Nurturing Families

Zo steunen wij families in conflictgebieden

Doe de rondleiding

Familiebanden versterken

Programma
“Familierelaties en -gewoonten hebben een enorme invloed op kinderen en volwassenen. Ons programma helpt families hun onderlinge banden versterken - en bevordert zo het mentale welzijn van alle gezinsleden.”

Professor Felicity Brown, Onderzoeker bij War Child

Lees meer Minder

Oorlogstrauma's binnen families kunnen van generatie op generatie worden doorgegeven. Zo vertelt Amal (7) uit Syrië hoe familietrauma's haar 's nachts wakker houden. Met onze psychosociale programma's proberen wij deze spiraal te doorbreken.

Waarom?

Gezinnen onder druk

  • In conflictsituaties kampen veel gezinnen met armoede, psychologische problemen en toenemend geweld in de gemeenschap en thuis.
  • Ongekende stress maakt het voor ouders moeilijker om er voor hun kinderen te zijn; dit heeft grote gevolgen voor het welzijn van hun kinderen.
  • Bestaande programma's op individueel, kind- of ouderniveau zijn schaars én pakken de complexe gezinsuitdagingen niet aan.
Wat?

Sessies voor gezinnen

Tijdens gezamenlijke sessies met een getrainde niet-gespecialiseerde begeleiders leren gezinsleden problemen en conflicten op te lossen, emoties te reguleren en elkaar te steunen.

Hoe?

De hele familie

Samen onderzoeken wij individuele- en gezinsuitdagingen, sterke punten en doelen binnen het gezin.

  1. Eerst gaan we in gesprek met leiders uit de lokale gemeenschap
  2. Vervolgens onderzoeken we de uitdagingen en behoeften van gezinnen en aan welke programma's zij de voorkeur geven
  3. Daarna testen we onze aanpak met een klein aantal gezinnen in specifieke landen
Wie?

Onze partners

Het Nurturing Families-programma ontwikkelen wij met de hulp van onze internationale partners, waaronder: The American University of Beirut, Collateral Repair Project, UNICEF Lebanon en verschillende lokale gemeenschapsleiders

Waar?

Landen

Momenteel testen wij ons familieprogramma in conflictgebieden in Amman, Jordanië. Daarnaast onderzoeken wij de effectiviteit van het programma in het Libanese Beqaa en Tripoli. Met deze studies onderzoeken wij of ons familieprogramma kan worden ingezet om kwetsbare gezinnen in conflictsituaties te helpen die kampen met een reeks uiteenlopende uitdagingen. Lees hier meer over ons onderzoek in Libanon (in het Engels).

Hoe nu verder?

Onderzoeksagenda

Lees meer Minder

De komende tijd verzamelen wij feedback van gezinnen, begeleiders en collega's - allemaal met als doel de interventie op te schalen en de behoefte aan dure, specialistische zorg te verminderen.

sleep om te verplaatsen