Docent Cora helpt Jesus (9) zijn hoofd leegmaken met TeamUp

Je hebt alles achtergelaten. Na een vaak beangstigende tocht kom je aan in Nederland. En voordat je het weet, zit je in de Nederlandse schoolbanken. Dat is voor de meeste kinderen wel even wennen. Zo ook voor de 9-jarige Jesus uit Cora's klas.

“Jesus kwam teruggetrokken en afwachtend binnen” aldus zijn leerkracht Cora.

“In Eritrea werd ik op school geslagen en werd er veel gevochten”, vertelt Jesus. Hij woont nu één jaar in Nederland. Jesus: “in het begin vond ik het niet leuk in Nederland, want ik kon geen Nederlands of Engels.” Zijn leerkracht Cora zag dat ook terug in zijn gedrag: “Jesus kwam teruggetrokken en afwachtend binnen”. Ze geeft al zes jaar les aan kinderen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

De achtergronden en leeftijden van de kinderen bij haar in de klas lopen uiteen. Sommige komen uit een asielzoekerscentrum en hebben een tijdelijke verblijfsvergunning, andere zijn gekomen voor gezinshereniging of zijn arbeidsmigranten. “Dat maakt mijn werk ontzettend veelzijdig en uitdagend”, vervolgt Cora.

Ruimte in je hoofd

Naast vakken als taal en rekenen, besteedt Cora ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. “Vaak kunnen we in het gedrag van kinderen terugzien welke bagage ze achter zich aanslepen. Soms zijn kinderen heel boos, gestrest of kunnen hun emoties niet uiten.” Zolang daar geen aandacht aan wordt besteed, kunnen we ook niet van kinderen verwachten dat ze alle stof tot zich nemen. “Ruimte in je hoofd is nodig om te leren en ontwikkelen”, stelt Cora.

Kinderen zoals Jesus, gevlucht voor oorlog in hun eigen land, kunnen dankzij TeamUp op School leren omgaan met hun emoties

Er moet meer aandacht besteed worden aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Pas dan kunnen kinderen pas echt leren.

Foto: Michael Jessurun

TeamUp op School

Daarom doet Cora elke week TeamUp met de kinderen. “TeamUp biedt spel- en bewegingsactiviteiten waarbij weinig woorden nodig zijn.” Taal is tijdens de activiteiten ondergeschikt, het ervaren van plezier en emoties staat voorop. “Door de activiteiten ervaren de kinderen de emoties zélf, omdat ze zélf de activiteiten doen. Kinderen worden daar blij van, bang of boos.” Cora omschrijft de activiteiten als een moment waarbij ze zichzelf kunnen zijn.

“Je ziet kinderen tot rust komen, opbloeien en er ontstaat een groepsgevoel."
Leerkracht Cora

Teleurstelling

Vanaf de start van de activiteiten passeren alle emoties de revue. Met trefbal willen alle kinderen winnen, zo ook Jesus. Als hij een ronde verliest, is de teleurstelling zichtbaar aanwezig. “Ik vind TeamUp stom, omdat de juffrouw zei dat het andere team ook een keer moest winnen”, vertelt hij. Boos gaat Jesus op de bank zitten. Ook hiervoor is TeamUp bedoeld. Jesus leert emoties herkennen als boosheid en teleurstelling, en hiermee omgaan door een time-out te nemen. Vaardigheden die hij in het dagelijkse leven ook kan gebruiken.

Activiteiten van TeamUp op school, zoals trefbal, dragen bij aan het psychosociale welzijn van kinderen die opgroeien in oorlog

Tijdens trefbal passeren alle emoties de revue, van boosheid tot teleurstelling.

Foto: Michael Jessurun

Samenwerken

Bij de volgende activiteit staat samenwerken voorop. Iedereen moet zo snel mogelijk door de hoepel en deze doorgeven aan de volgende persoon. Al snel verschijnt er een grote glimlach op het gezicht van Jesus, en moedigt hij zijn teamgenoten aan.

Door de activiteiten ziet Cora hem veranderen: “hij wordt langzaam meer zichzelf, hij gaat streken uithalen, wordt blijer en voelt zich op zijn gemak.”

Kinderen die opgroeien in oorlog kunnen moeite hebben anderen te vertrouwen, met TeamUp leren ze dit weer War Child

Kinderen leren door TeamUp samen te werken en elkaar aan te moedigen.

Foto: Michael Jessurun

Onderzoek

Onlangs heeft TeamUp op School een evaluatieonderzoek gedaan naar de kwaliteit van implementatie van TeamUp op scholen en de mogelijke effecten van de activiteiten op het psychosociale welzijn van kinderen. Bekijk de belangrijkste resultaten in onze infographic.