Deelnemers Postcode Loterij bedankt! 3,8 miljoen euro voor kinderen in oorlog

4 maart 2019

Amsterdam

War Child Goed Geld Gala 2019 Umberto Tan Nicolette van Dam
Op het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij werden wij verrast met een cheque van 1.3 miljoen euro voor ons werk met kinderen in oorlog, en een extra bijdrage van maar liefst 2.5 miljoen euro voor ons onderwijsprogramma met tablets.

Goed Geld Gala

Op 4 maart vond de 18e editie van het Goed Geld Gala plaats in Koninklijk Theater Carré. Tijdens deze bijzondere avond werd bekendgemaakt welke hulporganisaties geld ontvangen van de loterijopbrengsten. Wij zijn sinds 2000 één van de goede doelen gesteund door de Nationale Postcode Loterij en hebben jaarlijks een bijdrage ontvangen voor ons wereldwijde werk met kinderen.

Veerkracht versterken

Wij zijn dankbaar voor de steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Hiermee kunnen wij het psychosociale welzijn van kinderen in oorlog verbeteren. Dat doen we door aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen. Zingend, spelend, dansend stimuleren wij hun veerkracht. Kinderen worden sterker en krijgen zelf de touwtjes weer in handen.

“Ik ben ervan overtuigd dat – ondanks wat je hebt meegemaakt - het mogelijk is om je dromen na te jagen. Zo ook kinderen in oorlog, als ze maar de juiste ondersteuning krijgen."
Michaela DePrince, ambassadeur van War Child

Onderwijs

Werken aan psychosociaal welzijn heeft pas zin als een kind veilig is, en voor kinderen zonder scholing zijn toekomstkansen alsnog beperkt. Daarom combineren wij programma’s voor psychosociale ondersteuning met programma’s gericht op bescherming en onderwijs.

Net als ons, onderstreept de Nationale Postcode Loterij het belang van onderwijs. Een onderwerp dat uitvoerig besproken werd tijdens de paneldiscussie met onze ambassadeur Michaela DePrince (tweede soliste bij het Nationale Ballet), Nice Leg’ete (Mensenrechtenverdediger uit Kenia) en Koninklijke Hoogheid Mabel van Oranje-Nassau.

Michaela DePrince ambassadeur voor War Child - in Libanon

Michaela DePrince als ambassadeur van War Child op bezoek in Libanon

Extra bijdrage Can’t Wait to Learn

Onze directeur Tjipke Bergsma werd zichtbaar verrast door een extra bijdrage voor ons innovatieve onderwijsprogramma Can't Wait to Learn. Met dit programma leren wij kinderen in conflictgebieden via educatieve spellen op tablets lezen, schrijven en rekenen. Sigrid Kaag (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bezocht Can’t Wait to Learn in Tripoli, Libanon.

“Onderwijs en psychosociale hulp zijn cruciaal voor toekomst Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon"
Sigrid Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ons werk uitbreiden

Het aantal kinderen dat in een oorlogsgebied opgroeit, is nu twee keer zoveel als twintig jaar geleden. Met het bedrag van de Nationale Postcode Loterij kunnen we veel kinderen helpen en ons werk uitbreiden, maar we zijn er nog niet. Ook jouw steun hebben we hard nodig.