I Deal

In onze I DEAL-programma's leren kinderen in oorlogsgebieden omgaan met stress en werken ze aan het hervinden van hun zelfvertrouwen. Muziek, dans en theater helpt de kinderen hun nare ervaringen te verwerken.

Wat is I DEAL?

Teruggetrokken, angstig of agressief. Kinderen die opgroeien in oorlog reageren allemaal anders op hun - vaak nare - ervaringen. Om deze kinderen houvast te geven, hebben wij programma's ontwikkeld. I DEAL is daar één van. Met I DEAL helpen wij kinderen letterlijk dealen met hun gevoelens en gedachten. Dit doen wij aan de hand van creatieve activiteiten, waarin kinderen zelf aan de slag gaan. Zo werken zij aan hun zelfvertrouwen, en leren zij stap voor stap anderen weer vertrouwen.

Meisje steekt haar hand op tijdens een I Deal sessie van War Child in Jordanie

Kinderen in Jordanië doen mee aan onze I DEAL sessie

Foto: War Child

I Deal - She Deals - War Child - life skills method

Jonge moeders doen mee aan onze She DEALS

Foto: Folkert Rinkema

Zo ziet I DEAL er in de praktijk uit

Hoe doen wij dit? Door kinderen - aan de hand van activiteiten - met elkaar te laten spelen en leren. Een voorbeeld. Als deelnemende kinderen elkaar nog niet kennen, kunnen zij elkaar een hand geven en hun naam noemen. Grote kans dat zij die snel vergeten - zeker als het een grote groep kinderen is. Hoe zorg je er dan voor dat de kinderen elkaar goed leren kennen? Door er een spel van te maken. Door elkaar een bal toe te werpen en de naam van de ontvanger te roepen, bijvoorbeeld. De groep is actief bezig, heeft lol, en vergeet minder snel hoe de ander heet. Zo komen zij steeds dichterbij elkaar.

Rollenspellen en groepsdiscussies

Een voorstelspel is natuurlijk slechts het topje van de ijsberg van de creatieve manier waarop wij werken. Wat vinden kinderen naar, of leuk? We laten het ze tekenen. Wat zit hen dwars? Ze demonstreren het in een rollenspel, en geven elkaar tips. Wat vinden kinderen van lijfstraffen? Ze voeren een discussie met leeftijdsgenoten.

Parent Deals War Child

Ouders in Oeganda nemen deel aan de Parent DEALS

Foto: Folkert Rinkema

Hoe helpt I DEAL kinderen in oorlog?

Kinderen die deelnemen aan onze I DEAL leren samenwerken, met materialen omgaan en opbouwend te denken. Onze medewerkers helpen de kinderen met creatieve workshops om - bijvoorbeeld - toneelvoorstellingen of video's te maken. Zo leren kinderen een mening vormen én uiten.

I DEAL, Parent DEALS en She DEALS

Behalve I DEAL voor de kinderen zijn er ook Parent DEALS voor ouders en She DEALS, speciaal voor tienermoeders, seksueel misbruikte meisjes of meisjes die in de prostitutie zijn beland. Zo proberen wij niet alleen kinderen in oorlog, maar ook hun ouders/verzorgers en gemeenschappen te helpen. Omdat wij weten dat dit dé manier is om een effectief en duurzaam verschil te maken in het leven van kinderen die opgroeien in conflictgebieden.