Hoe helpt War Child families in conflictgebieden?

6 april 2023

Nadine en haar familie zijn gevlucht uit Syrië en doen in Libanon mee met War Child's programma's | Laat oorlog geen generaties duren
In oorlog zijn families de lijm die alles bij elkaar houdt. Maar de stress van vluchten voor - of leven met - oorlogsgeweld kan het moeilijker maken voor familieleden om elkaar te steunen. Onze speciale programma's helpen voorkomen dat gezinsproblemen opstapelen en traumatische ervaringen van generatie op generatie worden doorgegeven. Ontdek hoe wij families zoals die van de Syrische Nadine (11) de kans geven samen sterk te staan - juíst in oorlogstijd.

Families onder hoge druk

Bovenop stressfactoren die de meeste gezinnen welbekend zijn - zoals de balans tussen werk en gezin - kampen veel families in oorlog met schrijnende armoede, psychosociale problemen en toenemend geweld in de gemeenschap en thuis. Wereldwijd leven miljoenen families in conflictgebieden. Families zoals die van de 11-jarige Nadine uit Syrië. De onzekerheid en enorme druk die ouders in conflictsituaties ervaren vermindert niet alleen hun eigen welzijn - het maakt het voor hen vaak moeilijker om er voor hun kinderen te kunnen zijn.

Sommige ouders worden overbeschermend, terwijl anderen juist te streng optreden. Of de stress, zorgen en het verdriet van ouders slaat over op hun kinderen. Hierdoor voelen veel kinderen zich onzeker, angstig of alleen. Na verloop van tijd heeft dit grote negatieve gevolgen voor het welzijn van kinderen. En dat terwijl kinderen in conflictgebieden de bescherming en steun van hun ouders juist heel hard nodig hebben.

“Sinds mama aan het programma van War Child meedoet, gaat het beter thuis. We praten meer en ze wordt minder snel boos."
Nadine (11) vluchtte met haar ouders, broers en zussen uit Syrië
Nelson en zijn familie vinden weer hoop na hun vlucht naar Oeganda | War Child

Nelson en zijn familie vluchtten van DR Congo naar Oeganda, waar zij met onze hulp hun leven weer op de rit krijgen

Foto: Michael Jessurun

De Syrische Nadine en haar moeder wonen in een vluchtelingenkamp in Libanon

In een Libanees vluchtelingenkamp bieden wij de uit Syrië gevluchte Nadine en haar moeder psychosociale steun

Foto: War Child

Ouders in hun kracht zetten

Het is van levensbelang dat ouders er voor hun kinderen kunnen zijn - hoe en waar dan ook. Daarom zet ons ouderprogramma ouders en verzorgers in hun kracht - zodat zij de ouders kunnen zijn die hun kinderen nodig hebben. Het speciale programma vermindert stress en verbetert het psychosociale welzijn van ouders en verzorgers in oorlog. In negen groepssessies trainen wij hen in het gebruik van positieve opvoedingstechnieken en bieden wij deelnemers handvatten om met stress om te gaan.

Zo bouwen we voort op - en versterken we - de capaciteiten en opvoedkundige vaardigheden van ouders en verzorgers. Resultaten tonen aan dat deelnemers beter leren omgaan met angst en boosheid, beter slapen en de geleerde positieve opvoedingstechnieken thuis inzetten.

“De sessies van War Child helpen mij ontspannen. Ik leer veel nieuwe dingen: hoe ik mijn kinderen help als ze vragen hebben of verdrietig zijn."
Moeder van de Syrische Nadine (11)

Familiebanden versterken

Naast ons speciale ouderprogramma richten wij ons ook op gezinnen als geheel. Familierelaties en -gewoonten hebben een enorme invloed op alle gezinsleden - kinderen én volwassenen. Ons familieprogramma helpt families in conflictgebieden hun onderlinge banden versterken - en bevordert het mentale welzijn van het hele gezin. Door psychosociale sessies met alle gezinsleden geven wij iedereen de kans zijn of haar verhaal te doen en pakken wij complexe gezinsproblemen aan.

Wij helpen kwetsbare gezinnen in oorlogsgebieden beter te functioneren door alle gezinsleden te stimuleren samen te werken en een krachtige, beschermende eenheid te vormen - met positieve interacties en minder conflicten. Samen creëren we een liefdevolle omgeving voor ouders en hun kinderen.