30 jaar kinderrechten: de basis van ons werk

20 november 2019

Father with kids in Jordan - refugee settlement - War Child programmes
Vandaag bestaat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 30 jaar. Het is de belangrijkste internationale afspraak die kinderen wereldwijd het recht geeft simpelweg kind te kunnen zijn. Het Kinderrechtenverdrag vormt de basis van ons werk.

Niet overal begrepen

Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is wereldwijd het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag in de geschiedenis. Wat het kinderrechtenverdrag inhoudt is echter niet overal bekend- en ook zeker niet overal begrepen. Hoewel alle landen - behalve de Verenigde Staten - het verdrag steunen en er onmiskenbare successen zijn geweest in de afgelopen 30 jaar, zijn er nog steeds miljoenen kinderen wiens rechten worden geschonden of ernstig worden bedreigd.

Einde aan het schenden van kinderrechten

Wij grijpen deze dag aan om kinderrechten weer onder de aandacht te brengen en de wereld duidelijk te maken dat er een eind moet komen aan het schenden van kinderrechten.

Het verdrag vertelt wie als kind worden gezien, wat hun rechten zijn en hoe overheden verantwoordelijk zijn om die rechten ook daadwerkelijk te handhaven én te bewaken. Alle rechten zijn verbonden met elkaar, afhankelijk van elkaar en ze zijn allemaal even belangrijk. Geen van deze rechten mag een kind worden ontnomen.

Het beginsel

Het beginsel van het verdrag is de erkenning dat kinderen rechten hebben, en niet simpelweg ‘eigendom’ zijn van hun ouders en onderhevig aan al hun beslissingen. Ze zijn geen 'volwassenen in opleiding': het zijn mensen met eigen –unieke- rechten, anders dan die van volwassenen, speciaal opgesteld om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Artikel 39

Een van de onderdelen van het verdrag dat direct refereert aan ons werk en daarom zo belangrijk is: Artikel 39: Kinderen hebben het recht op hulp wanneer ze zijn gekwetst, verwaarloosd of slecht behandeld, zodat ze door hulp aangeboden in een bevorderlijke omgeving hun gezondheid en waardigheid kunnen terugvinden.

Deze aanpak erkent dat het psychologische welzijn van kinderen net zo belangrijk is voor het herstel en integratie als medische hulp – de basis voor het werk van War Child.

Wij geloven dat een kind niet thuis hoort in oorlog. Nooit.