vaak terug aan deze nare periode, maar ziet wel op het nieuws hoe slecht het in Syrië gaat.

“Als ik aan het spelen was, hoorde ik gevechtsvliegtuigen en andere rare geluiden. Dan renden we altijd naar binnen."
Mohammed, Syrië

Pesten

Het leven in Jordanië was niet makkelijk, hij werd veel gepest. “Kinderen riepen altijd naar mij: ‘hé, jij komt uit Syrië, daar is oorlog, dus jij bent slecht’.”

Pesten is iets waar gevluchte kinderen vaak mee te maken krijgen. In het land van aankomst worden ze niet altijd door iedereen geaccepteerd. Naast de confrontatie met oorlog en geweld, worden ze ook blootgesteld aan andere stressfactoren zoals pesterijen. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Ze kunnen teruggetrokken worden, aanhankelijk of juist extreem boos.

Corona

Gelukkig gaat het in Nederland beter: “Hier word ik niet geplaagd en loop ik met mijn broertje naar school.” Mohammed had de pech dat hij op school kwam tijdens de coronacrisis. Zijn leerkracht Cora vertelt: “We hadden alleen online contact met hem. Het was voor Mohammed lastig om een band om te bouwen met andere kinderen.”

Gevlucht voor oorlog kunnen kinderen in Nederland meedoen aan TeamUp op School ter bevordering van hun psychosociaal welzijn_War Child

Mohammed kwam op school tijdens de coronacrisis waardoor hij alleen online contact met anderen had.

Foto: Michael Jessurun

Gevluchte kinderen krijgen dankzij TeamUp op School psychosociale ondersteuning door middel van sport- en spel oefeningen met War Child

De TeamUp-activiteiten helpen Mohammed om vriendschappen te sluiten.

Foto: Michael Jessurun

TeamUp op School

Inmiddels zijn de scholen weer open. Eén keer per week doet Mohammed mee met de spel- en bewegingsactiviteiten van TeamUp, die hem helpen in contact te komen met andere kinderen en vriendschappen te sluiten. “Door TeamUp leer ik met andere kinderen samen te spelen.” Er wordt een omgeving gecreëerd waarin kinderen zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en hun emoties in het spel kunnen uiten.

“Het gaat bij TeamUp niet om winnen, want verliezen hoort er ook gewoon bij"
Mohammed, Syrië

Hoe gaat het?

De TeamUp-activiteiten worden altijd afgesloten door aan kinderen te vragen hoe het met ze gaat. Er is ruimte voor gevoelens die de kinderen hebben ervaren tijdens de activiteiten, zoals boosheid, angst en blijheid. Kinderen leren zo emoties te herkennen. “In Syrië en Jordanië vroegen ze dat nooit aan mij”, vertelt Mohammed. Volgens Cora is dat erg waardevol voor hem: “Hij mag beseffen dat niet alleen leren belangrijk is, maar dat er ook leuke momenten mogen zijn en dat hij zich mag uiten”. Door de activiteiten wordt Mohammed langzamerhand wat vrijer.

Onderzoek

Onlangs heeft TeamUp op School een evaluatieonderzoek gedaan naar de kwaliteit van implementatie van TeamUp op scholen en de mogelijke effecten van de activiteiten op het psychosociale welzijn van kinderen. Bekijk de belangrijkste resultaten in onze infographic.