Irak

Noodhulp voor Irakese kinderen: bescherming, onderwijs en psychosociale steun in conflictgebieden
Safe space in Iraq - War Child

Wij vangen kinderen in Irak op in onze veilige plekken

Cijfers op een rij

  • Bevolking: 37,2 miljoen
  • Kinderen en jongeren onder 18: 17,4 miljoen
  • Kinderen die door het conflict zijn getroffen: 3,3 miljoen
  • Aantal projecten van War Child in 2019: een
  • Aantal partners dat onze projecten financiert: een
  • Aantal deelnemende kinderen: 11.679

Situatie in Irak

Na vier jaar is de burgeroorlog in Irak tot een einde gekomen, maar stabiel is de situatie in het land nog niet. Tot op de dag van vandaag zijn er gevechten tussen Iraakse veiligheidstroepen en gewapende groeperingen zoals Islamitische Staat (IS). In de eerste negen maanden van 2018 vielen bij deze gevechten bijna 800 dodelijke burgerslachtoffers. Bijna 1.500 burgers raakten in dezelfde periode gewond als gevolg van geweld, terrorisme en andere gewapende conflicten.

Het jarenlange geweld in Irak heeft geleid tot een humanitaire crisis die nog lang niet voorbij is. Voor kinderen in Irak is de toekomst onzeker. Van de zes miljoen vluchtelingen kon er vier miljoen terugkeren naar hun woonplaats. Door de vele verwoestingen hebben terugkeerders veel moeite om hun leven op te pakken. Twee miljoen Irakezen zijn nog steeds op de vlucht in hun eigen land, de helft al drie jaar of langer.

Ongeveer 6,7 miljoen mensen in Irak hebben dringend behoefte aan humanitaire hulp. Meer dan de helft van hen is kind. Armoede is er wijdverspreid. Het geweld in het land heeft flinke schade toegebracht aan de infrastructuur, zoals waterleidingen en riolen. In grote delen van het land is goede zorg schaars en kunnen mensen heel moeilijk schoon drinkwater vinden.

War Child helpt Irakese kinderen weer kind zijn op veilige plekken

Nadja met haar broertje en zusje in één van onze veilige plekken in een kamp in Irak

Foto: Hanna Noori

Situatie van kinderen

Voor veel kinderen in Irak is het leven onveilig. Zij lopen het risico gewond of zelfs gedood te worden bij de gevechten in hun buurt. Gewapende groepen liggen op de loer om kinderen te rekruteren. Veel gevluchte kinderen moeten op jonge leeftijd al werken om voor hun ouders, broertjes en zusjes en andere familieleden te zorgen. Of zij moeten jong trouwen om zo de kosten van het gezin te drukken.

Ongeveer 2,6 miljoen Irakese kinderen in de schoolgaande leeftijd krijgen geen onderwijs. Meer dan de helft van de bestaande scholen is verwoest. Het is van groot belang dat de scholen weer worden opgebouwd, zodat kinderen op een veilige plaats hun toekomst kunnen opbouwen.

Kinderen die opgroeien in gebieden die werden beheerst door IS, hebben vaak verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. Velen van hen zijn blootgesteld aan geweld, fysiek, maar ook mentaal. Sommige kinderen zijn ontvoerd en ingezet als menselijk schild of kindsoldaat. Vooral meisjes hebben vaak te maken met seksueel geweld. Al deze kinderen hebben dringend behoefte aan psychosociale zorg.

Wat wij doen

Meer dan drie miljoen Iraakse schoolkinderen krijgen door de burgeroorlog geen onderwijs meer. De meerderheid van de kinderen vertoont tekenen van trauma. Niet zo vreemd in een land waar aanvallen op scholen alledaags zijn. Tijdens het conflict in Irak werden zo'n 150 aanvallen op scholen en kinderdagverblijven gepleegd. En dat terwijl onderwijs zo essentieel is, juist in conflictgebied. Daarom steunen wij in Irak het werk van War Child UK, om de toegang tot onderwijs te verbeteren.

Samen met War Child UK zetten wij ons als goed doel in Irak daarnaast in voor de bescherming van kinderen. Wij doen dit door het inrichten van kindvriendelijke, veilige plekken. We ondersteunen instanties die werken aan kinderbescherming. We doen ons best mensen bewust te maken van de rechten die kinderen hebben en de gevaren waarmee kinderen te maken krijgen. Dat doen we samen met kinderen, hun families en gemeenschappen. We verenigen familieleden waar mogelijk en helpen gezinnen bij het verdienen van geld.

Uitgelicht project

We helpen samen met War Child UK jongeren economisch zelfstandigheid te worden. We helpen jongeren in vluchtelingenkampen en leeftijdgenoten die niet in een kamp maar in de gemeenschap wonen, nieuwe economische kansen creëren.

Irak - War Child helpt kinderen in oorlog weer kind zijn op veilige plekken

Op veilige plekken maken wij ons als goed doel in Irak hard voor specialistische hulp aan kinderen

Foto: War Child

Verhalen van kinderen

Safin's tocht naar veiligheid

De twaalf jaar oude Safin is één van de duizenden kinderen in Noord-Irak die het vreselijke geweld in zijn land met eigen ogen heeft gezien. Zijn leven werd overhoop gegooid toen in 2014 troepen van de Islamitische Staat (IS) zijn dorp binnenkwamen. Safin’s oom werd voor zijn ogen vermoord door IS-strijders. Om zelf te kunnen ontsnappen aan het geweld van IS moesten Safin en zijn familie het lichaam van zijn oom achter te laten.

Deze traumatische ervaringen zetten Safin’s leven op zijn kop. Hij herinnert zich nog goed hoe angstig hun bestaan was. Ook de vlucht naar veiligheid was gevaarlijk en zwaar; toen hij eenmaal veilig was waren Safin’s zorgen nog lang niet voorbij. Hij had nog vaak moeite met slapen – en als hij eenmaal sliep, zag hij in zijn nachtmerries IS-strijders die hem wilden vermoorden.

Uiteindelijk begon Safin sessies bij te wonen op één van onze kindvriendelijke veilige plekken. Samen met leeftijdsgenoten deed hij hier mee aan onze activiteiten. Zo leerde hij andere kinderen kennen met dezelfde angsten als hij. In het begin vond Safin het moeilijk met andere kinderen om te gaan. Meedoen met ons programma, I DEAL, gericht op het versterken van sociale en psychologische vaardigheden, hielp hem om zijn traumatische ervaringen te verwerken. Langzaam maar zeker kwam de oude Safin weer terug.

Safin kan eindelijk weer goed slapen – zonder nachtmerries. Hij is inmiddels ingeschreven bij een school en kan niet wachten om weer te leren.