Hoe wij 8.000 Burundese kinderen terug de schoolbanken inhielpen

14 oktober 2019

Burundi

War Child school children in Burundi - education
Door gebundelde krachten vonden dit jaar 8.000 Burundese kinderen hun weg terug naar school. Onze Burundese landendirecteur Thierry Parodi verwacht dat deze kinderen hun opleiding kunnen voltooien, omdat onze interventie 'de noodzaak voor hun wegneemt om op het land te werken en uitgebreide huishoudelijke taken te verrichten.'

Drie keer zoveel kwetsbare kinderen terug naar school

Onlangs ontvingen wij hoopvol nieuws van ons kantoor in Burundi. Dankzij het werk van Burundese gemeenschappen - ondersteund door onze lokale medewerkers - keerden begin september 7.866 kinderen terug naar school. Deze groep kinderen was eerder gestopt met school en is sindsdien niet meer teruggegaan - tot nu toe.

Als onderdeel van onze programma's in Burundi zetten wij VSLA's (Village Saving and Loan Associations) op, waarbij een groep mensen samen spaart en met dit geld kleine leningen aanvraagt. Dankzij materiële ondersteuning van deze VSLA's kunnen 2.077 van de armste kinderen in Burundi terug naar school. In minder dan een jaar tijd is het aantal kwetsbare kinderen dat door deze interventie onderwijs kan volgen, verdrievoudigd.

Can't Wait to Learn - War Child Uganda - tablet education

Door een gebundelde krachten vonden in totaal 7.866 Burundese kinderen de weg naar school terug in 2019

Foto: War Child

Schoolmaterialen voor Burundese kinderen

In vijf verschillende regio's in Burundi werkt War Child samen met lokale gemeenschappen om kinderen de kans te geven terug naar school te gaan. Dankzij het werk van de VLSA's konden families en andere leden van de gemeenschap hun inkomsten verhogen, wat kinderen de tijd én financiële middelen geeft om terug naar de school te gaan. Een andere, essentiële voorwaarde voor het succes van deze programma's is het uitdelen van schoolmateriaal.

Thierry Parodi, onze landendirecteur in Burundi, benadrukt het belang van het verstrekken van schoolmaterialen - vooral voor de meest kwetsbare kinderen - 'omdat het de noodzaak voor hun wegneemt om op het land te werken en uitgebreide huishoudelijke taken te verrichten.' Met de hulp van hun gemeenschap en onze ondersteuning kunnen deze kinderen niet alleen terug naar school, maar uiteindelijk ook hun opleiding voltooien. Om deze droom waarheid te maken is het belangrijk dat kinderen in een veilige leeromgeving kunnen leren. Thierry: 'Daarom onderneemt War Child een aantal activiteiten die specifiek gericht zijn op het beschermen van kinderen op school'.

Kinderen toegang geven tot gezondheidszorg en onderwijs

Naast onze interventies gericht op de reintegratie van Burundese kinderen in school, zetten wij ons samen met lokale gemeenschappen in om kinderen in het Burundese burgerlijk register te registreren. Deze gezamenlijke inspanningen hebben ertoe geleid dat in 2019 meer dan 31.000 kinderen een geboorteakte hebben ontvangen. Een belangrijke mijlpaal, aangezien een geboorteakte kinderen niet alleen een nationaliteit en recht op erfenis geeft, maar het voor hen ook mogelijk maakt om medische zorg en onderwijs te krijgen. Bovendien verkleint deze registratie het risico voor kinderen om te worden vastgezet.

Children in Burundi back to school War Child

Schoolmaterialen uitdelen aan kwetsbare kinderen in Burundi als onderdeel van ons programma met lokale gemeenschappen

Foto: War Child

Children running to school in Burundi - War Child Holland

Onderwijs volgen betekent voor Burundese kinderen een kleinere kans op (seksueel) misbruik, uitbuiting en verwondingen

Foto: Jeppe Schilder

Opgroeien in Burundi

Ondanks een vooruitgang is de situatie in Burundi nog steeds wankel. Het blijft het op vier na armste Afrikaanse land: 80 procent van de bevolking leeft in armoede. Dat is de erfenis van de burgeroorlog die in 1993 uitbarstte tussen twee etnische groepen – de Hutu’s en Tutsi’s. In dertien jaar tijd werden 300.000 mensen vermoord. Honderdduizenden sloegen op de vlucht in eigen land, of zochten hun heil in buurlanden zoals Tanzania.

Meer dan de helft van alle vluchtelingen in Burundi (50,4%) zijn kinderen. Onder hen staan velen er alleen voor, zonder ouders of verzorgers. Naar school kunnen gaan is van groot belang voor alle Burundese kinderen, maar voorál voor deze groep. Voor hen is onderwijs niet alleen leren schrijven en rekenen - het verlaagt de kans dat zij (seksueel) worden misbruikt, uitgebuit, verwondingen oplopen, en komen te overlijden.